DSVSA Ialomița, informare cu privire la situația Pestei Porcine Africane în județ

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, despre situația referitoare la pesta porcină africană în județ.
Astfel, la data de 16 martie, pe raza județului Ialomița, evolua un focar de boală, în exploatații nonprofesionale în localitatea Bărbătescu, declarat în data de 24 februarie.
Ținând cont de prevederile reg. CE 429/2016 și 687/2020, în anul curent au fost stinse oficial 6 focare de pestă porcină africană (3 din exploatații nonprofesionale și 3 din exploatații comerciale), declarate în localitățile Scânteia (2 focare), Căzănești(3 focare) și Gârbovi (1 focar).
DSVSA Ialomița depune, însă, eforturi pentru prevenirea extinderii bolii pe teritoriul județului. Iar principalele măsuri întreprinse sunt următoarele: distribuirea și afișarea, în toate localitățile județului, de materiale informative ce conțin principalele măsuri care trebuie respectate de crescători pentru prevenirea apariției bolii; aplicarea imediată, încă din faza de suspicionare a bolii, a măsurilor prevăzute de legislația în vigoare (punerea exploatațiilor sub supraveghere oficială, eutanasierea animalelor afectate de boală, ecarisarea acestora conform prevederilor legale, dezinfecția exploatațiilor afectate); verificare perioadică a exploatațiilor nonprofesionale considerate cu risc major în apariția bolii.
În perioada 1 ianuarie – 15 martie, au fost verificate un număr de 104 exploatații nonprofesionale care dețin suine. În urma verificărilor, s-a constatat că, la un procent de 32% din aceste exploatații nu se respectă normele de prevenire a apariției Pestei Porcine Africane. Principalele neconformițăți identificate au fost: vânzarea și cumpărarea de animale fără documente sanitare veterinare, nefiind astfel posibilă stabilirea trasabilității acestor animale și dacă ele provin din zone cu restricții de pe raza altor județe; nerespectarea regulilor minime de biosecuritate la nivelul exploatațiilor (utilizarea comună a îmbrăcămintei și încălțămintei atât pe strada cât și atunci când se intra în adăpostul porcinelor, vizitarea altor exploatații cu porcine, vizitarea zonelor împădurite etc.); deținerea de porcine neidentificate.
În urma controalelor efectuate în exploatații nonprofesionale, au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale (29 amenzi în valoare de 30000 lei și 5 avertismente). În ciuda tuturor eforturilor depuse, se constată, totuși, că reapariția bolii pe teritoriul județului și ulterior extinderea focarelor are ca principală cauză nerespectarea, de către crescătorii din gospodăriile populației, a regulilor minime de biosecuritate și a normelor sanitare veterinare ce reglementează comerțul cu porcine.
Reprezentanții DSVSA Ialomița subliniază faptul că, fără sprijinul și înțelegerea cetățenilor, în special a crescătorilor de porci, apariția unor noi focare de boală nu poate fi stopată. Iar acest lucru va duce la pagube economice importante atât în sectorul industrial cât și în cel gospodăresc. Aceștia reamintesc crescătorilor de suine principalele măsuri care pot preveni extinderea bolii la nivelul județului. În primul rând, în toate localitățile cuprinse în zonele de protecție și supraveghere stabilite ca urmare a confirmării unor focare de boală, toți porcii trebuie ținuți în adăposturi amenajate. Astfel, va fi evitat contactul cu alte porcine sau cu porcii mistreți. De asemenea, circulația porcinelor în aceste localități este interzisă.
Iar în localitățile care nu sunt supuse restricțiilor de boală, achiziționarea de porcine se va face doar din exploatații ce nu au fost afectate, exploatații ce vor fi situate în localități nesupuse restricțiilor sanitare veterinare în ceea ce privește pesta porcină africană. De asemenea, porcinele trebuie să fie obligatoriu identificate în exploatația de origine și să figureze în BND pe exploatația respectivă. Înainte de achiziționare vânzătorul și cumpărătorul sunt obligați să solicite medicului veterinar de liberă practică din localitatea respectivă efectuarea examenului clinic și eliberarea documentelor sanitare veterinare. Transportul porcinelor se va realiza cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, care în prealabil vor fi dezinfectate. Totodată, la sosirea porcinelor în exploatații cumpărătorul va notifica imediat medicul veterinar oficial de la Circumscripția Sanitară Veterinară Arondată, pentru introducerea în exploatație a porcinelor, prezentând către acesta documentele eliberate de medicul veterinar de liberă practică de la exploatația de origine. Sunt necesare, de altfel, asigurarea și utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecție (salopetă, cizme) ce va fi utilizat doar pentru accesul în adăpostul porcinelor. De asemenea, înainte de a intra în adăpostul porcinelor mâinile se vor spăla utilizând din abundență săpun și apă caldă. Este strict interzisă intrarea în adăpostul porcinelor cu hainele de stradă. Este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi de porcine. Este strict interzisă și vizitarea exploatației și în special a adăpostului de porcine, de către vizitatori care dețin porci în exploatațiile proprii, sau de vizitatori ce au legătură cu mediul silvatic. Periodic se va efectua dezinfecția aleilor și a adăposturilor. Se vor asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și hrănire a animalelor, iar porcinele vor fi ținute permanent în adăpost fiind interzisă lăsarea acestora în libertate. Este strict interzisă hrănirea animalelor cu resturi alimentare, lături sau materiale vegetale. E obligatorie anunțarea imediată a pierderii crotaliilor, a oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte a animalelor sau în cazul observării la nivelul localității a comercianților ilegali de animale la DSVSA Ialomița (telefon 0243/232069, medic veterinar oficial, medic veterinar de liberă practică).
Totodată, DSVSA Ialomița informează că achiziționarea de suine de la persoane necunoscute, fără documente sanitare veterinare, reprezintă un risc major de reapariție a Pestei Porcine Africane în județul Ialomița. În acest caz, proprietarii de animale pot fi sancționați conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariției bolii.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )