Inspectorii muncii monitorizează riscurile profesionale, la locurile de muncă, din întreprinderile mici şi mijlocii

Pe parcursul anului 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) al judeţului Călăraşi desfăşoară „ACŢIUNEA DE MONITORIZARE privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii (50-249 lucrători)”. Acţiunea are ca obiectiv monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în întreprinderi mijlocii şi întreprinderile mici precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate. Monitorizarea urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, iar pe de altă parte, identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în întreprinderi mijlocii şi întreprinderile mici.
În conformitate cu metodologia acestei acţiuni, inspectorii de muncă vor transmite Chestionarul privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi sănătate în muncă la minim 10 întreprinderi /inspector de muncă, cu precizarea
termenului de răspuns, respectiv 10 zile lucrătoare de la trimiterea chestionarului. De asemenea, se va specifica faptul că netransmiterea răspunsului la chestionar la inspectoratul teritorial de muncă va avea ca urmare efectuarea unui control în întreprinderea respectivă. În funcţie de rezultatul analizei Chestionarului privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi sănătate în muncă, returnat de angajatori, se vor stabili societăţile la care se vor efectua controale.
„Se vor efectua controale pentru a verifica informaţiile transmise de angajatori în întreprinderile stabilite,  precum şi la cele care nu au transmis răspunsul la chestionar la inspectoratul teritorial de muncă. Luând în considerare faptul că o mai bună implementare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă determină îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi reducerea numărului de accidente de muncă şi boli profesionale, această acţiune de monitorizare are ca prioritate ridicarea nivelului de respectare a cerinţelor legale în toate întreprinderile, cu focalizare pe întreprinderile mijlocii”, a precizat Nicolae Dumitru, inspectorul şef al ITM Călăraşi.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )