Fiscul vine cu precizări referitoare la voucherele sociale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomiţa informează persoanele fizice, potenţiale beneficiare ale sprijinului material acordat sub forma tichetului social, că, la baza determinări nivelul venitului lunar realizat, atât din România, cât şi din străinătate – conform O.U.G. nr. 72/2022 – stau mai multe venituri.
Anume venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii sau acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii; venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale; venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009, privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari; indemnizaţia de acomodare, acordată în baza Legii nr. 273/2004, privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; indemnizaţia pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani; venituri din salarii şi asimilate salariilor.
Conform celor informate de Liliana Ciomîrtan (purtătorul ed cuvânt al AJFP Ialomiţa), la verificarea încadrării în limita de venituri stabilită, pentru a beneficia de tichetele sociale, în cazul veniturilor menţionate mai sus, se are în vedere cuantumul venitului realizat în luna precedentă celei pentru care se acordă voucher -ul social. Dar şi venituri din activităţi independente; venituri din drepturi de proprietate intelectuală,
venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii, arendă, etc.);
venituri din investiţii; venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; venituri din premii şi jocuri de noroc; venituri din alte surse. „De specificat că pentru aceste tipuri de venituri se au în vedere realizările anului 2021, împărţit la 12. Astfel, cuantumul lunar al veniturilor realizate este format din suma venitului  lunar şi cea reieşită din calculul mai sus menţionat”, a precizat purtătorul de cuvânt al AJFP Ialomiţa.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (1 )