Înrolarea în PatrimVen a devenit obligatorie începând cu 1 martie 2022

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomiţa reaminteşte autorităţilor publice, instituţiilor publice sau de interes public că, începând cu data de 01 martie 2022, a devenit obligatorie înrolarea în sistemul informatic PatrimVen.
Procedura privind înrolarea, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen, este prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor nr.109/2022. Utilizarea de către autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală a sistemului informatic PatrimVen se face în baza unui protocol de aderare, cuprins în anexa nr. 2 la ordin, care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic, precum şi descrierea interfeţelor de acces la acesta.
Protocolul de aderare se semnează electronic (de către administratorul de interoperabilitate) de autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, cu certificat calificat sau cu sigiliu electronic şi se transmite electronic.
Formularul Protocolului (P1000) de aderare care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic PatrimVen este publicat pe portalul A.N.A.F., www.anaf.ro, secţiunea Servicii electronice, subsecţiunea Declaraţii electronice/descărcare declaraţii, împreună cu instrucţiunile de completare, putând fi  descărcat  accesând  următorul link:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1000.html
„Utilizarea sistemului informatic PatrimVen de către autorităţi şi instituţii publice sau de interes public conduce la o eficientizare a activităţilor instituţionale, precum şi la o îmbunătăţire a activităţilor de administrare şi vine în sprijinul cetăţenilor care nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze la sediul organului fiscal, pentru obţinerea documentelor sau adeverinţelor de venit necesare şi depunerea lor la Primăria de domiciliu ori unităţi şcolare, după caz”, a precizat Liliana Ciomîrtan, purtătorul de cuvânt al AJFP Ialomiţa, specificând că, mai multe informaţii se pot obţine pe portalul A.N.A.F., www.anaf.ro, secţiunea „Servicii Online” subsecţiunea „Patrimven specificaţii tehnice”; telefonic apelând Call Center-ul ANAF, la nr. 031.403.91.60; la numărul de telefon 0243 237 140 interior 150 sau la sediul de administraţie fiscale din str. Matei Basarab nr.14.

Mihaela DUMITRU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )