Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul preuniversitar va avea loc pe 13 iulie

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița informează că, pe data de 13 iulie, se va desfășura proba scrisă pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. La nivelul județului Ialomița, sunt înregistrate 139 de posturi/catedre pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Anul trecut, numărul posturilor a fost de 165.
Din totalul de 139, 79 de posturi/catedre sunt pentru unitățile de învățământ din mediul urban, iar 60 țin de mediul rural. Comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – 2022 a validat 276 de dosare ale candidaților înscriși. De asemenea, sunt disponibile pentru a fi ocupate prin concurs 55 de posturi de învățător/institutor în învățământul primar/profesor în învățământul primar (în limba română). Pentru aceste posturi s-au înscris 61 de candidați. Iar pentru cele 17 posturi de educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor în învățământul preșcolar (în limba română) s-au înscris la concurs 64 de candidați.
O noutate privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 – 2023 o constituie existența unui moment în calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru validarea fișelor de înscriere. „Absența acestui moment atrage după sine neprezentarea candidatului la concursul național din 13 iulie. Mai mult, este necesară desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă/a probelor practice în acord cu profilul postului. Pentru candidații care susțin și examenul de Definitivat în sesiunea 2022, inspecțiile speciale la clasă pot fi echivalate cu cele de specialitate. Trebuie respectată, însă, condiția ca media celor două inspecții să fie cel puțin 8. De asemenea, nota fiecărei inspecții trebuie să fie cel puțin 7. Candidatul își poate exprima dezacordul față de rezultatul obținut la inspecția specială la clasă/proba practică prin depunerea unei contestații în maximum 24 de ore de la comunicarea notei”, au precizat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Ialomița. Informații suplimentare sunt la dispoziția celor interesați pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (1 )