În atenţia absolvenţilor promoţiei 2023!

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Călăraşi îi informează pe absolvenţii instituţiilor de învăţământ că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă. Potrivit celor declarate de inspectorul superior Ramona Dima, înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă şi obligatorie, în vederea obţinerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Astfel, absolvenţii instituţiilor de învăţământ care se înregistrează în evidenţele AJOFM Călăraşi, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum şi de facilităţi financiare. Actele necesare pentru înregistrarea absolvenţilor, în evidenţele agenţiei, ca persoane în căutarea unui loc de muncă, sunt: actul de identitate, în original; actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original; CV model EUROPASS. „Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana, în vârstă de minim 16 ani, care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire. Elevii care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidenţele agenţiei în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ”, a precizat purtătorul de cuvânt al AJOFM Călăraşi.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )