Clarificări importante pentru beneficiarii de Microgranturi în domeniul agroalimentar

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce câteva clarificări beneficiarilor Măsurii M1 – Microgranturi în domeniul agroalimentar.

Informațiile se bazează pe prevederile articolului 9, litera g) din OUG 61/2022. Anume, ,,beneficiarul ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate, împreună cu documentele justificative care au stat la baza efectuării cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informaţii lipsă ori necompletarea acestuia cu informaţii/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MADR/APIA să iniţieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant”.

În primul rând, toate documentele justificative care au stat la baza efectuării cheltuielilor și ce urmează a fi încărcate în IMM Recover de către aplicanții eligibili ai Măsurii M1, vor purta sintagma „decontat din microgrant”. Sintagma este asumată prin semnătură beneficiarului (facturi/ordine de plată/extras de cont/etc).

Conform Ghidului solicitantului, cheltuielile cu achizițiile de terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi aferente acestora, garanțiile de orice fel precum și TVA-ul deductibil, nu sunt considerate cheltuieli eligibile prin Măsura 1 – Microgranturi în domeniul agroalimentar.

De asemenea, reprezentanții APIA readuc la cunoștință beneficiarilor punctele care se află pe lista cheltuieilor eligibile angajate după data de 1 februarie 2020. În primul rând, sunt eligibile cheltuielile privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari. În al doilea rând, sunt eligibile și datoriile curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate. Sunt eligibile, de asemenea, cheltuielile privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cele referitoare la arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă ori contract de concesiune aferente terenurilor agricole. Pe listă se află și cheltuielile privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă. Sunt eligibile și cheltuielile privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale. Cheltuielile privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale, precum și cele referitoare la plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale sunt eligibile, de asemenea.

Atenție, însă, cheltuielile efectuate din micrograntruri trebuie să fie în legătură cuactivităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.

Cătălina GHEORGHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )