Informare APIA privind acordarea Schemei de Ajutor de minimis în sectorul apicol

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează apicultorii că, de pe 19 pe 26 noiembrie inclusiv, se depun cereri de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai asupra sectorului apicol.  Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care activează în sectorul apicol, în domeniul producției primare, pentru compensarea efectelor acestor fenomene, în perioada menționată, asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt: apicultorii, persoane fizice, care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii; apicultorii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016; apicultorii, persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele criterii: să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data 1 martie 2021; să aibă stupine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară şi pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, la data depunerii cererii; să fie înregistrați în Registrul unic de identificare (RUI) și să dețină cod  unic de înregistrare atribuit de către APIA.

Solicitanții care nu dețin cod unic de înregistrare în RUI, înainte de cererea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, au obligația obținerii acestuia de la centrele județene ale APIA. Pentru acest lucru, trebuie să completeze și să depună formularul prevăzut în anexa nr.1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor.

Cuantumul ajutorului este în valoare de 23,7 lei/familia de albine. Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 53.250.724 lei, reprezentând 10.763.157,96 euro la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie  2021, respectiv 4,9475 lei pentru un euro. Acești bani vin din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Termenul de plată a ajutorului de minimis este data de 31 decembrie 2021. Formularele care trebuie completate de către fermieri sunt accesibile pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând link-ul http://www.apia.org.ro/ajutor-minimis-sector-apicol.

Cătălina GHEORGHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )