Consiliul Judeţean va încheia contracte pentru plasarea în adăpost a animalelor abandonate

Ordinea de zi, a ultimei şedinţe ordinare de Consiliu Judeţean Ialomiţa, a cuprins şi un proiect care vizează asigurarea funcţionării serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului. Mai exact, animalele pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost. În acest sens, consilierii judeţeni au aprobat un Regulament de organizare şi funcţionare a acestor adăposturi pentru animalele fără stăpân sau abandonate.
Secretarul general al judeţului, Adrian Ionescu a subliniat că, regulamentul stabileşte cadrul juridic, modul în care se organizează şi funcţionează serviciul public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Ialomiţa, în conformitate cu reglementările prevăzute în Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi stabilirea unor măsuri organizatorice. „Se aprobă asigurarea cu caracter continuu şi permanent a serviciilor publice de adăpostire a animalelor care fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, în condiţiile legii, prin: încheierea unor contracte cu grădini zoologice, acvarii publice, centre de reabilitare sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor; încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor”, a precizat secretarul general al judeţului Ialomiţa, specificând că, prin animal aflat într-o situaţie de pericol se înţelege animalul aflat în anumite situaţii. Anume animalul care a fost rănit sau schingiuit; animalul implicat în lupte între animale sau cu animale; animalul domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul; animalul folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;
animalul domestic expus forţat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute; animalul din speciile ecvidee, bovine, ovine şi caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulaţie publică. Animalul, pentru care a fost emis ordin de plasare în adăpost va fi capturat, preluat sau ridicat, după caz. Acesta va sta în adăpost o perioadă în care va beneficia de o serie de servicii, respectiv asistenţa veterinară de urgenţă, inclusiv intervenţia chirurgicală, la nevoie; deparazitare, vaccinare şi controlul bolilor identificate, dacă este cazul; cazare şi hrană. Entitatea care asigură servicii publice de adăpostire a animalelor poate opta pentru păstrarea animalului sau îl poate da spre adopţie ori alte forme de înstrăinare, conform legislaţiei în vigoare, în cazul în care animalul are un deţinător cunoscut şi nu îl revendică în termen de 45 de zile de la plasarea în adăpost. Apoi, animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deţinătorul nu solicită restituirea acestuia în termen de maxim 30 zile de la expirarea măsurii de plasare în adăpost. „Consiliul Judeţean Ialomiţa va deconta toate cheltuielile suportate de către entităţile cu care are încheiate contracte, conform tarifelor stabilite şi aprobate, în condiţiile legii, pentru fiecare tip de serviciu acordat animalului plasat în adăpost. În acest sens, vor fi cuprinse sume în buget cu această destinaţie, urmând a se recupera ulterior, cel puţin parţial, în funcţie de situaţie, plăţile efectuate, de la deţinătorul animalului plasat în adăpost, de îndată ce acesta va putea fi identificat. Am început deja demersurile în vederea identificării – la nivelul autorităţilor publice – adăposturilor pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice, grădini zoologice, centre de reabilitare sau îngrijire pentru animale din fauna sălbatică, inclusiv a celor deţinute de organizaţiile neguvernamentale de protecţie a animalelor, în vederea asigurării la nivelul judeţului Ialomiţa a acestui serviciu prin încheierea de contracte”, a informat, la rândul lui, Marian Pavel, preşedintele CJ Ialomiţa.

Marius BĂDRĂGAN

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )