CJ va împrumuta 100 milioane lei pentru realizarea a opt proiecte de interes public

Consilierii judeţeni au aprobat, în cadrul ultimei şedinţe ordinare, contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 100 milioane lei, pentru realizarea investiţiilor publice de interes judeţean. Este vorba de patru proiecte finanţate prin PNDL, trei prin POR şi un proiect din bugetul judeţean. Împrumutul va fi făcut pe maxim 15 ani, cu o perioadă de graţie de 1 an.

În şedinţa din luna martie a anului în curs, Consiliul Judeţean Ialomiţa l-a împuternicit pe Marian Pavel (preşedintele CJ Ialomiţa) să iniţieze negocierile, în numele judeţului, pentru contractarea unei finanţări rambursabile, motivat de faptul că, în prezent, Consiliul Judeţean Ialomiţa are în implementare proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi proiecte finanţate din surse naţionale prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi sau locale, a căror valoare totală este de circa 650 milioane lei, din care contribuţia proprie, prin bugetul judeţului Ialomiţa, este de circa 100 milioane lei. „Dezvoltarea judeţului Ialomiţa este principalul obiectiv al administraţiei publice judeţene, rolul acesteia fiind acela de a realiza obiective de investiţii de interes judeţean, atât din resursele proprii legal constituite, cât şi din surse atrase. Obiectivele de investiţii ce au ca pondere majoră sursele atrase sunt cele au în vedere finanţări externe nerambursabile din partea Uniunii Europene şi de la bugetul de stat în cadrul unor contracte de finanţare încheiate conform O.U.G. nr. 40/2016, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, destinaţiile acestora vizând sănătatea, cultura, transporturile (drumuri de interes judeţean). În acest context, managementul eficient al resurselor ocupă un loc prioritar în activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa. Pentru implementarea cu succes a tuturor proiectelor de investiţii, cât şi pentru a nu afecta suplimentar bugetul consiliului judeţean pe termen scurt, mediu şi lung, se impune contractarea unei finanţări rambursabile în vederea asigurării fluxului de lichidităţi financiare necesare derulării în condiţii optime a unor obiective de investiţii”, a justificat preşedintele Marian Pavel.

Obiectivele de investiţii sunt: Modernizarea şi dotarea Incintei clădirii Spitalului Judeţean Urgenţă Slobozia (cu finanţare PNDL); Construirea Blocului operator din cadrul Spitalului Judeţean Urgenţă Slobozia (cu finanţare PNDL); Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia (cu finanţare externă nerambursabilă FEN); Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey (cu finanţare externă  nerambursabilă FEN); Modernizare DJ 201 Bueşti –Ivăneşti – Ion Ghica – Ciulniţa – Cosâmbeşti – Mărculeşti, km 57+000 – km 84+000” (cu finanţare PNDL); Modernizare DJ 201: tronson I DN 2 Coşereni – Axintele – Orezu, km 0+000 – km 35+400” (cu finanţare PNDL); Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi – Albeşti – Andrăşeşti – Gheorghe Doja – Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102 H intersecţie cu DJ 306 – Reviga – Cocora ­intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H – Cocora – Limită judeţ Buzău (cu finanţare externă nerambursabilă FEN); Modernizare Drum judeţean DJ201, Tronson Orezu (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu (ieşire din localitate) (cu finanţare buget local).

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )