Contractele de chirii trebuie înregistrate la organul fiscal teritorial

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomiţa informează contribuabilii persoane fizice, care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, că, începând cu data de 1 ianuarie 2023, a fost instituită obligaţia de a înregistra contractul încheiat între părţi, precum şi modificările survenite ulterior, la organul fiscal competent.
Conform celor informate de Liliana Ciomîrtan (purtătorul de cuvânt al AJFP Ialomiţa), contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată, ce au fost înregistrate la organele fiscale, constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege. Pentru aplicarea acestor prevederi a fost emis Ordinul preşedintelui ANAF  nr. 114/2019, prin care a fost aprobată procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune la organul fiscal competent, precum şi modelul şi conţinutul formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”.
Prin urmare, pentru contractele de închiriere încheiate după data de 1 ianuarie 2023, proprietarii – PERSOANE FIZICE vor avea obligaţia înregistrării la ANAF, în termen de 30 de zile de la data încheierii.
Pentru contractele aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, proprietarii – PERSOANE FIZICE vor avea obligaţia înregistrării (dacă nu sunt deja înregistrate) până la sfârşitul lunii martie 2023 (termen de 90 de zile). Proprietarii – PERSOANE JURIDICE pot opta pentru înregistrarea contractelor de închiriere (numai prin intermediul SPV).
Pentru bunurile deţinute în comun, fiecare coproprietar – persoană fizică are obligaţia înregistrării contractului de închiriere. Cererea de înregistrare, însoţită de copia contractului de închiriere, se depune de persoanele fizice direct la registratura organului fiscal, prin poştă sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (SPV).

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )