„Consiliul Judeţean Ialomiţa a semnalat Guvernului României necesitatea reglementării unitare a procesului de decontare a transportului elevilor din învăţământul preuniversitar“

 

Fiindcă, începând cu data de 8 februarie 2021, se preconizează începerea cursurilor şcolare prin prezenţa fizică la şcoală, Consiliul Judeţean Ialomiţa are intenţia fermă de a sprijini elevii prin decontarea cheltuielilor pentru transportul local şi judeţean al elevilor din învăţământul preuniversitar. Asta pentru a preveni eventualele situaţii de abandon şcolar cauzate de lipsa fondurilor pentru transport, la şi de la şcoală.

În acest context, CJ aduce cunoştinţa publicului interesat că, faţă de luna noiembrie a anului trecut, au intervenit modificări legislative, astfel Legea nr. 226/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în vigoare de la data de 5 noiembrie 2020 prevede că „Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a pe tot parcursul anului calendaristic”.

Potrivit acestui act normativ „în vederea asigurării gratuităţii …. decontarea se face de la bugetul de stat, prin transfer, către unităţile administrativ – teritoriale”.

Practic, legea sus-invocată prezintă o problemă majoră de aplicare deoarece nu prevede emiterea unor Norme metodologice de punere în aplicare a noilor dispoziţii de decontare, pentru fundamentarea necesarului de sume destinate decontului deplasărilor efectuate de elevi către bugetul de stat şi maniera concretă de decontare. „Consiliul Judeţean Ialomiţa a semnalat Guvernului României şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, necesitatea reglementării unitare a procesului de decontare a transportului elevilor din învăţământul preuniversitar pe tot parcursul anului şcolar fiind imperios necesare norme metodologice pentru a putea aplica unitar în practică prevederile Legii nr. 226/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în caz contrar existând pericolul ca autoritatea publică judeţeană să fie în imposibilitatea de a pune în aplicare noile prevederi legislative. Până în momentul de faţă, autorităţile publice centrale nu au transmis niciun punct de vedere referitor la acest subiect”, a precizat Marian Pavel, preşedintele CJ Ialomiţa.

Marius BĂDRĂGAN

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )