Consiliul Judeţean Ialomiţa a actualizat lista finanţării pentru 11 investiţii de interes major

Consilierii judeţeni ialomiţeni au aprobat, recent, un proiect de hotărâre deosebit de important pentru comunitate. Este vorba de modificarea şi completarea anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.108/11.06.2021 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne, în valoare de 100.000 mii lei, în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul Judeţean Ialomiţa a aprobat prin hotărârea nr. 119 din 28.06.2022 modificarea şi completarea anexei la hotărârea nr. 108 din 11.06.2021 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes judeţean. Având în vedere stadiul actual al implementării investiţiilor şi pentru o utilizare eficientă a resurselor financiare din contracţia de credit, conducerea a propus consilierilor actualizarea listei obiectivelor ce vor fi finanţate din această sursă. Anume Modernizarea şi dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;
Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey; Modernizare DJ 201, Bueşti – Ivăneşti – Ion Ghica – Ciulniţa – Cosâmbeşti – Mărculeşti, km 57+000 – 84+000; Modernizare DJ 201: Tronson IDN2 Coşereni – Axintele – Orezu, km 0+000 – 35+400; Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi – Albeşti – Andrăşeşti – Gheorghe Doja – Crunţi, intersecţie cu DJ 102H, DJ 102 H intersecţie cu DJ 306 – Reviga – Cocora – intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ102H-Cocora-limită judeţ Buzău; Modernizare drum judeţean DJ201, Tronson Orezu (intersecţie DJ201B)- Piersica – Borduşelu (ieşire din localitate);
Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;
Modernizare DJ101B: Limită judeţ Ilfov – Răduleşti;
Creşterea gradului de securitate la incendiu şi asigurarea utilităţilor pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia.
Mai exact, lista va fi actualizată astfel: Modernizarea şi dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia – 16.000 mii lei, în acest caz aplicându-se o majorare de 6.000 mii lei, având în vedere contextul socio-economic actual, precum şi apariţia unor acte normative cu privire la ajustarea preţurilor necesare actualizării costurilor investiţiei ce conduc la majorarea cheltuielilor neeligibile, respectiv la majorarea cofinanţării din cadrul proiectului; Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia – 17.000 mii lei (majorare de 7.000 mii lei);
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia – 5.500 mii lei (cu o majorare de 500 mii lei); Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey – 10.500 mii lei (majorare de 2.000 mii lei); Modernizare DJ 201, Bueşti – Ivăneşti – Ion Ghica – Ciulniţa – Cosâmbeşti – Mărculeşti, km 57+000 – 84+000 – 6.702,00 mii lei; Modernizare DJ 201: Tronson IDN2 Coşereni – Axintele – Orezu, km 0+000 – 35+400 – 8.046 mii lei; Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi – Albeşti – Andrăşeşti – Gheorghe Doja – Crunţi, intersecţie cu DJ 102H, DJ 102 H intersecţie cu DJ 306 – Reviga – Cocora – intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ102H-Cocora-limită judeţ Buzău – 5.000 mii lei (în acest caz s-a decis diminuarea sumelor alocate acestui obiectiv de investiţii cu 15.500 mii lei din cauza nefinalizării procedurii de licitaţie aferentă contractării execuţiei lucrări); Modernizare drum judeţean DJ201, Tronson Orezu (intersecţie DJ201B)- Piersica – Borduşelu (ieşire din localitate) – 12.800 mii lei (diminuarea sumelor aferente acestui obiectiv de investiţii cu 10.000 mii lei a fost decisă din cauza nefinalizării procedurii de licitaţie aferentă contractării execuţiei lucrări);
Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia – 2.500 mii lei; Modernizare DJ101B, limită judeţ Ilfov – Răduleşti – 5.952 mii lei; Creşterea gradului de securitate la incendiu şi asigurarea utilităţilor pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia – alocarea sumei de 10.000 mii lei, introducerea acestui obiectiv de investiţii fiind necesară, având în vedere realizarea lucrărilor de investiţii şi a proiectelor aflate în derulare în acest moment la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia. „Cheltuielile finanţate din împrumutul contractat se reflectă în bugetul împrumuturilor interne în limita tragerilor anuale autorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale. Propunerile din proiectul de hotărâre se vor reflecta, după avizarea notificării de către Comisia de autorizare a împrumuturilor locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în bugetul împrumutului intern, anexă a bugetului general consolidat al judeţului Ialomiţa. Lista a fost actualizată având în vedere contextul socio-economic actual, precum şi apariţia unor acte normative cu privire la ajustarea preţurilor necesare actualizării costurilor investiţiei ce conduc la majorarea cheltuielilor neeligibile, respectiv la majorarea cofinanţării din cadrul proiectului”, a precizat Marian Pavel, preşedintele CJ Ialomiţa.

Cristina ANDREI

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (1 )