DSP Ialomiţa informează!

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Ialomiţa ţin să-i informeze pe cetăţeni cu privire la eliberarea deciziilor de carantină sau izolare (de către instituţie). De asemenea şi vizavi de eliberarea de către medicii curanţi a certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare de care beneficiază persoanele asigurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Potrivit celor precizate de as. pr. Igienă Veronica Nica (purtătorul de cuvânt al DSP Ialomiţa), deciziile de izolare sunt generate automat de aplicaţia informatică CoronaForms în urma întocmirii anchetei epidemiologice de către Direcţia de Sănătate Publică. Acestea trebuie transmise medicului curant NUMAI în situaţia în care persoana infectată cu virusul SarsCov-2 REFUZĂ IZOLAREA.

Deciziile de carantină sunt întocmite de DSP şi trebuie transmise medicului curant în vederea eliberării certificatelor de concediu medical persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura carantinării ca urmare a faptului că: au intrat în contact direct cu o persoană infectată cu virusul SarsCov-2, confirmată prin testare; au sosit din ţări sau zone cu risc epidemiologic ridicat, stabilite de către INSP în condiţiile legii; au prezentat semne şi simptome sugestive specifice, conform definiţiei de caz, dar în urma investigaţiilor paraclinice specifice nu s-a confirmat diagnosticul de boală infectocontagioasă.

Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină se face de către medicul curant, respectiv de către medicul de familie, pe durata stabilită prin decizia de confirmare a carantinei, eliberată de către DSP Ialomiţa, potrivit Ordinului MS nr. 1309/2020, persoanelor asigurate aflate în următoarele situaţii: au intrat în contact direct cu o persoană infectată cu virusul SarsCov-2, confirmată prin testare; au sosit din ţări sau  zone cu risc epidemiologic ridicat, stabilite de către INSP în condiţiile legii; au prezentat semne şi simptome sugestive specifice, conform definiţiei de caz, dar în urma investigaţiilor paraclinice specifice nu s-a confirmat diagnosticul de boală infectocontagioasă.

Certificatele de concediu medical pentru carantină se completează înscriindu-se codul de indemnizaţie 07, cod diagnostic 994, indiferent de locul în care a fost instituită măsura carantinei. Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru izolare pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SarsCov-2, cărora li s-a instituit măsura izolării în unităţi sanitare sau într-o locaţie alternativă unei unităţi sanitare, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicul curant din unitatea sanitară sau din locaţia alternativă ataşată acesteia, atât pe perioada internării, cât şi pe perioada externării, după caz, cu înscrierea codului de indemnizaţie corespunzător.

La externare, certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant din unitatea sanitară sau din locaţia alternativă ataşată acesteia. Astfel, în situaţia în care medicul din spital nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada în care persoana asigurată este izolata la domiciliu sau la locaţia declarată de acesta, certificatul de concediu medical se acordă pentru aceeaşi afecţiune de către medicul de familie care monitorizează starea de sănătate a persoanei, iar în certificatul de concediu medical se va înscrie codul de indemnizaţie 51, cu înscrierea numărului corespunzător bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea prevăzut în anexa 1 la HG nr. 921/2020, respectiv 24 şi înscrierea codului de diagnostic „64 – alte boli cu virus nedeclarate în alte locuri”. În situaţia în care, la externarea din spital, dacă este necesară izolarea în continuare a pacientului la domiciliu, pe perioada stării de contagiozitate, stabilită conform datelor ştiinţifice existente, în certificatul de concediu medical se va înscrie codul de indemnizaţie 51 cu înscrierea numărului corespunzător bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea, prevăzut în anexa 1 la HG 921/2020,  respectiv 24 şi înscrierea codului de diagnostic „64 – alte boli cu virus nedeclarate în alte locuri”. În situaţia în care, la externarea din spital medicul consideră pacientul vindecat, din punct de vedere al bolii infectocontagioase, fiind în afara perioadei de contagiozitate, dar acesta nu îşi poate relua activitatea (pacienţii cu sechele post- Covid-19), în certificatul de concediu medical se va completa codul de indemnizaţie 01, cu păstrarea codului de diagnostic „64 – alte boli cu virus nedeclarate în alte locuri”.

Medicul de familie poate prelungi concediul medical pentru situaţia de la ultimul punct, iar în certificatul de concediu medical se va completa codul de indemnizaţie 01, cu păstrarea codului de diagnostic „64 – alte boli cu virus nedeclarate în alte locuri”, cu respectarea art. 20, alin 1 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 158/20005, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SarsCov-2, pentru care s-a dispus măsura izolării în condiţiile art.8, alin 3.1 din Legea nr. 136/2020 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la domiciliu sau la o locaţie declarată,  certificatele de concediu medical se eliberează de medicii de familie care au luat în evidenţă şi au monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcţie de evoluţia bolii şi durata monitorizării.

Începând cu data de 30.10.2020, data intrării în vigoare a HG nr. 921/2020, certificatele de concediu medical de care beneficiază  persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, indiferent de locul în care aceasta a fost instituită, se eliberează pe codul de indemnizaţie 51 şi poziţia 24 din listă.

Diana ARON

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )