Extinderea sistemului de colectare separată a deşeurilor, un pas semnificativ către un mediu mai curat şi o viaţă îmbunătăţită, în conformitate cu standardele europene

Autorităţile judeţene ialomiţene au lansat, recent, un proiect foarte ambiţios, dedicat extinderii sistemului de colectare separată a deşeurilor. Obiectivul general vizează atingerea unui nivel ridicat de reciclare, atât cantitativ, dar mai ales calitativ, a creşterii standardului de viaţă al populaţiei la nivel judeţean şi a îmbunătăţirii calităţii mediului, prin conformarea cu prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.

Conferinţa de lansare – a proiectului „Extindere colectare separată a deşeurilor municipale” – a avut loc, mai exact, luni, 11 decembrie 2023, în Sala Europa a Consiliului Judeţean Ialomiţa. La eveniment au participat: Marian Pavel (preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa); Cătălin Grigore (vicepreşedintele CJ Ialomiţa, managerul de proiect); Alexandru Potor (administratorul public al judeţului Ialomiţa); primari, angajaţi ai CJ, presa şi alte persoane interesate.
Misiunea de a prezenta proiectul i-a revenit vicepreşedintelui Cătălin Grigore. Acesta i-a informat pe cei prezenţi în sală că proiectul este finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor; Obiectivul specific 3.1: Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România.
Beneficiarul proiectului este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa. În vederea atingerii ţintelor de reciclare, conform cerinţelor legislative în vigoare, cantităţile de deşeuri reciclabile şi de biodeşeuri colectate separat trebuie să crească comparativ cu situaţia actuală. Pentru atingerea acestor ţinte, în judeţul Ialomiţa este necesară îmbunătăţirea infrastructurii de colectare a deşeurilor, prin diversificarea şi îmbunătăţirea tehnologică a echipamentelor de pre-colectare, colectare şi transport, reducerea costurilor de întreţinere a echipamentelor, dar şi scăderea consumului specific de carburant, prin utilizarea unor echipamente performante. Având în vedere extinderea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009, de la 9 UAT-uri membre, în anul 2021, până la 66 UAT-uri, membre în anul 2022, cât şi extinderea ariei de operare de la 9 UAT-uri, până la 61 UAT-uri operate, este necesară achiziţionarea vehiculelor destinate colectării şi transportului deşeurilor menajere şi achiziţionarea pubelelor pentru colectarea separată a deşeurilor la sursă, în vederea desfăşurării operaţiunilor ce revin Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009.
Proiectul se justifică din punct de vedere al necesităţii îmbunătăţirii serviciului de salubrizare din judeţul Ialomiţa care, la ora actuală, prezintă o serie de deficienţe. Anume colectarea deşeurilor se realizează pe două fracţii (umedă şi uscată) şi nu pe 4 fracţii, aşa cum prevede legislaţia în vigoare; numărul insuficient de recipiente şi echipamente de colectare a deşeurilor, raportat la numărul de locuitori deserviţi, precum şi utilajele existente, cu grad ridicat de uzură fizică şi morală; numărul insuficient de autogunoiere care conduce la creşterea costurilor de logistică, întrucât situaţia actuală impune necesitatea închirierii unor astfel de utilaje, pentru acoperirea ariei de colectare; costuri semnificative de timp şi resurse financiare privind relocarea utilajelor (autogunoierelor) în zonele unde apar defecţiuni; consumuri mari de carburant, piese de schimb şi piese pentru reparaţii, lubrifianţi etc.; lipsa autospecialelor destinate încărcării şi transportului containerelor de 5 metri cubi şi a deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări, ce conduce la adoptarea soluţiei închirierii care generează costuri mari.
Obiectivele specifice sunt creşterea ratei de reciclare a deşeurilor municipale, la nivelul judeţului Ialomiţa, prin achiziţia de echipamente si dotări pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile şi conştientizarea populaţiei cu privire la colectarea separată; creşterea standardelor de viaţă şi de mediu din judeţul Ialomiţa, prin extinderea şi consolidarea unui sistem eficient de colectare a deşeurilor, care să respecte standardele de conformitate cu cerinţele UE privind protecţia mediului şi angajamentele asumate de România, în domeniu, prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană; crearea bazelor pentru un sistem durabil de management al deşeurilor, prin îmbunătăţirea modalităţilor de colectare şi gestionare a deşeurilor, în conformitate cu practicile şi politicile UE.
Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este de 112.025.295,97 lei, din care valoare rambursabilă – 73.804.900,69 lei, compusă din 64.014.454,75 lei grant UE (85%) şi 9.790.445,94 lei contribuţie buget de stat (13%). Valoarea contribuţiei proprii este de 38.220.395,28 lei, din care 1.506.222,56 lei (fără TVA) reprezentând 2% din valoarea deficitului de finanţare a proiectului; 18.827.780,91 lei (fără TVA) reprezentând 20% contribuţie cf. art. I alin 2, Ordin 2162/29.08.2022; 17.886.391,91 lei contravaloare TVA (recuperabil).
În cadrul proiectului se vor achiziţiona 185.236 pubele de 120 litri, ce vor fi repartizate gospodăriilor, în vederea implementării sistemului de gestionare pe 4 fracţii; 1.860 containere de 1,1 metri cubi, care vor fi utilizate pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile stradale şi vor fi amplasate în zonele centrale ale localităţilor; 97 containere de 5-7 metri cubi, ce vor fi utilizate în vederea colectării deşeurilor provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor; 20 containere de 36 metri cubi, ce vor fi amplasate în anumite zone, spre a se prelua de la mai multe localităţi a deşeurilor reciclabile colectate, pentru optimizarea încărcăturii în vederea transportului la staţiile de sortare; autogunoiere 7 metri cubi – 4 bucăţi; autogunoiere 12 metri cubi – 11 bucăţi; autogunoiere 14 metri cubi – 18 bucăţi; autogunoiere 16 metri cubi – 22 bucăţi; autogunoiere 20-22 metri cubi – 9 bucăţi; autospeciala Skip Loader (transport containere cu capacitate de 5- 7 metri cubi) – 4 buc; Graifer – 4 buc; Abroll Kipper (dotate cu remorci) – 4 buc; Cap tractor cu semiremorcă cu prelată şi semiremorcă basculabilă – 1 buc; Volă / încărcător frontal cu cupă de 4 metri cubi – 2 buc. „Cantitatea şi calitatea echipamentelor este extrem de mare şi, în acelaşi timp, ajută ceea ce avem ca realitate, în momentul acesta pe teren. Valoarea spune, de asemenea, foarte multe lucruri legate despre proiectul depus pe POIM. A fost iniţiată procedura de licitaţie publică pentru achiziţia pubelelor şi utilajelor într-un singur lot. Însă, licitaţia a fost contestată şi asta a dus la o întârziere a implementării acestui proiect. Ne propunem ca acest proiect să nu rămână neimplementat. În mod sigur îl vom duce la bun sfârşit, apelând şi la posibilitatea de a-l etapiza, prin trecerea lui pe fondul de mediu. Lucru care va crea posibilitatea ca, în mod fericit, în cursul anului următor, să avem un proiect implementat cu o procedură de licitaţie finalizată şi cu utilajele în teren”, a precizat Cătălin Grigore.

„Fără astfel de investiţii, nu avem cum să mergem mai departe”

În intervenţia sa, preşedintele Marian Pavel a atras atenţia că sunt câteva lucruri de stabilit pentru viitor, în ceea ce înseamnă activitatea de gestionare a deşeurilor. Împreună cu colegii săi, atunci când a preluat mandatul de preşedinte al CJ, nu exista în Ialomiţa un operator pe ceea ce înseamnă gestionarea deşeurilor. „Erau câteva societăţi în faliment şi una pe buza falimentului, care încercau să gestioneze problema deşeurilor. Bineînţeles că este o situaţie destul de complicată, pentru fiecare primar, în special, ca să poţi gestiona în 66 de unităţi administrativ teritoriale, separat, sistemul. În unele zone au venit societăţi comerciale cu oferte şi au funcţionat o perioadă până când, de la an, la an, au început să crească preţurile pentru acest serviciu. La momentul respectiv am luat decizia de a demara demersurile pentru înfiinţarea ADI şi a operatorului regional de colectare a deşeurilor. Vreau să-l felicit pe domnul administrator Alexandru Potor pentru munca şi eforturile depuse, încercând, scormonind prin tot ceea ce înseamnă finanţări europene. A reuşit pe ultima sută de metri să depună acest proiect pe POIM. Probabil dacă nu am fi avut contestaţii, în prezent ar fi fost şi implementat, fiindcă nu era o procedură de implementare foarte complicată, nu trebuia să construim un bloc operator sau ceva de genul acesta. Trebuiau achiziţionate doar utilajele şi echipamentele din proiect. Numai că am avut surpriza neplăcută de a fi contestaţi şi am ieşit din termen. Dar sincer, la vremea respectivă, cu un ochi am plâns şi cu altul am râs. M-am bucurat pentru că era o presiune, pe anul acesta, de 30 de milioane lei pe bugetul CJ, greu de suportat. Dar necesară, fiindcă fără astfel de investiţii, nu avem cum să mergem mai departe. Alexandru nu s-a dat bătut, a fost la Ministerul Mediului pentru discuţii. Aşa încât, astăzi suntem în situaţia de a spune că putem faza acest proiect. Îl putem redepune pe Fondul de Mediu. Sunt investiţii necesare, care ţin de gradul de civilizaţie, de eliminarea anumitor probleme pe care le aveţi fiecare dintre dumneavoastră, în gestionarea activităţii în UAT-uri. Fiecare dintre dumneavoastră – şi pe bună dreptate –sunteţi tot timpul monitorizaţi de Garda de Mediu, de APM şi de către cetăţeni, care devin pe zi ce trece mai atenţi la problema de mediu şi e bine că se întâmplă lucrul acesta. Atunci, soluţia este ca împreună să putem rezolva această problemă a deşeurilor”, a punctat Marian Pavel.
Cuvântul de final i-a aparţinut administratorului public al judeţului Ialomiţa, Alexandru Potor. „Vreau să mulţumesc colegilor din ADI, dar şi CJ, care s-au implicat în acest proiect. A fost o muncă de un an şi jumătate, depusă la nivelul acestor structuri. Nu se vede, dar au fost sute de ore petrecute, adunate de către toţi colegii. Chiar au făcut performanţă. Modelul pe care judeţul Ialomiţa l-a implementat, a fost copiat şi de alte judeţe, care au venit în urma noastră şi au depus solicitări pe Programul Operaţional de Infrastructură Mare. Ca în orice poveste care implică mult efort financiar, există şi partea legată de contestaţii. E legal şi corect. S-a reuşit transferarea finanţării proiectului către Agenţia Fondului de Mediu. Am aşteptat, până în ultimul moment, pentru a lansa aceste cheltuieli în cadrul proiectului, căci doream să fim siguri. Acum am primit confirmarea că proiectul este fezabil şi va fi finanţat prin Agenţia Fondului de Mediu. Singurul lucru pe care ni-l dorim este să avem cât mai repede aceste achiziţii. Sunt achiziţii simple şi ar trebui în câteva luni să fie aduse în proiect”, a adăugat administratorului public al judeţului Ialomiţa.

Diana ARON

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )