Clădiri publice din Ialomiţa reabilitate termic, prin faimosul program ELENA

La sfârşitul săptămânii trecute, în cadrul şedinţei de ordinare de Consiliu Judeţean, a fost aprobat un proiect de mare interes pentru comunităţile ialomiţene. Este vorba de asocierea judeţului Ialomiţa cu 23 de unităţi administrativ teritoriale, în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes judeţean, prin programul „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”, finanţat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy.

 

Şedinţa a avut loc, mai exact, în data de 28 mai 2021, în Sala Europa a Consiliului Judeţean Ialomiţa. La aceasta au participat Marian Pavel (preşedintele CJ Ialomiţa); Cătălin Grigore şi Alexandru Dinu (vicepreşedinţii CJ Ialomiţa); Adrian Ionescu (secretarul general al judeţului); consilierii judeţeni, şefi ai instituţiilor subordonate CJ Ialomiţa.

Secretarul general al judeţului, Adrian Ionescu i-a informat pe consilieri că asocierea presupune realizarea în comun a unor proiecte de interes judeţean, prin faimosul program ELENA – European Local Energy. Comisia Europeană oferă finanţare pentru continuarea activităţii facilităţii europene de asistenţă energetică locală (ELENA), implementată de Banca Europeană de Investiţii (BEI). Reducerea consumului de energie este un obiectiv central al acordului ecologic european, care vizează reducerea cu 32,5% a nevoilor energetice ale Uniunii Europene până în 2030.

Programul este gestionat de Banca Europeană de Investiţii şi finanţat de Horizon 2020 (programul Comisiei Europene de finanţare a cercetării şi inovării), fiind conceput pentru a facilita demararea investiţiilor în domeniul eficienţei energetice, al energiilor din surse regenerabile, adresându-se proiectelor de investiţii în valoare de minimum 30 de milioane de euro. Beneficiari eligibili în cadrul Programului Elena sunt: autorităţile publice locale, autorităţile regionale alte organisme publice. În esenţă, scopul final al proiectului este reabilitarea termică a unor clădiri publice, prin Programul Elena  finanţându-se achiziţionarea serviciilor de întocmire a auditului energetic, expertizei tehnice, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a serviciilor de verificare tehnică, prin verificatori atestaţi şi realizarea acestor documentaţii obligatorii, premergătoare realizării investiţiilor propriu-zise. „La solicitarea Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-au parcurs primele etape. Toate autorităţile locale din judeţ au avut oportunitatea depunerii unui chestionar vizând clădirea sau clădirile publice propuse pentru investiţii, iar ca urmare a analizei de către Agenţie a documentelor a rezultat un portofoliu de proiecte aparţinând unităţilor administrativ teritoriale cu care se intenţionează asocierea. Valoarea totală estimată a documentaţiilor tehnice – expertiza tehnică, auditul energetic, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, verificarea proiectelor prin verificatori de proiect atestaţi – este în sumă de 847.426,00 euro fără TVA, din care contribuţia proprie a unităţilor administrativ teritoriale din Judeţul Ialomiţa va fi în cuantum de 42.371,30 euro, fără TVA, reprezentând 5 % din valoarea eligibilă estimată a proiectelor. Judeţul Ialomiţa, în calitate de lider de asociere, are o contribuţie financiară proprie în cuantum de 42.371,30 euro, fără TVA, reprezentând 5 % din valoarea eligibilă estimată a proiectelor. Finanţarea tuturor costurilor neeligibile şi conexe aferente proiectelor se vor suporta din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale, pentru obiectivele de investiţii proprii”, a precizat Adrian Ionescu, specificând că, proiectul de hotărâre propune 43 de obiective de investiţii din judeţul Ialomiţa pentru care se va depune la Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia solicitarea de includere în cadrul acestui program, ce urmează a fi finanţat 90% de către Banca Europeană de Investiţii şi 10% din bugetul judeţului (5% din bugetul judeţean şi 5% din bugetul UAT-urilor care au proiecte).

Localităţile prinse în program sunt Slobozia, Feteşti, Ţăndărei, Balaciu, Bucu, Cosâmbeşti, Mărculeşti, Dridu, Albeşti, Bărcăneşti,  Moviliţa, Platoneşti, Reviga, Roşiori, Sălcioara, Sărăţeni, Săveni, Scânteia, Sfântu Gheorghe, Stelnica, Sudiţi, Valea Ciorii şi Valea Măcrişului.

Astfel, municipiul Slobozia are proiecte de creşterea eficienţei energetice în instituţiile publice pentru Centrul de plasament nr.3, Cantina de la Centrul de plasament nr.3, Centrul de Plasament nr.2; Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Corp B; Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza”- clădire internat;  Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” – atelier şcolar (instalaţii); Clădire Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei” Slobozia; Grădiniţa cu program prelungit JUNIOR; Grădiniţa cu program prelungit PITICOT; Şcoala Gimnazială nr. 3 – Corp C l /A; Liceul de arte „Ionel Perlea” – Corp A; Colegiul Naţional „Mihai Viteazu” Slobozia Corp C-laboratoare informatică şi bibliotecă; Colegiul Naţional „Mihai Viteazu” Slobozia Corp A – liceu; Colegiul Naţional „Mihai Viteazu” – Corp B Cantina; Municipiul Feteşti – Clădire Spitalul Municipal „ANGHEL SALIGNY”; Dispensar TBC; Clădire Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”; Clădire Şcoala Generală „Aurel Vlaicu” Feteşti, Corp 1; Clădire Şcoala Generală „Aurel Vlaicu” Feteşti, Corp 2; Clădire Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”- Grădiniţa cu normal; oraşul Ţăndărei – Liceul Teoretic Ţăndărei; Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Ţăndărei; Sediu administraţie publică locală; Municipiul Urziceni – Clădire Complex Servicii Sociale. Alte proiecte vizează eficientizare energetică pentru: sediu administrativ Albeşti; Clădire Şcoală Gimnazială „Arhimandrit Teofil”, comuna Balaciu; Şcoala Gimnazială Bărcăneşti – corp B; Sediu primărie Bărcăneşti; Şcoală

Gimnazială Bucu C l +C3; Şcoala Generală Cosâmbeşti, corp 1; Şcoala Moara Dridu; Grădiniţa Mărculeşti; Clădire

Grădiniţă Moviliţa; Clădire sediu primărie Platoneşti; Şcoala

Generală nr. 1 Reviga; Şcoala Generală nr.2 Reviga; Şcoala Gimnazială „Maica Domnului” Roşiori; Şcoala Gimnazială Sălcioara; Sediu primărie Sălcioara; Şcoala Gimnazială Sărăţeni – Corp C1, C2; Clădire sediu primărie Săveni; Sediu primărie Scânteia; Şcoala Primară Sfântu Gheorghe; Şcoala

Gimnazială Maltezi, Stelnica; Grădiniţa Valea Ciorii; Primăria Valea Ciorii; Şcoala Gimnazială Valea Măcrişului.

O intervenţie a avut şi preşedintele Marian Pavel, care a ţinut să mulţumească primarilor ce s-au asociat pentru a realiza proiecte. „Vreau să le mulţumesc tuturor primarilor ce s-au implicat exemplar în perioada scurtă pe care am avut-o la dispoziţie în vederea realizării acestui proiect. Vreau să-i mulţumesc lui Alexandru Potor şi echipei din Consiliul Judeţean care, la fel, s-au mişcat ireproşabil”, a subliniat preşedintele CJ Ialomiţa.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )