Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu din Slobozia va fi reabilitat şi dotat cu fonduri europene

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Ialomiţa va participa la realizarea proiectului „Reabilitare şi Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia”, finanţat prin Apelul necompetitiv aferent Investiţiei 2 Reabilitarea, renovarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi — ţinta 395, din cadrul Componentei 13- Reforme sociale din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. DGASPC Ialomiţa a identificat această oportunitate de finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, prin care să fie reabilitat şi dotat Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu din Slobozia. „Este vorba de o locaţie existentă la parterul aşa numitului Cămin de Bătrâni. Valoarea totală a proiectului este de 1.441.555,16 lei, inclusiv TVA, din care 1.177.430 lei va fi suma eligibilă din fonduri europene (acestea reprezentând costuri eligibile în proporţie de 81,68%). Diferenţa de 264.124,81 lei reprezintă costuri neeligibile, urmând să fie suportate de către DGASPC, din bugetul public al judeţului Ialomiţa. Ne asumăm, prin acest proiect, asigurarea sustenabilităţii pe o perioadă de cel puţin 5 ani. Îl mandatăm pe domnul Paul Marcu să semneze toate documentele necesare în vederea accesării fondurilor europene”, a precizat Adrian Robert Ionescu, secretarul general al judeţului Ialomiţa, completând că, durata proiectului va fi de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă până la data de 31.12.2024.
Prin implementarea acestui proiect, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa îşi propune realizarea următoarelor obiective: reabilitarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia, dotarea cu mobilier şi echipamente sau aparatură de recuperare; îmbunătăţirea calităţii serviciilor de recuperare şi abilitare a celor 55 de beneficiari din cadrul centrului; creşterea numărului de beneficiari cu un procent anual de 5%; diversificarea serviciilor oferite; facilitatea integrării în comunitate a unui număr de 60 de persoane cu dizabilităţi care frecventează Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia. „Proiectul se află în etapa de elaborare, până în prezent realizându-se devizul estimativ al lucrărilor necesare reabilitării clădirii, lista cu echipamentele sau mobilierul cu care va fi dotat centrul de recuperare şi o parte din anexele ce urmează sa fie depuse pentru accesarea finanţării. Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate şi prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din judeţul Ialomiţa, prin dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate, acesta fiind în acord cu obiectivul cuprins în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Apelul necompetitiv aferent Investiţiei 2 – Reabilitarea, renovarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi. În prezent, centrul funcţionează în baza licenţei cu seria LF0000184/07,10.2022, având un număr de 55 de beneficiari, persoane cu dizabilităţi neuro – motorii din judeţul Ialomiţa. Dintre acestea, 9 sunt persoane instituţionalizate în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţa Slobozia şi 46 din comunitate, majoritatea (37) fiind din municipiul Slobozia. Având în vedere ca judeţul Ialomiţa este un judeţ preponderent agricol, cu o economie slab dezvoltată, nu au fost fonduri suficiente de la nivelul Consiliului Judeţean pentru dezvoltarea bazei materiale şi execuţia unor lucrări de reabilitare şi eficientizare energetică a clădirii centrului, acordându-se, în special, atenţie acoperirii costurilor de funcţionare”, a subliniat Paul Marcu, directorul executiv al DGASPC Ialomiţa, specificând că, actualmente, centrul are tâmplărie termopan din PVC, gresia şi faianţa sunt deteriorate, băile nu sunt accesibilizate suficient pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii, având şi o compartimentare improprie, spaţiul alocat sălii de kinetoterapie fiind insuficient, iar uşile şi mobilierul sunt deteriorate. Din cauză că aparatura de recuperare a centrului pe parte de fizio şi kinetoterapie nu este modernă, de multe ori, persoanele cu dizabilităţi sunt nevoite să acceseze centre private care, deşi au contract cu Casa de asigurări şi oferă servicii gratuit – fiind supraaglomerate, nu-i pot programa decât de maxim de două ori pe an, fiind în situaţia de a rămâne pe lista de aşteptare şi până la 6 luni. De asemenea, Centrul nu dispune de un microbuz cu care să asigure transportul zilnic al beneficiarilor din judeţ, motiv pentru care acesta este frecventat, în special, de persoane cu dizabilităţi neuro-motorii din Slobozia. „În cei 16 ani, de la înfiinţare, au fost făcute doar lucrări de reparaţii curente şi igienizare a spaţiilor. De aceea, se impune cu necesitate efectuarea unor lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor fizice pe care le oferă centrul, investind în înlocuirea tâmplăriei termopan din aluminiu, a instalaţiei termice, în repararea instalaţiei electrice şi montarea unor panouri fotovoltaice ce vor reduce consumul de energie, centrul devenind mai eficient din acest punct de vedere. În plus, cumpărând echipamente şi aparatură de recuperare de ultimă generaţie, se vor putea diversifica procedurile de recuperare şi îmbunătăţi cele oferite în prezent, reuşindu-se astfel obţinerea de progrese mai rapide în recuperarea motorie a beneficiarilor şi dobândirea independenţei locomotorii. Înlocuirea mobilierului din cabinete şi sala de aşteptare va crea un mediu primitor, care să permită oferirea de servicii la standarde de calitate superioare, conform metodologiei de intervenţie a fiecărui profesionist din echipa centrului. Achiziţionarea unui microbuz, adaptat, cu un număr de maxim 10 locuri, va permite accesarea serviciilor şi de către persoanele cu dizabilitate neuro-motorie din afara municipiului Slobozia, acestea urmând să fie aduse la centru pe durata întregii perioade de recuperare, conform recomandării medicului de recuperare medicală şi a planului de reabilitare”, a mai adăugat Paul Marcu, directorul DGASPC Ialomiţa.

Diana ARON

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )