Centrul de Plasament pentru Copiii cu Handicap Sever Călăraşi va fi reorganizat

Centrul de Plasament pentru Copiii cu Handicap Sever, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever (CSCCHS) Călăraşi va fi reorganizat până la finele acestui an. Asta fiindcă, legea o impune şi, în caz contrar, nu se va mai primi finanţare. Mai concret, centrul va fi închis şi copiii vor fi îngrijiţi în apartamente sociale, cu capacitate de 6 locuri. Reorganizarea este justificată de prevederile Legii 191/2022 care modifică şi completează Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, demersul legislativ interzicând funcţionarea centrelor de plasament clasice, începând cu luna ianuarie 2023, după acest moment fiind permisă organizarea acestora numai sub forma caselor de tip familial sau apartamentelor (cu excepţia centrelor de primire în regim de urgenţă şi a centrelor maternale). Această măsură legislativă este consecinţa asumării de către România a Acordului de parteneriat, aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020, dezinstituţionalizarea şi tranziţia către servicii familiale de îngrijire, fiind cuprinse atât în Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului, cât şi în cea privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei.
La nivelul DGASPC Călăraşi, singurul centru de plasament de tip vechi, care trebuie organizat în unităţi locative mai mici, este CSCCHS, cu sediul în str. Aleea Grădiniţei nr.1 Călăraşi, cu capacitate totală de 50 locuri, organizat în 4 module de îngrijire. În prezent sunt ocupate 32 de locuri, toate destinate copiilor cu dizabilităţi psihice sau neuropsihomotorii severe, dependenţi în totalitate de îngrijiri specializate. Toate celelalte centre din structura DGASPC Călăraşi sunt deja organizate în case de tip familial (2 case de tip familial la Centrul SERA, 2 case de tip familial la Făurei şi 8 case de tip familial la Perişoru – fiecare din ele cu câte 12 locuri), nefiind supuse niciunui proces de reorganizare.
Pentru CSCCHS Călăraşi s-a întocmit Planul de închidere, care a fost avizat de ANPDCA şi aprobat prin hotărâre de către Consiliul Judeţean Călăraşi. Având în vedere că reuşita acestui demers este condiţionată de finanţarea noilor servicii, DGASPC Călăraşi a supus aprobării Consiliului Judeţean Călăraşi propunerea de reorganizare a acestui centru de plasament în apartamente sociale, concomitent cu cuprinderea lor în lista de achiziţii pe anul 2023, demers aprobat în luna ianuarie 2023. În prezent, a fost întocmită şi aprobată, tot prin hotărâre de Consiliu Judeţean, Procedura de achiziţie prin licitaţie publică a unui număr de 5 apartamente sociale, cu 4 camere, cu valoare de până la 90.000 euro fiecare, condiţiile de participare fiind afişate pe site-ul Consiliului Judeţean Călăraşi. Numărul de apartamente necesare acestei reorganizări a rezultat din Standardele de calitate aplicabile serviciilor de tip rezidenţial, care prevăd posibilitatea de a găzdui maximum 6 copii într-un apartament, nu mai mult de 2 în cameră, dar şi din obligaţiile prevăzute în Legea locuinţei (spaţii special amenajate pentru odihnă, activităţi zilnice, preparare şi servire masă, igienă). Totodată, nu pot fi achiziţionate pentru nevoi sociale un număr mai mare de 10% din numărul total de apartamente dintr-o scară de bloc. Cu alte cuvinte, sufrageria nu poate fi folosită pentru odihnă şi nici nu se pot achiziţiona mai mult de 2 apartamente la o scară de bloc cu 4 etaje. Pe de altă parte, dizabilitatea beneficiarilor impune cerinţe de achiziţie a apartamentelor situate la parter, etaj 1, maxim etaj 2, ofertele fiind punctate diferenţiat. Până în prezent nu au fost depuse oferte de participare, ceea ce presupune reluarea procedurii de achiziţie pentru a finaliza reorganizarea centrului. Deoarece au fost iniţiate toate procedurile privind reorganizarea centrului de tip vechi, termenul maxim de închidere trebuie să nu depăşească 31 decembrie 2023. În ceea ce priveşte situaţia personalului, se are în vedere redistribuirea angajaţilor existenţi în noile servicii, cu respectarea raportului angajat /beneficiar de 1/1 şi, dacă se va impune (pentru anumite categorii de salariaţi) oferirea unor posturi vacante similare în alte centre ale DGASPC Călăraşi. Pentru spaţiile rămase libere, ca urmare a relocării copiilor în apartamente sociale, ţinând cont că imobilul este solid, funcţional şi compartimentat corespunzător, conducerea DGASPC Călăraşi intenţionează să mute acolo Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Maria, ce funcţionează la parterul sediului instituţiei. Aşa încât, acest sediu (str. Bărăganului nr.1), să rămână disponibil integral după mutarea DGASPC la noul sediu din str. Independenţei (Unitatea Militară) şi să fie apoi predat Consiliului Judeţean Călăraşi în a cărui proprietate se află.
Astfel au anunţat, recent, în cadrul unei conferinţe de presă, vicepreşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Călăraşi, Mihăiţă Beştea şi Daniela Arbagic, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Călăraşi. „Centrul va fi închis şi nu va mai primi finanţarea de la bugetul de stat. Asta este principala repercusiune care va interveni. Viitorul pentru aceşti copii îl reprezintă centrele de zi de recuperare. Un alt aspect, pe care vreau să-l aduc în atenţie, este centrul de recuperare de zi de la Sera… Logica este extrem de simplă. Ca şi la persoanele adulte, vor să ne ducem cât mai aproape de familii, cât mai aproape de crearea unei stări emoţionale, să încercăm să-i integrăm mai uşor. Să ne aducem aminte imaginile, imediat după 1990, cu sute de copii, sute de oameni cu dizabilităţi, ce stăteau în astfel de centre care, de cele mai multe ori, semănau cu nişte lagăre. Până în 2018 nu a fost niciun fel de limită a numărului de beneficiari, pe care să-i avem într-un centru. Din 2018 legea ne-a obligat să nu avem centre cu mai mult de 50 de beneficiari. De ce? Pentru că e mult mai uşor şi îngrijeşti altfel un număr mai mic de beneficiari. Din ce ştim şi ce discuţii sunt la nivel naţional, deja se doreşte diminuarea până la 30 de beneficiari pe fiecare centru. Iar la copii, lucrurile sunt simple, ei altfel se ataşează. Alta e şi atenţia mea, că mă duc şi am şase copii în grija mea, se creează o altă conexiune”, a subliniat vicepreşedintele Mihăiţă Beştea.

„Rezultatele în dizabilitatea psihică sau neuropsihică severă apar greu, cu răbdare şi cu tact”

În intervenţia sa, directorul DGASPC Călăraşi, Daniela Arbagic a prezentat situaţia centrelor de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, a căror număr este destul de mare în judeţ. „La nivelul municipiului Călăraşi, nu avem decât două centre de recuperare de zi pentru copiii cu dizabilităţi: unul anexat la acest centru Complex de Servicii Comunitare pentru Copiii cu handicap sever şi Centrul de la Sera 2, situat în Cartierul Măgureni, a cărui inaugurare s-a întâmplat în iunie 2022. Dar, a început să funcţioneze efectiv din 5 decembrie 2022. În această perioadă au fost perfectate documentele de predare – primire şi pur şi simplu schimbarea contractelor la gaz şi celelalte utilităţi. Acest centru, a apărut ca o nevoie a recuperării multor cazuri. Avem destui de mulţi copii cu dizabilităţi înregistraţi, pentru care se eliberează certificate de încadrare în grad de handicap şi un singur centru. La acel moment, se întâmpla în 2018, a fost identificată nevoia unui al doilea centru de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi. Atunci, prin iniţiativa Fundaţiei Sera, în parteneriat cu CJ, s-a construit acest centru nou pentru beneficiarii din judeţ. Finanţarea, din partea Fundaţiei Sera a fost undeva la 357 mii euro. Prin contract, Fundaţia s-a obligat să asigure proiectarea, execuţia şi dotarea centrului, iar CJ a avut o contribuţie de 15% din valoare, undeva la 63 mii euro. CJ având obligaţia să pună la dispoziţie terenul şi să asigure cuprinderea în organigrama direcţiei şi funcţionarea, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la inaugurarea acestui centru. În prezent, eu sunt mulţumită de cum a pornit funcţionarea acestui centru. Avem un număr de 48 locuri, dar beneficiari un pic mai mult, respectiv 49. Spun asta pentru că asigurăm – prin intervenţia echipei mobile – şi activităţi de recuperare la domiciliu. Avem două situaţii a unor copii nedeplasabili pentru care asigurăm kinetoterapie la domiciliu şi toate celelalte activităţi se desfăşoară, la fel, după un program bine stabilit. În aşa fel, fiecare copil înscris în program rămâne în centru o perioadă de una, trei sau patru ore. Funcţionăm cu cabinete de kinetoterapie  logopedie, intervenţie psihologică, intervenţie educaţională aşa încât copilul – cu o pauză de 5 minute între activităţile de recuperare – poate să beneficieze de serviciile noastre. Toate activităţile, de fapt, sunt cuprinse într-un plan de abilitare – reabilitare. Încercăm să ţinem pasul cu recomandările medicale şi ale specialiştilor, în aşa fel încât să asigurăm, cât de cât, o recuperare de bună calitate, spunem noi. Numai că, rezultatele în dizabilitatea psihică sau neuropsihică severă apar greu, cu răbdare şi cu tact”, a precizat Daniela Arbagic, specificând că, referitor la închiderea centrului, în cazul în care nu se reuşeşte reorganizarea, aşa cum prevede legea, nu se mai primesc bani de la stat. Consiliul Judeţean asigură undeva la 10%-12%, cheltuielile de funcţionare, restul fiind asigurat de la bugetul de stat. „Logica este oarecum simplă, nu se mai doresc centre în care copiii să stea departe de familie, chiar dacă sunt în îngrijirea specialiştilor, a unor oameni pe care nu-i simt ca o familie. Atunci, cam peste tot în lume, asta este tendinţa, ori să mergem către familiile lor. Se pune accentul şi pe substituirea familiei naturale sau lărgite şi atunci avem familie de asistenţi maternali. Dar în cazul acestor copii cu nevoi mari de îngrijiri specializate, noi nu am reuşit integrarea în familiile de asistenţi maternali. Sunt copii care au nevoie de învăţământ special, de sonde de hrănire. Noi trebuie să ne organizăm în aşa fel încât să avem grijă de toate nevoile pe care trebuie să le satisfacem, repede şi bine… Îmbunătăţirea legii este asigurarea unui mediu mai mic de îngrijire, cât mai aproape de nivelul unei familii. Una este să îngrijeşti şase copii sau 12 într-o casă de tip familial şi alta este să îi ţii mai grupaţi, mai bine integraţi. În fiecare apartament va trebui să asigurăm activităţile de supraveghere şi de îngrijire primară. Activităţile specializate le vom continua la centrul de zi, care rămâne funcţional pentru că sunt şi centre licenţiate separat. Aici sunt copii care vin din comunitate dar şi copiii noştri din sistem, pentru care nu limităm acordarea serviciilor terapeutice. Noi lucrăm cu educatori, supraveghetor de noapte… E un cadru legal pe care România şi l-a asumat demult, prin reprezentarea noastră la Comisia Europeană. Sunt priorităţi cuprinse în strategie care nu au fost realizate chiar foarte repede şi tocmai de aceea avem ultimatum acum. Şi în asistenţa maternală începutul a fost dificil, cu oarece piedici. Dar, încet – încet, reuşim şi trebuie să luptăm… Eu sper să ne putem reorganiza până în decembrie 2023. Cert este că centrul va trebui închis. Standardele de cost sunt undeva la 83.000 lei de copil pe an, acum revizuit. Înainte erau la 68.000 lei, dar s-au majorat în 2022”, a mai adăugat directorul DGASPC Călăraşi.

Marius BĂDRĂGAN

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )