Contribuabilii pot beneficia de eşalonarea la plată a obligațiilor fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomița informează contribuabilii interesați că, prin depunerea unei cereri, pot beneficia de eşalonarea la plată în formă simplificată a obligațiilor fiscale principale şi accesorii restante, a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii solicitării şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Nu se acordă eşalonări la plată pentru: sumele care fac obiectul unei confiscări, precum şi cele reprezentând echivalentul în bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracțiuni.

Astfel, obligațiile fiscale administrate de organul fiscal cu o vechime de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii de eşalonare la plată sunt cele stabilite prin următoarele documente/acte administrative depuse/comunicate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală: declarații fiscale, inclusiv cele depuse cu întârziere; decizii de impunere; declarații rectificative; decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii; titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii; orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuții sociale şi alte sume datorate bugetului general consolidat.

Eşalonarea la plată se acordă de către organul fiscal, pe o perioadă de cel mult 12 luni, prin emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la care se anexează graficul de plată ce cuprinde rate lunare, în funcţie de numărul lunilor aprobat. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât cea solicitată de debitor.

Cererea de eşalonare la plată a obligaţiilor poate fi depusă: la registratura organului fiscal, prin poştă, cu o confirmare de primire sau prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual”. Informații suplimentare se pot obține: prin Formularul Unic de Contact, la link-ul: https://anaf.ro/asistpublic/ sau telefonic apelând Call Center-ul A.N.A.F la nr. 031.403.91.60.

Cătălina GHEORGHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )