Deschiderea anului universitar 2023-2024 la Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală, Filiala Călăraşi, un nou început, plin de promisiuni

Cu încredere şi emoţie, Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală – Filiala Călăraşi a dat startul noului an universitar 2023-2024, în cadrul unei ceremonii deosebite, desfăşurată de Ziua Mondială a Educaţiei. Acest eveniment marchează o evoluţie remarcabilă în formarea specialiştilor în agricultură şi contribuţia semnificativă la dezvoltarea regiunii Călăraşi şi a ţării.

Deschiderea noului an universitar a avut loc, mai exact, în data de 5 octombrie 2023, ora 13.00, în Amfiteatrul Mare al Facultăţii de Management şi Dezvoltare Rurală – Filiala Călăraşi (ce aparţine Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – USAMV). La eveniment au participat profesorul universitar doctor, Daniela Creţu (directorul Facultăţii de Management şi Dezvoltare Rurală – Filiala Călăraşi); Vasile Iliuţă (preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi); Bogdan Mihai (administratorul public al Consiliului Judeţean Călăraşi); inginerul Marian Drăgan (preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi); prof. univ. dr. Dinu Toma Alexandru (decanul Facultăţii de Management, USAMV Bucureşti); Violeta Muşat (secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale); Nicu Vasile (preşedintele LAPAR); studenţi din anii I-IV ai facultăţii; ing. Camelia Andrei (absolventă promoţia 2021), ing. Valentin Artimon (absolvent promoţia 2010); reprezentanţi ai mass mediei locale.
Aşa cum era şi firesc, prima intervenţie i-a revenit directorului Facultăţii de Management şi Dezvoltare Rurală – Filiala Călăraşi, profesorul universitar doctor, Daniela Creţu. „Avem astăzi două evenimente foarte importante pentru educaţie. Pe de o parte, deschiderea anului universitar 2023-2024, dar şi Ziua Mondială a Educaţiei care, începând din 1994, se serbează pe data de 5 octombrie. De aceea, propun să începem cu intonarea imnului Gaudeamus. Mă adresez, în primul rând, studenţilor de anul II, III şi IV, cărora le spun: Bine aţi revenit pe băncile facultăţii. Îi salutăm şi pe masteranzi, dat fiind că în sală se află cel puţin 20. Iar acum mă adresez studenţilor din anul I cărora le spun: Bine aţi venit, în rândul studenţilor de Călăraşi! Vă asigur că aţi făcut cea mai bună alegere pentru viitorul profesional şi dezvoltarea voastră personală. Iar pentru a susţine această afirmaţie, voi face o succintă retrospectivă referitor la ce înseamnă Filiala Facultăţii de Management şi Dezvoltare Rurală. Au trecut doar 25 de ani de la momentul în care, în anul 1998, s-au deschis porţile pentru învăţământul universitar agricol la Călăraşi, prin înfiinţarea Colegiului Universitar Agricol Călăraşi. La acel moment aveam un număr de 37 de studenţi. Din aceştia, au finalizat cursurile 31 de absolvenţi, prima serie, după trei ani, cu titulatura de inginer colegiu. Colegiul a funcţionat ca filială a Facultăţii de Management Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, cu două specializări: management şi afaceri în agricultură şi managementul prelucrării produselor agroalimentare. În perioada 2001-2007, au absolvit 7 promoţii, cu 321 absolvenţi. Având în vedere necesarul de specialişti în acest domeniu, pentru judeţele din Sud –Estul ţării, începând cu anul universitar 2005-2006, a avut loc transformarea Colegiului Universitar Agricol în Facultate, pe domeniul Inginerie şi management în agricultură, cu specializarea inginerie economică în agricultură, până în acest moment, absolvind 15 promoţii de ingineri, cu un număr de 1.167 absolvenţi…Începând cu anul universitar 2018-2019, s-a schimbat denumirea facultăţii şi a specializării, anume Facultatea de management şi dezvoltare rurală, cu specializarea ingineria şi managementul afacerilor agricole. Absolvenţii noştri, angajaţi în unităţile de profil, s-au dovedit a fi specialişti capabili în domeniile economic şi tehnic, respectiv în management, marketing, contabilitate – circa 30%, în sistemul bancar şi al asigurărilor – 10%; consultanţă agricolă – 4%; învăţământ –12%; administraţie publică – 15%; alte domenii – 4%. O parte dintre absolvenţi, circa 25%, au fost capabili să înfiinţeze şi să conducă unităţi cu un specific în domeniul producţiei agricole şi alimentare. În anul universitar curent, sunt înscrişi 315 studenţi, dintre care 230 înmatriculaţi pe locurile cu finanţare de la buget şi 85 pe cele cu taxă. În anul întâi avem 100 studenţi, anul doi – 75 studenţi; anul trei – 76 studenţi; anul patru – 64 studenţi. De remarcat faptul că studenţii noştri provin în procent de circa 60% din mediul rural al judeţului Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Giurgiu. Facultatea noastră pune un accent deosebit pe instruirea temeinică a studenţilor în vederea acumulării de cunoştinţe solide, în plan teoretic şi practic, în domeniul ştiinţelor tehnice şi economice aplicate în agricultură. O atenţie deosebită se acordă însuşirii a două limbi străine – engleză obligatoriu şi spaniola. Practica studenţilor se desfăşoară în unităţi de profil şi prin vizite de studiu în ţară şi străinătate”, a precizat prof. univ. dr. Daniela Creţu, specificând că studenţii facultăţii au participat, începând cu anul 2010, la activităţi de documentare în afara ţării, în Europa, în mod special în Austria, Germania şi Franţa. Iar în ţară, au efectuat vizite de studiu în Oltenia, Maramureş, Moldova, Transilvania, Delta Dunării şi zona Apuseni. Activitatea didactică se desfăşoară în cadrul filialei Călăraşi, fiind strâns împletită cu cea de cercetare ştiinţifică, ca mărturie stând proiectele implementate anul anterior. La proiectul POSDRU „Un pas în carieră” au participat 220 studenţi care au beneficiat de stagii de practică şi consiliere în carieră. Un alt proiect transfrontalier, cu o valoare de aproximativ 600 mii euro a fost „Paşi în carieră pentru mobilitatea forţei de muncă în rândul tinerilor” la care au participat studenţi români şi bulgari. De asemenea, s-a implementat proiectul POCU „ Prostart – stagii de practică pentru studenţi” cu un grup ţintă de 130 studenţi din cadrul Filialei Călăraşi. În rest, au mai fost implementate şi alte proiecte în parteneriat cu alte instituţii de pe plan naţional sau local. „Începând cu anul universitar 2015-2016, am organizat prima sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi studenţilor din cadrul Filialei Călăraşi. Acestea au fost publicate în volumul de lucrări ştiinţifice, cu ISSN, care se află la Biblioteca Naţională a României. Am ajuns la cea de-a opta ediţie a acestei manifestări. Din categoria activităţilor interdisciplinare şi extracurriculare face parte evenimentul Ziua Porţilor Deschise, dedicat elevilor călărăşeni. Apoi, promovarea ofertei educaţionale în cadrul evenimentului Zilele Dunării, organizat de Primăria Călăraşi; Târgul Produselor Pascale. Nu în ultimul rând, un eveniment foarte aşteptat de către studenţii noştri este expoziţia «Idei de proiecte ale studenţilor călărăşeni». Ei bine, vă asigur, dragi studenţi, că deşi activitatea voastră profesională şi procesul instructiv educativ se desfăşoară în Călăraşi, nu este cu nimic mai prejos decât cel de la facultatea mamă din Bucureşti. Sunt cadre didactice care predau atât la Bucureşti, cât şi la Filiala Călăraşi. Nu se face nicio deosebire între studenţi. Aveţi în egală măsură aceleaşi facilităţi, dar şi responsabilităţi, ca toţi studenţii din cadrul universităţii noastre. Mai mult decât atât, aveţi şi o revistă studenţească, intitulată «Studentul de Călăraşi», în care vă puteţi exprima liber opiniile în legătură cu orice aspect al vieţii voastre de student…Ne bucură foarte mult că, într-adevăr, prezentăm credibilitate în zonă. În fiecare an asigurăm întreaga capacitate de şcolarizare, respectiv sutele de locuri pe care le-am obţinut în urma vizitei Comisiei de Acreditare…Este o bucurie extraordinară să văd atâţia absolvenţi care participă la evenimentul de astăzi. Acest aspect ne dă curaj şi încredere că ne facem datoria bine”, a asigurat directorul Facultăţii de Management şi Dezvoltare Rurală – Filiala Călăraşi.

„Cred că judeţul Călăraşi va fi mai bogat cu dumneavoastră, cei care vă veţi dedica acestei meserii nobile, de agricultori”

Invitaţii au avut şi ei prilejul să spună câteva cuvinte referitoare la emoţionantul eveniment. Primul care a intervenit a fost preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă. Acesta şi-a manifestat bucuria de a vedea câtă dorinţă de a învăţa există, câtă speranţă pentru viitor şi cât de tenaci sunt studenţii. „Sunt unul dintre acţionarii la mai multe firme agricole din domeniul zootehnic şi vegetal. Avem parteneriat cu facultatea dumneavoastră şi puteţi face practică în cadrul fermelor unde deţin şi eu o parte din acţiuni. Vă urez să aveţi un an plin de succes, cu rezultatele pe care le aşteptaţi. Cred că judeţul Călăraşi va fi mai bogat cu dumneavoastră, cei care veţi finaliza anul şi cu cei care vă veţi dedica acestei meserii nobile, de agricultori. Vă felicit că aţi ales facultatea de agronomie”, a declarat preşedintele CJ Călăraşi care vrea ca tinerii să nu mai părăsească judeţul după ce îşi termină studiile. Iar pentru asta este imperios necesar să se aducă investitori şi să crească numărul de locuri de muncă. Tinerilor absolvenţi trebuie să li se ofere infrastructura necesară să îşi deschidă o afacere, să îşi întemeieze o familie, să trăiască decent şi onest în locurile unde au copilărit.
La rândul lui, Bogdan Mihai (administratorul public al CJ Călăraşi) i-a încurajat pe studenţi să pună accent pe voluntariat şi să se perfecţioneze constant: „Mulţi dintre dumneavoastră, probabil, veţi alege să mergeţi şi spre zona de administraţie. Data trecută am spus că oferim internship-uri la ceea ce înseamnă Consiliul Judeţean, dar nu am avut nicio cerere. Aş vrea ca cineva dintre dumneavoastră să aibă curaj să le acceseze, să vină să vadă cum funcţionează o anumită zonă din Consiliul Judeţean. Vă asigur că va fi o experienţă unică, veţi vedea cum lucrează o instituţie de stat ca o corporaţie. Veţi observa cum se depune un proiect european, care sunt problemele de implementare şi foarte multe alte aspecte. Cine vrea să se îndrepte către zona de spital, la fel, poate veni. Aştept să primim solicitări. Eu vă mulţumesc şi vă urez succes”.

„Trebuie să faceţi cu pasiune această meserie, căci doar aşa veţi fi cu adevărat nişte profesionişti”

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Violeta Muşat şi-a manifestat emoţia de a participa la importantul moment din viaţa studenţilor. „Nu pot să spun că nu am avut emoţii, alături de voi, la deschiderea acestei festivităţi. Căci şi eu sunt absolventă a Facultăţii de Medicină Veterinară Bucureşti, care face parte din cadrul USAMV. Am trăit aceeaşi emoţie ca acum 26 de ani şi mă bucur să văd în sală absolvenţi ai acestei facultăţi cu care am colaborat în activitatea mea. Mă bucur să văd parte din profesorii pe care-i cunosc şi sunt nişte oameni extraordinari. Însă sunt convinsă că întreg colectivul este aşa. Ce pot să vă spun e faptul că trebuie să faceţi cu pasiune această meserie, căci doar aşa veţi fi cu adevărat nişte profesionişti. Toate momentele, pe care dumneavoastră le veţi petrece pe parcursul fiecărui an universitar, sunt convinsă că vă vor rămâne în memorie. Şi, întotdeauna, vă veţi aminti cu drag de tot ceea ce aţi învăţat în cadrul acestei universităţi. Vreau să vă doresc succes şi să faceţi cinste acestei facultăţi, oriunde drumul în viaţă vă va duce”, le-a urat studenţilor, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

„Evoluţia facultăţii dumneavoastră este realmente spectaculoasă”

Preşedintele CCIA Călăraşi, ing. Marian Drăgan s-a referit la buna şi îndelungata colaborare pe care instituţia o are cu Facultatea. „Avem multe proiecte pe care le derulăm în comun. Unul dintre acestea a fost menţionat ca cel mai bun proiect din România, fiind prezentat anul trecut la Bruxelles. Evoluţia facultăţii dumneavoastră este realmente spectaculoasă şi pentru acest lucru meritaţi felicitări, toată echipa de profesori şi studenţi. Nu am mai văzut studenţi aşa de motivaţi, care au început să analizeze cu mare atenţie unde fac practica. Mă uitam la cei din anul trei, care şi-au prezentat proiectele. Şi vreau să vă spun că anul trecut au fost cele mai bune proiecte prezentate de-a lungul timpului. Pregătirea studenţilor este formidabilă. Şi, aşa cum a spus şi doamna directoare a Facultăţii, studenţii noştri nu sunt cu nimic mai prejos decât cei din Bucureşti. Eu îi consider cei mai buni şi merită toate felicitările. În cadrul Camerei de Comerţ am început să lucrăm la o strategie referitoare la agricultura judeţului Călăraşi, pe care vrem să o supunem dezbaterii fermierilor. Vom căuta să venim şi la dumneavoastră, să o prezentăm, să notăm noi idei, pentru a o transforma într-un proiect bun. Vă felicit şi vă urez: La mulţi ani!”, a punctat ing. Marian Drăgan. „Mi-a plăcut prezentarea dumneavoastră, din punct de vedere statistic. Felicitări pentru acest test primit în luna iulie, privind acreditarea facultăţii. Vreau să mai atrag atenţia asupra câtorva date, referitor la ce înseamnă studenţii călărăşeni în contextul european şi naţional. Faceţi parte din cei 541 mii de studenţi de la nivel naţional, din 114 mii de masteranzi şi 22.000 doctoranzi pe care îi are România. Vă invit să facem parte şi noi, judeţul Călăraşi, din acel Pact Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Durabilă pe care l-am încheiat la Alba Iulia, în data de 16 ianuarie 2023…Călăraşi este al patrulea judeţ agricol al României şi trebuie să dovedim că avem acest potenţial. Avem Dunărea aici, trei porturi pe care ar trebui să le folosim, de ce nu, pentru a ajuta şi colegii fermieri din Ucraina să vândă şi în Africa, nu doar în Europa. Vrem să ne ajutaţi, să veniţi alături de noi în acest concern care se numeşte România de a dezvolta strategic ţara, pe termen lung. Trebuie să mai ţineţi cont că 249 mii de ferme din România au nevoie de voi, de tineri. Sunt fermieri trecuţi de 70 de ani care au nevoie de sprijinul dumneavoastră. Mulţumesc, mult succes şi sperăm să ne vedem cât mai curând, fie în cadrul LAPAR sau al sectorului agricol din România”, a completat Nicu Vasile, preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR şi vicepreşedintele CCIA Călăraşi.

„Într-adevăr, se întâmplă lucruri minunate aici, la Călăraşi”

Profesorul universitar, Dinu Toma Alexandru (decanul Facultăţii de Management, USAMV Bucureşti) a adresat şi el îndemnuri studenţilor de a pune educaţia pe primul loc în viaţă. „Vreau să spun câteva cuvinte legate de momentul acesta important pentru cei 100 de boboci şi ceilalţi studenţi ai Facultăţii de Management şi Dezvoltare Rurală. 25 de ani înseamnă mult pentru o persoană, înseamnă puţin pentru o instituţie. Sunt convins că vor fi mulţi ani de aici înainte în care vom vorbi despre Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală la Călăraşi. 315 studenţi, dintre care 230 înmatriculaţi pe locurile cu finanţare de la buget, înseamnă un succes al factorilor locali. În primul rând, vreau să-i felicit pe boboci, să-i asigur că au făcut o alegere bună. Nimic din ce s-a spus aici, nu a fost exagerat. Doamna director a avut grijă să menţioneze fiecare moment important din evoluţia filialei Călăraşi. Vreau să-i asigur personal că, într-adevăr, se întâmplă lucruri minunate aici, la Călăraşi. Sunt cred că în jur de 1.700 de absolvenţi până acum, ai Filialei Călăraşi, persoane ce câştigă astăzi mai bine şi datorită formării profesionale pe care au dobândit-o aici. Dacă citez din Confucius, el spune că: Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte. Aşa este şi educaţia de calitate face diferenţa. Prin cadrele didactice de la Călăraşi, cadrele care predau de la Bucureşti, încercăm să venim în sprijinul dumneavoastră. Dar asta presupune un efort şi din partea dumneavoastră. Povestea asta este în parteneriat, ca într-un cuplu. Lucrurile vor evolua mai bine dacă şi dumneavoastră veţi achiesa la acest efort. Aşteptăm propuneri care să ne îmbunătăţească activitatea, din partea dumneavoastră…Suntem o facultate mare, sunteţi membrii unei comunităţi mari. Avem aproape 30 mii de absolvenţi la nivelul Facultăţii de Management şi Dezvoltare Rurală, în cei 30 de ani de existenţă. Suntem prezenţi la Bucureşti, Slatina şi Călăraşi. Încurajăm excelenţa, avem multe locuri la buget. Dincolo de asta, acordăm şi burse şi premii celor mai merituoşi studenţi”, a încheiat şirul discursurilor decanul, trecând apoi la premierea studenţilor pentru anul universitar trecut. Totodată, bobocii au avut ocazia să îşi cunoască profesorii cu care vor parcurge disciplinele în anul universitar 2023 -2024.
Una peste alta, evenimentul a fost unul plin de succes, aşa încât conducerea Facultăţii s-a încărcat cu energia pozitivă, atât de necesară întreg parcursului noului an universitar. „Am încredere că activitatea pe care o vom desfăşura va fi cel puţin la nivelul anilor anteriori, în ceea ce priveşte performanţa didactică, cercetarea şi implicarea studenţilor noştri. Am avut marea bucurie ca la anul I, din cei o sută de studenţi, să fie prezenţi în jur de 80. Am simţit de la ei că, într-adevăr, îşi doresc să facă faţă acestor provocări de nivel universitar şi noi le vom veni în întâmpinare. Astfel încât, să putem împreună, într-un parteneriat viabil, să desfăşurăm o activitate performantă. Nu am stabilit încă un calendar de activităţi. Dar, cu siguranţă, vom avea multe activităţi. Mai mult decât atât, dat fiind faptul că am parcurs 25 de ani de învăţământ universitar, eu zic că suntem credibili în peisajul judeţean şi nu numai. Faptul că în fiecare an reuşim să acoperim cele 100 de locuri, primite de la Comisia de acreditare, demonstrează că toată lumea are încredere în noi. Dacă au plecat părinţii, peste ani şi-au adus copiii, dacă soţul a absolvit facultatea, ulterior a venit soţia, iar apoi şi copiii. Deci, cred că, într-adevăr, suntem credibili. Noi suntem exigenţi. Sper ca şi studenţii să înţeleagă exigenţa noastră în sensul cel mai bun. Şi în acelaşi timp să fie, la rândul lor, exigenţi în ceea ce îi priveşte. Trebuie să înţeleagă că nu este vorba de un curs de formare profesională, ci de un învăţământ universitar, de trecerea de la un statut, la altul. Vor trece în categoria intelectualilor, atunci când vor absolvi facultatea şi asta spune multe. Şi, ar trebui să nu se mulţumească niciodată cu puţin. La început de an universitar, eu le urez studenţilor să aibă încredere în viitor, indiferent de cum arată situaţia la nivel internaţional. Iar pentru studenţii noştri, care sunt efectiv din judeţ, le transmit: Să fie mândri că sunt studenţi de Călăraşi”, a mai adăugat, după încheierea festivităţii, profesorul universitar doctor, Daniela Creţu, directorul Facultăţii de Management şi Dezvoltare Rurală – Filiala Călăraşi.

Diana ARON

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )