Două clase de învăţământ dual la nivelul judeţului Ialomiţa

Începând cu anul şcolar 2021-2022, la nivelul judeţului Ialomiţa vor funcţiona 2 clase de învăţământ dual.

Cel puţin aşa a anunţat, prin intermediul unui comunicat de presă, inspectorul şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Ialomiţa, prof. Iuliana Steluţa Mitrea. Potrivit acesteia,  învăţământul dual este reglementat prin OMEC nr. 3554/29.03.2017, o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic, tripartită, ce are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială, precum şi contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev sau părinte-tutore şi unitatea de învăţământ.

Învăţământul dual are o serie de caracteristici. Acesta este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;

operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere. „Pentru anul şcolar 2021-2022, proiectul cifrei de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi tehnic include, la nivelul judeţului Ialomiţa, şi 2 clase de învăţământ dual, înfiinţate la solicitarea operatorilor economici. Astfel, la propunerea operatorului economic reprezentată de domnul Niculae Jean, la Liceul Tehnologic Ţăndărei a fost avizată o grupă de 14 elevi pentru domeniul de formare Mecanic, calificarea profesională Mecanic agricol, iar la solicitarea operatorului economic E – Distribuţie Dobrogea, la Liceul Tehnologic Fierbinţi Târg a fost avizată o clasă de 28 de elevi pentru domeniul de formare Electric, calificarea profesională Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice. O contribuţie însemnată la realizarea învăţământului dual în judeţul Ialomiţa a avut şi ASOCIAȚIA  BALKAN  DEVELOPMENT SUPPORT, cu sediul în Fierbinţi Târg.  Până la data de 15.01.2021 au fost încheiate contracte de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, între unitatea de învăţământ, operatorul economic şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ”, a precizat prof. Iuliana Steluţa Mitrea, specificând că IŞJ Ialomiţa apreciază interesul şi sprijinul autorităţilor publice locale din Ţăndărei şi Fierbinţi Târg, care au înţeles necesitatea sprijinirii învăţământului dual.

Printre beneficiile acestui demers se regăsesc următoarele: susţinerea financiară din partea operatorului economic, prin acordarea de stimulente şi alte forme de sprijin financiar pentru elevi; acordarea unei burse lunare de 200 de lei; asigurarea echipamentului de protecţie; transport la sau de la locul de practică; asigurarea unei mese pe zi la locul de practică. „Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa se angajează ferm într-un efort de dezvoltare a învăţământului dual în judeţ, în vederea asigurării unui învăţământ adaptat cerinţelor pieţei muncii şi centrat pe dezvoltare personală şi socială, considerându-l astfel un factor important pentru dezvoltarea economică a comunităţilor ialomiţene”, a mai adăugat şefa IŞJ Ialomiţa.

Diana ARON 

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )