Complexul pescăresc de la Jegălia a fost inaugurat oficial

La sfârşitul săptămânii trecute, la Jegălia a fost inaugurat un complex pescăresc multifuncţional, pentru educaţie şi recreere. Este vorba de un proiect finanţat din fonduri nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime – POPAM, care vine în completarea celui cu parcul tematic existent în zonă, foarte apreciat de vizitatori. Nu doar din judeţul Călăraşi, ci şi din alte zone ale ţării. Evenimentul a fost marcat prin spectacolele susţinute de copiii din Jegălia – Ansamblul de dansuri „Grâuşorul”, fanfara de copii din localitate şi o croazieră pe Dunăre, pentru invitaţi.

Inaugurarea a avut loc, mai exact, în data de 29 iunie – Ziua Internaţională a Dunării, la acesta participând, ca invitat de onoare, însuşi ministrul Turismului –Constantin Daniel Cadariu. Au mai fost prezenţi: Marian Drăgan ( preşedintele CCIA Călăraşi şi implicit al FLAG „Dunărea Călărăşeană”), alături de managerul Dumitrel Ştefănescu şi echipa FLAG; consulul Ambasadei Ungariei; primarul de la Nişcani – Raion Călăraşi, Republica Moldova; primarul de la Măneciu – Pământeni; senatorul PNL Călăraşi, Ciprian Pandea; prefectul Judeţului Călăraşi, Valentin Barbu; secretarul Prefecturii – Emil Muşat; preşedintele LAPAR –Nicu Vasile; primarii localităţilor Borcea, Roseţi, Dichiseni, Unirea, Sulina de Tulcea; reprezentanţi din partea Jandarmeriei, ISU Călăraşi, Poliţia Română, Garda de Mediu, Inspectoratul Judeţean Şcolar, ITM, APJ Călăraşi; consultantul şi proiectantul proiectului; mas media locală şi alte persoane interesate.
Proiectul de la Jegălia este al doilea la număr (primul fiind cel cu Parcul tematic – cu acces dinspre DN 3B care leagă municipiul Călăraşi de Constanţa, prin Feteşti), finanţat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM – Prioritatea Uniunii nr. 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de munca şi sporirea coeziunii teritoriale.


Valoarea proiectului este de 891.700 lei (200.000 Euro), cofinanţarea proprie a UAT Jegălia fiind de 1.419.850,30 lei.
Obiectivul general al proiectului a vizat înfiinţarea, dotarea, valorificarea unor spaţii multifuncţionale pentru educaţie şi agrement (turism şi recreere), prin realizarea unei construcţii tip construcţie lacustră (suspendată deasupra apei, pe piloni), executată pe o parte din suprafaţa unui teren neproductiv, mlăştinos, cu aspect de Iaz. Scopul a fost de a se asigura infrastructura necesară teritoriului „Dunărea Călărăşeană”, asociată cu pescuitul, menită să îmbunătăţească mediul de viaţă în ansamblul său, de a motiva cetăţenii şi organizaţiile locale să caute oportunităţi pentru dezvoltarea lor în cadrul acestei zone. Alte obiective specifice sunt: punerea în valoare, creşterea potenţialului economic şi social al localităţii (această investiţie va constitui un element important de dezvoltare – în interdependenţă cu celelalte investiţii ale comunei, ale agenţilor economici din zonă, aflaţi în imediata apropiere), participarea la activităţi tematice de protecţia mediului, inclusiv contribuţie la dezvoltarea turismului în zonă; dezvoltarea de spaţii multifuncţionale – educaţie şi petrecere a timpului liber, expoziţie, cazare pe termen scurt; îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, prin crearea de spaţii şi eliminarea deşeurilor depozitate necorespunzător pe acest teren; îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei, prin eliminarea unor posibile focare de infecţie, cauzate, în principal, de depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor şi prin îmbunătăţirea calităţii aerului.

„Ne-am gândit că ar fi bine să unim plăcutul cu utilul”

Primarul comunei Jegălia, Aurel Vasile este un om care pune mare preţ pe protejarea şi conservarea mediului înconjurător, a faunei şi florei existente. De asemenea, ţelul său este de a atrage cât mai mulţi vizitatori în comună şi a promova turismul, în toate formele. Alesul local a dorit să extindă serviciile oferite de parcul tematic şi cu o altă modalitate de petrecere a timpului liber, respectiv pescuitul.
Ca detalii tehnice, Complexul pentru pescuit şi recreere are o suprafaţă construită de 345 mp, o suprafaţă desfăşurată de 470 mp şi un regim de înălţime parter+etaj. Aşa cum am menţionat anterior, construcţia este suspendată deasupra luciului apei, fiind susţinută pe piloni, la înălţimea de 1,5 metri faţă de fundul iazului. Complexul cuprinde opt camere de cazare, o zonă pentru servirea mesei şi una de ponton ce va deservi circulaţia (inclusiv o zonă pentru grătar). Capacitatea maximă a zonei de cazare este de 16 locuri. Capacitatea maximă a zonei de servit masa este de 36 locuri şi va funcţiona în regim non-stop. „Necesitatea realizării acestei investiţii a avut la bază îmbunătăţirea calităţii mediului şi vieţii în localitate. Apoi, tot mai mulţi copii, tineri şi adulţi sunt interesaţi să participe la activităţi recreativ-educative şi sportive în spaţii amenajate. Practic, prin realizarea acestor investiţii, mutăm tinerii în spaţii amenajate după standarde europene. De altfel, activităţile educativ – recreative reprezintă o formă de bază în realizarea educaţiei generale. Sunt activităţi cu mare pondere în dezvoltarea proceselor intelectuale, în general, în modelarea activităţii şi înţelegerea socială, dezvoltă capacitatea generală de efort, favorizează menţinerea stării de sănătate, stimulează procesele de creştere şi asigură dezvoltarea armonioasă a organismului. Investiţia se înscrie în strategia socială a comunei Jegălia, de promovare a activităţilor cultural educative şi recreative în rândul copiilor, tinerilor şi adulţilor; necesitatea de a crea un spaţiu complex format dintr-un parc tematic, realizat cu fonduri europene din POP, spaţii de cazare, masă, socializare, petrecere a timpului liber, ce ar putea deveni punct de atracţie pentru locuitorii comunei, din localităţile limitrofe sau turişti din alte zone ale ţării. O serie de turişti, predominant din Italia, vin, în sezon, la pescuit şi vânătoare în Călăraşi, zona înconjurătoare oraşului oferind un fond cinegetic bogat, în timp ce braţele Dunărea Veche şi Borcea oferă locuri de pescuit. Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei, asigură o infrastructură verde modernă. Totodată, creează premizele dezvoltării activităţilor cultural-educative, sportive, petrecere a timpului liber şi stabilizării populaţiei într-o zonă valoroasă, din punct de vedere turistic, datorită frumuseţilor naturale”, a precizat primarul Vasile, specificând că investiţia a fost realizată într-o zonă mlăştinoasă ce face parte din fosta orezărie a Jegăliei.

Comuna Jegălia se confruntă cu schimbări demografice dramatice: îmbătrânirea populaţiei, structuri familiale modificate, migraţie ş scăderea natalităţii. Complexul multifuncţional va oferi oportunităţi egale de participare la activităţile de educaţie şi de informare – cursuri de calificare pentru pescarii profesionişti sau amatori, soţiile şi copiii acestora – în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă şi incluziune socială pentru cei care doresc să rămână în comunitate, să contribuie la prosperitatea ei. „Ne-am gândit că ar fi bine să unim plăcutul cu utilul. Aveam un proiect făcut pe FLAG Călăraşi, însemnând acel parc tematic pentru copii. Aici copiii vin împreună cu părinţii şi au tot felul de activităţi. Am lăsat ca natura să-şi spună cuvântul. Copii sunt atraşi de mulţimea de peşti pe care pot să îi hrănească, avem lebede, broaşte ţestoase. Vin şi de la Feteşti, Constanţa, Bucureşti, în trecere fac un popas pe la noi…Acum avem şi acest complex pescăresc făcut cu ajutor şi fonduri de la FLAG Dunărea Călărăşeană, într-o fostă orezărie. Avem deja aproape 60 de hectare de salcie plantată cu cei de Plantăm fapte bune în România…Printr-un alt proiect de la GAL, am câştigat două ambarcaţiuni – una de 12 locuri şi o barcă de pescuit de viteză, pe care le avem în pontonul de la Gâldău. Noi le închiriem şi vom organiza croaziere pe Dunăre în fiecare zi pentru doritori. Avem şi un ONG cu copiii. Ne dorim să ducem foarte mulţi copii în pădurile de-a lungul Dunării, din zona noastră. Avem o faună şi floră extraordinar de frumoasă. Este bine să învăţăm să protejăm natura, s-o creăm şi să avem grijă de ea”, a mai adăugat primarul comunei Jegălia.

Marius BĂDRĂGAN

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (1 )