Conferința de încheiere a proiectului „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021 – 2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni”

Miercuri, la Hotel Select, s-a desfășurat conferința de încheiere a proiectului cu finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021 – 2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni”.
Proiectul a vizat, în principal, îmbunătățirea procesului decizional și de planificare strategică la nivelul Consiliului Județean Ialomița. În acest sens, a avut ca obiective principale introducerea de mecanisme și metode standard de fundamentare a deciziilor, corelarea lor cu resursele existente, simplificarea proceselor care vizează interacțiunea directă cu cetățenii și dezvoltarea competențelor personalului aparatului de specialitate în vederea implementării și utilizării lor. Proiectul a fost implementat prin intermediul strategiei de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027. Aceasta conține portofoliul de proiecte și planul de acțiune, sursele de finanțare disponibile, elementele de evaluare și monitorizare ale strategiei. De asemenea, apare și portofoliul de proiecte aferent autorităților publice locale și instituțiilor de stat din județul Ialomița. Pe lângă implementarea acestor proceduri de colaborare, s-au elaborat și o serie de criterii de prioritizare a investițiilor la nivelul județului. Tot în cadrul proiectului, s-a implementat și o metodologie de stabilire, monitorizare și evaluare a indicatorilor de performanță pentru strategia de dezvoltare. Existența unui sistem informatic care să permită ialomițenilor să depună on-line cereri și documente aferente serviciilor sociale primare și a administrării infrastructurii rutiere a drumurilor județene reprezintă alte obiective atinse. Totodată, s-a asigurat și retrodigitalizarea arhivei Consiliului Județean Ialomița. În altă ordine de idei, au fost dezvoltate competențe în domeniul planificării strategice pentru minimum 20% dintre angajații Consiliului Județean Ialomița, respectiv 30 de funcționari publici instruiți.
Administratorul public al județului Ialomița, Alexandru Potor, a explicat, în cadrul evenimentului, cât de dificilă a fost elaborarea strategiei și cu ce impedimente s-a confruntat echipa Consiliului Județean. „Acest proiect nu a fost simplu, deși în primă fază s-ar putea spune că scrierea unei strategii reprezintă un proces birocratic de care foarte multă lume fuge. De ce fug oamenii de strategii? Ele conțin multe date, analize. Și, în principiu, trăim într-o epocă a vitezei, în care toată lumea se grăbește. Se uită pe internet, vede repede o frântură de titlu și consideră că are suficiente date. Cărțulia asta care a rezultat în urma analizei conține foarte multe date. Prin urmare, se explică oarecum reticența publicului atunci când vorbim de documente strategice. Apoi, mai este o problemă. Strategiile vorbesc de orizontul de timp îndelungat, 7, 10, 20, 30 de ani. Trăim într-o epocă în care oamenii se concentrează pe ziua de astăzi, pe ziua de mâine. Să vorbești despre 10-20 de ani de acum încolo de dezvoltare, iarăși s-ar putea să fie pentru unii ceva nu foarte comestibil. Apoi, strategiile au un puternic caracter de subiectivitate. Unele strategii sunt prea îndrăznețe, altele rea anoste. Prin urmare, de multe ori, se crede că o strategie este prea puțin inovativă sau că strategia privește prea îndrăzneț spre viitor. Și de aici apar conflictele”, a declarat acesta.
Strategia se bazează pe cinci piloni. Este vorba despre: o economie competitivă și atractivă, oferirea de noi oportunități egale de dezvoltare și acces la dotări publice calitative, o calitate mai bună a factorilor de mediu, accesibilitate mai mare și o colaborare eficientă în teritoriu, cu o infrastructură de transport performantă și cu un impact redus asupra mediului și un management performant, bazat pe o capacitate administrativă crescută.
În sectorul turismului, ideile de proiecte ale Consiliului Județean vizează: turismul ecologic în ariile protejate din județ și semnalizarea acestora (2022-2027); traseul turistic Via Naparis; Reabilitarea și punerea în circuitul turistic a fermei model Perieți; monument de istorie agrară; realizarea de puncte de acostare la Fetești, Stelnica, Bordușani, Giurgeni; trasee turistice în ariile protejate în Balta Ialomiței și pe brațele Dunării (2022 – 2025), Traseul Conacelor (2022 – 2027).
În domeniul serviciilor de transport, proiectele vizează implementarea unui sistem de transport metropolitan pe calea ferată; amenajarea de autogări noi în vederea conturării unor noduri intermodale (2022 – 2027); amenajarea unui coridor de mobilitate (cicloturism) Amara – Slobozia – Ghimpați, Fierbinți Târg – Dridu – Coșereni, Buliga – Fetești – Bordușani – Lătești și amenajarea unui traseu cicloturism de-a lungul râului Ialomița.
La nivelul autorităților locale, orașul Amara dorește realizarea unei saline artificiale, a unui parc de distracții și construcția și dotarea unei pensiuni turistice. Totodată, orașul Țăndărei are în plan crearea un circuit de ATV-uri și camping în extravilanul localității. Mai mult, la Giurgeni, se va înființa un centru de agrement și balnear în zona apei termale. UAT Bordușani, de asemenea, vrea să modernizeze faleza Dunării și să dezvolte situl din zonă, cu salba de lacuri naturale Bentul Mic, Bentul Mare și Bentul Cotoi.
Contractul de finanțare a proiectului, finanțat din Fondul Social European, a fost semnat în luna mai 2020, de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și Unitatea Administrativ-Teritorială – județul Ialomița, în calitate de beneficiar.
Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 2.267.785,90 lei. Din această sumă, 1.927.618,01 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European, 294.812,18 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 45.355,71 lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )