Finanţiştii pichetează azi sediile Ministerului de Finanțe şi Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Sindicaliştii din Finanţe pichetează azi (joi, 18 mai 2023) sediile Ministerului Finanțelor şi Agenției Naționale de Administrare Fiscală, între orele 13.00 – 14.00, pentru a protesta împotriva salariilor mici şi a condiţiilor de muncă. Revendicările lor privesc – după cum spune Nicolae-Liviu Toader, președintele SindFisc – finanțarea defectuoasă a activității profesionale, sănătății și securității la locul de muncă; discrepanțele salariale existente în instituții (prag de până la 25% doar la salariul de bază, la care se adaugă și sporuri specifice, în condiții similare de muncă și pregătire/specializare); condițiile de lucru inadecvate, pe alocuri sub standardele de decență; impunerea de obiective instituționale unui personal subdimensionat (locații deservite de doar 4-5 persoane); îngrijorări cu privire la neimplicarea angajatorilor/ordonatorului principal de credite în susținerea finanțiștilor pentru o poziționare corectă în noua lege a salarizării, lipsa dialogului social cu privire la acest subiect; lipsa deciziei politice de a se demara elaborarea unui Statut al finanțistului, similar cu al altor categorii de funcționari care desfășoară activități specifice, precum activitatea desfășurată de angajații sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor; pregătirea profesională continuă este deficitară; necorelarea fișelor de post cu realitățile activității desfășurate; sisteme informatice și structuri IT, greoaie, uzate moral; necorelări salariale în concordanță cu actualele restricții/incompatibilități și răspunderi suplimentare pentru diferite categorii de finanțiști (cu referire la proiectul de act normativ ce privește responsabilizarea suplimentară a inspectorilor fiscali și imputarea cheltuielilor de judecată acestora în solidar cu instituția). „Având în vedere numeroasele provocări pe care le întâmpinăm în perioada actuală, când clasa politică se pregăteşte să elaboreze o nouă lege de salarizare a bugetarilor, în condiţiile în care România se situează între statele cu cele mai slabe colectări din Europa şi cu un grad ridicat al evaziunii fiscale, cu un deficit de personal reliefat de raportul, 1 angajat din FISC la aproximativ 100 de contribuabili înregistraţi, Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC militează permanent pentru consolidarea capacităţii de dialog social în sectorul administraţiei publice, pentru o salarizare decentă a angajaţilor pe care îi reprezintă, pentru egalitatea de şanse, condiţii normale de lucru şi, mai ales, asumarea instituţională. În condiţiile unui dialog social disfuncţional, în mare parte formalist, ca prim pas în acţiunile sindicale, SindFISC a organizat în perioada 4-18.05.2023 o serie de acţiuni de pichetare a unor sedii ale instituţiilor Ministerului Finanţelor şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din Bucureşti şi teritoriu. Federaţia Europeană a Angajaţilor din Serviciile Publice (EUROFEDOP), organizaţie sindicală europeană, care reprezintă interesele membrilor săi din domeniul administraţiei publice la instituţiile Uniunii Europene şi care asigură cooperarea cu diverse organizaţii la nivel internaţional, precum CES, CESI, la care SindFISC este afiliat, şi-a manifestat sprijinul faţă de acţiunile SindFISC. Demersul urmăreşte realizarea unui dialog social real pentru angajaţii din cadrul sistemului instituţional al Ministerului Finanţelor din România şi punctele de acţiune privind finanţarea echitabilă a activităţii specialiştilor şi angajaţilor, arătând că pregătirea profesională şi remunerarea adecvată în funcţie de complexitatea muncii, împreună cu extinderea digitalizării, sunt cerinţe pe care le sprijinim în calitate de parteneri europeni”, a precizat Nicolae-Liviu Toader.
Totodată, EUROFEDOP a oferit SindFISC posibilitatea de a prezenta solicitările şi acţiunile sale la seminarul internaţional EUROFEDOP Provocări actuale pentru lucrătorii din sectorul judiciar, organizat la Bucureşti, în perioada 1-3 iunie 2023.

Marius BĂDRĂGAN

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )