Combaterea evaziunii fiscale – obiectiv al Strategiei ANAF

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi că, potrivit art. 6^1 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, „constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege”.
Potrivit celor declarate de Liliana Ciomîrtan (purtătorul de cuvânt al instituţiei), prevederea a intrat în vigoare la data de 1 martie 2022. Pentru a nu intra sub incidenţa acestor prevederi, contribuabilii care figurează în evidenţa fiscală cu obligaţii fiscale restante reprezentând impozite şi/sau contribuţii sociale cu reţinere la sursă, a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data de 01 martie 2022, sunt invitaţi să achite, deîndată, aceste obligaţii fiscale ori să solicite acordarea uneia dintre facilităţile fiscale. Anume eşalonarea la plată, reglementată de art. 184 – art. 209 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, cu modificările şi completările ulterioare; eşalonarea la plată, în formă simplificată, reglementată de art. 209^1 – art. 209^14 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 1767/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central; restructurarea obligaţiilor bugetare, reglementată de Capitolul I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2810/2021 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, cu modificările şi completările ulterioare.

Alexandra TUDOR

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )