Cererile de eşalonare la plată mai pot fi depuse până la sfârşitul lunii

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabilililor, persoane fizice și juridice (care au obligații de plată a căror scadență sau termen de plată sa împlinit după data declarării stării de urgență) că mai au posibilitatea, până la data de 30 septembrie 2021, să depună cereri de eșalonare la plată în formă simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligații fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.
Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată nu este necesar să se constituie garanții, trebuie să îndeplinească, cumulativ, o serie de condiții. Anume să se depună o cerere până la data de 30 septembrie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.La cerere, se poate anexa grafic de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare; să nu se înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgență se înregistrează astfel de obligații fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală; să nu fie în procedura falimentului; să nu fie în dizolvare; să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală; să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și / sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art.25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care sa stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită” , a precizat Gheorghe Dorobăț, șeful AJFP Ialomița.
Cererile pot fi depuse la înregistrarea organului fiscal, prin poștă cu confirmare de primărie sau prin serviciul „Spațiul Privat Virtual”.

Modelul de cerere de eșalonare la plată este prezent în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat accesând link-ul: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.
Informații suplimentare se pot obține folosind Formularul de contact (secțiunea asistentă contribuabili) accesând site-ul: www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.

Diana ARON

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )