Declaraţia Unică se depune și de către persoanele fizice care obțin venituri din inchirierea de bunuri imobile

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomița informează contribuabilii persoane fizice care obțin venituri din închirierea de bunuri imobile, precum apartamente, case, camere situate în locuințe proprietate personală, garaje, terenuri, că sunt obligaţi să declare şi să plătească impozitului pe venit şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor realizate din cedarea folosinței bunurilor.
Termenul de depunere a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” și de plată a impozitului pe venit şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente, este 25 mai, inclusiv, pentru contractele în curs, în cazul celor care au încheiat contractele în anii anteriori. În termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părți, persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal au obligația să estimeze aceste venituri prin completarea şi depunerea Formularului 212.
Până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor, persoanele fizice care încep să obțină venituri din cedarea folosinței bunurilor în luna decembrie şi realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuințe unde sunt situate acestea, au obligația să declare veniturile la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, prin completarea şi depunerea Formularului 212 – Capitolul I – Date privind veniturile realizate.
De asemenea, contribuabilii ce obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, au obligația să completeze și să depună Formularul 212 prin completarea Capitolului I – Date privind veniturile realizate și să recalculeze venitul brut anual pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului. Contribuabilii pot obţine informaţii suplimentare: prin Formularul Unic de Contact aferent link-ului: https://www.anaf.ro/asistpublic/; prin accesarea Broşurii publicate de către ANAF referitoare la Declaraţia 212 prin link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Declaratia_unica_202 2.pdf; telefonic, apelând Call Center-ul A.N.A.F la nr. 031.403.91.60.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )