Consiliul Județean Ialomița a aprobat devizul general pentru obiectivul de investiții privind modernizarea drumului județean DJ 201

Consilierii județeni au aprobat, recent, devizul general actualizat și devizele pe două tronsoane și indicatorii tehnico-economici, faza de execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – ­Mărculești, km 57+000 – km 84+000″.
Partea din drumul județean DJ 201 supus modernizării asigură legătura dintre localitățile Buești și Mărculești. În prezent, starea de degradare a acestui sector de drum a impus demararea procedurilor legale de reabilitare. În acest sens, obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000” a fost inclus în lista obiectivelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală conform contractului de finanțare nr. 2651/13.11.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, actual Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Reabilitarea acestui obiectiv de investiții va conduce la fluidizarea traficului rutier și îmbunătățirea condițiilor de transport din zonă, sporind, în același timp, gradul de siguranță a circulației. De asemenea, un efect important al reabilitării îl constituie și reducerea costurilor cu reparațiile pe termen scurt și mediu ale drumului județean în cauză. În anul 2016 a fost demarată procedura legală de implementare a proiectului investițional de modernizare a drumului județean. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 53/20.10.2016, s-au aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și principalii indicatori tehnico – economici, faza DALI. Iar prin hotărârea nr. 140/30.10.2019 s-a aprobat devizul general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT+DE atât pentru întregul obiectiv cât și pentru fiecare tronson în parte, respectiv tronson KM 57+000 – KM 72+620 și tronson KM 74+852 – KM 84+000.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )