„Creşterea eficientei energetice a Palatului administrativ al judeţului Ialomiţa”

Zilele trecute, pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, www.mdlpa.ro. a fost publicată lista cererilor de finanţare aprobate şi care urmează să semneze contractul de finanţare pentru PNRR – Componenta 5 Valul Renovării, în care Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa, prin Ministerul Afacerilor Interne, va obţine finanţare pentru proiectul cu titlul „Creşterea eficienţei energetice a Palatului administrativ al judeţului Ialomiţa”, depus prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 2021­2026 – apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Axa de investiţii 2: Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.
Scopul proiectului este renovarea energetică aprofundată a Palatului administrativ al judeţului Ialomiţa, situat în municipiul Slobozia, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1 – sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Ialomiţa, a Consiliului Judeţean Ialomiţa, a Autorităţii Electorale Permanente – Biroul Teritorial Ialomiţa, a Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Ialomiţa şi Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Ialomiţa, în scopul creşterii eficienţei energetice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, scăderea consumului anual de energie primară şi utilizarea de surse de energie regenerabilă.
Obiectivele specifice ale proiectului privind eficientizarea energetică a imobilului şi rezultatele proiectului sunt: reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) cu 65% faţă de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea energetică; reducerea consumului de energie primară (kWh/m2 an) cu 65,96%; consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m2 an) va fi de 21,08 kWh/m2 an; arie desfăşurată de clădire publică, renovată energetic (m2): 4.242 m2 ; reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kg CO2/m2 an) cu 69,62%; puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice: 2 staţii; 160 persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice, dar şi indirect, cetăţenii municipiului Slobozia (50.722 locuitori) şi ai judeţului Ialomiţa (282.320 locuitori) care beneficiază de serviciile furnizate de către instituţiile publice din imobil; reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) de la 223,52 kWh/m2 an la 78,61 kWh/m2 an la finalul implementării proiectului; consumul de energie primară totală (kWh/m2 an) de la 376,1 kWh/m2 an va fi de 128,0 kWh/m2 an la finalul implementării proiectului; consumul de energie primară totală utilizând surse convenţionale (kWh/m2 an) de la 376,1 kWh/m2 an va fi de 106,9 kWh/m2 an la finalul implementării proiectului; consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile de la 0 kWh/m2 an va fi de 21,08 kWh/m2 an la finalul implementării proiectului; nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) de la 66,09 kgCO2/m2an va fi de 20,08 kgCO2/m2 an la finalul implementării proiectului; o economie de TEP de 59,03 tone echivalent petrol/an).
Lucrările de renovare energetică aprofundată a clădirii Palatului administrativ al judeţului Ialomiţa (Corp C1 şi C2) vor viza: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire şi a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie (panouri solare şi fotovoltaice); lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădire; sisteme de management energetic integrat pentru clădire; sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; modernizarea sistemelor tehnice a clădirii, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente; lucrări pentru echiparea cu 2 (două) staţii de încărcare pentru maşini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată.
Valoarea totală a proiectului este de 10.687.181,70 lei, iar durata proiectului este de 22 luni, de la semnarea contractului de finanţare.

Aida ROMAN

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )