Inspectorii sanitar veterinari ialomiţeni veghează la siguranţa alimentelor

Având în vedere cele 4 notificări de alertă primite prin Sistemul de Alertă Rapidă pentru Alimente şi Furaje (SRAAF – instrument prin care se realizează un schimb de informaţii între Autorităţile Competente Centrale pentru alimente şi furaje din cadrul Statelor Membre), privind depăşirea limitei maxime admise pentru alcaloizi de opiu (morfină), specialişti din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Ialomiţa, au efectuat un număr de 19 activităţi de control la unităţi de tip supermarket, hipermarket şi depozit alimentar.
Ca urmare a acţiunilor de control menţionate anterior, au fost retrase de la comercializare 58,6 kg seminţe de mac şi 112,36 kg grisine cu mac, fiind aplicate şi două sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 12.000 lei. Sancţiunile au fost aplicate la două obiective de tip supermarket, pentru nerespectarea prevederilor legale privind obligaţia retragerii de la vânzare a produselor neconforme şi asigurarea trasabilităţii. Ţinând seama de necesitatea supravegherii pieţei produselor alimentare de origine non-animală în ce priveşte respectarea cerinţelor pentru siguranţa alimentelor referitoare la seminţele de cânepă, seminţele de mac, produsele derivate din acestea sau care le conţin, precum şi folosirea ilegală a substanţelor psihoactive, psihotrope şi stupefiante în aceste tipuri de produse, DSVSA Ialomiţa a efectuat suplimentar 43 de acţiuni de control la operatori economici ce deţin obiective de tipul: laborator cofetărie-patiserie, brutărie, depozit alimentar, magazin alimentar, verificându-se mai multe aspecte. Anume modul de respectare a cerinţelor art. 18 al Regulamentului (CE) 178/2002 cu privire la trasabilitatea produselor alimentare: existenţa şi aplicarea procedurilor de trasabilitate; documentele aferente materiilor prime, produselor achiziţionate sau aflate în gestiune; provenienţa şi tipul de cânepă folosit la obţinerea seminţelor de cânepă; existenţa şi implementarea programelor proprii de autocontrol şi în funcţie de determinările de laborator specifice, se verifică dacă la stabilirea şi realizarea programelor de autocontrol au fost luate în considerare determinarea THC şi alcaloizi de opiu, după caz; rezultatele analitice obţinute în urma analizelor de laborator efectuate pentru seminţele de cânepă, seminţele de mac, anumite produse derivate din acestea sau care le conţin, în corelaţie cu legislaţia specifică; modul în care sunt stabilite şi aplicate măsurile de prevenire a prezenţei alcaloizilor de opium în seminţele de mac şi produsele alimentare care conţin seminţe de mac; măsurile aplicate de către operatori pentru a se asigura că produsele puse pe piaţă respectă legislaţia privind siguranţa alimentelor; gestionarea neconformităţilor: existenţa şi implementarea procedurilor de retragere/rechemare, modul în care au fost gestionate neconformităţile identificate la produsele aflate în gestiune, acolo unde este cazul.
Acţiunile de control şi monitorizare a activităţii operatorilor economici din domeniul alimentar se desfăşoară în mod permanent şi au ca scop final siguranţa alimentară.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )