Consiliul Judeţean va implementa un Ecosistem digital pentru a-şi eficientiza activitatea

În ultimii ani, statul român a pus un mare accent pe necesitatea digitalizării instituţiilor publice, pentru eficientizarea activităţii şi reducerea birocraţiei. Ca atare, mare parte dintre autorităţi au implementat sau se străduiesc să acceseze proiecte menite să rezolve acest important aspect.
Şi Consiliul Judeţean Ialomiţa are pe rol un astfel de proiect, în cadrul ultimei şedinţe ordinare, consilierii dând, în unanimitate, un vot pozitiv pentru realizarea lui.
Este vorba, mai exact, de proiectul „Ecosistem digital instituţional pentru eficientizarea administraţiei publice la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa”. Aleşii judeţeni au votat şi cheltuielile legate de proiect, în vederea obţinerii finanţării din fonduri europene prin Programul Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2- Administraţia publică şi sistemul judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv specific 2.1-Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. (Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020, aprobată prin HG 909/2014).
Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacităţii instituţionale si eficientizarea activităţii, la nivelul judeţului Ialomiţa, în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor exclusive, prin implementarea de măsuri de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru şi a activităţilor specifice, la creşterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice şi interconectarea cu ceilalţi actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât şi din perspectiva front office. Concepţia de transformare digitală este un concept în deplină concordanţă cu obiectivul specific 2.1 al programului POCA 2014-2020, respectiv „Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP”.
Conform celor declarate de Adrian Ionescu (secretarul general al judeţului Ialomiţa), proiectul îşi propune să implementeze un sistem informatic destinat standardizării modului de lucru, atât din perspectiva funcţionarilor publici, cât şi a accesului cetăţenilor la serviciile publice furnizate de instituţie, ambele tributare în prezent modului tradiţional de lucru pe hârtie. „Din perspectiva rezultatelor aşteptate, la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa, se va implementa un concept nou şi inovator de ecosistem digital web-based, bazat pe tehnologie tip cloud computing, cu capabilităţi pre-existente de interconectivitate şi interoperabilitate cu alte instituţii; capabilităţi pre-existente de accesibilitate pe toate tipurile de echipamente fixe sau mobile (front office şi back office), de oriunde şi oricând; capabilităţi de semnare şi sigilare electronică calificată integrate în browser cu nivel de sofisticare 5; proceduri digitalizate simplificate şi standardizate, la nivel instituţional, menite să asigure o experienţă de utilizare semnificativ îmbunătăţită funcţionarilor şi cetăţenilor, să sporească în mod semnificativ transparenţa şi trasabilitatea actelor administrative şi să reducă semnificativ nivelul de birocraţie în plan instituţional. Prin implementarea proiectului se au în vedere obiective strategice ale judeţului, respectiv protecţia mediului prin reducerea consumului de hârtie; stimularea economiei digitale prin exploatarea susţinută a infrastructurilor de date fixe şi mobile în comunicarea cu celelalte instituţii şi cu cetăţenii; îmbunătăţirea conectivităţii informatice, digitalizarea serviciilor publice; creşterea competenţelor digitale ale populaţiei la nivel judeţean. Implementarea proiectului este o măsură menită să contrabalanseze nivelul rudimentar de utilizare a mijloacelor digitale de comunicare în relaţia dintre instituţie şi cetăţeni, precum şi nivelul extrem de scăzut al competenţelor digitale ale populaţiei. În prezent, la nivelul comunităţii, modalitatea de interacţiune este în proporţie de peste 98% pe hârtie, nivelul de competenţe digitale al populaţiei fiind rudimentar chiar şi în rândul populaţiei mai tinere. Comunicarea este dependentă de deplasarea fizică la sediul instituţiei, iar o problemă semnificativă o reprezintă şi relaţia cu turiştii sau cu cetăţenii extracomunitari care deţin proprietăţi pe raza judeţului şi pentru care este dificil să comunice eficient cu autorităţile”, a precizat secretarul Adrian Ionescu, specificând că, proiectul este inovator, întrucât va face disponibile comunităţii cele mai noi tehnologii. Anume semnarea şi sigilarea electronică, automatizarea proceselor, mobilitate, accesibilitate şi portabilitate a serviciilor publice; dezvoltarea de medii de lucru în colaborare. De asemenea, va crea un exemplu de buna practică care va putea servi drept model şi altor UAT-uri din România.
Grupul ţintă este format dintr-un număr de 115 angajaţi ai instituţiei (12 din conducere şi 103 – din execuţie).
Trecerea la modelul de guvernanţă digitală, determinată de implementarea soluţiei informatice, va conduce la creşterea randamentului funcţionarilor publici, la o mai bună transparenţă şi trasabilitate a actului administrativ, un management al performanţei şi al resurselor umane mult mai obiectiv şi sustenabil.

Rezultate aşteptate!
În urma implementării proiectului, se vor obţine o serie de rezultate, de care vor beneficia atât angajaţii instituţiei, cât şi persoanele fizice şi juridice care au domiciliul în judeţ. Principalele rezultate ale implementării proiectului sunt:
Ecosistemul digital interinstituţional interconectat şi interoperabil pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate de instituţie; digitalizarea şi personalizarea principalelor proceduri cu care lucrează angajaţii, cu module pentru utilizarea lor cu succes; interconectivitate şi interoperabilitaie instituţională – 115 angajaţi (grupul ţintă) instruiţi, din cadrul instituţiei, pentru utilizarea şi administrarea sistemelor digitale implementate prin proiect.
„Conform Analizei realizate la nivelul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, una dintre provocările cu care se confruntă administraţia publică în procesul de modernizare o reprezintă îmbunătăţirea eficienţei şi accesibilităţii serviciilor publice, şi în acelaşi timp păstrarea sau atingerea unor standarde înalte de echitate, predictibilitate şi încredere. După implementarea proiectului se va putea realiza o mai eficientă furnizare a serviciilor către cetăţeni, va creşte calitatea actului administrativ şi gradul de satisfacţie al cetăţenilor. Gestionarea serviciilor publice şi calitatea acestora sunt direct legate de utilizarea sistemelor de management al calităţii, a instrumentelor moderne de monitorizare, de evaluare şi control”, a subliniat Marian Pavel, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Valoarea totală proiectului este de 2.886.940 lei (cu TVA), din care 2.829.201,20 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă solicitată şi 57.738,80 lei – contribuţia proprie de 2%, asigurată de CJ, din valoarea eligibilă.

Diana ARON

 

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )