Campanie de responsabilizare a lucrătorilor implicaţi în activităţile din parchetele forestiere

Pe parcursul anului 2023, ITM Călăraşi va desfăşura „Campania naţională de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere”. În cadrul campaniei, inspectorii vor urmări, în special, modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările efectuate în acest domeniu, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în parchetele forestiere. Acţiunea se va desfăşura pe parcursul trimestrului I şi IV, cu precădere în perioada în care activitatea de exploatare se desfăşoară la cote maxime, în condiţii speciale (tăieri de rărituri, tăieri de igienă, tăieri cu restricţii pentru protejarea seminţişului, exploatarea doborâturilor de vânt, etc.).
Campania are scopul de a responsabiliza lucrătorii implicaţi în activităţile din parchetele forestiere care, prin activitatea lor, sunt expuşi continuu la o multitudine de riscuri profesionale, suferind în urma accidentelor, de cele mai multe ori cu implicaţii deosebit de grave. Suferinţa pricinuită în urma evenimentelor, fie cu incapacitate de muncă, fie mortale, se extinde în mare măsură şi la nivelul familiilor acestora.
Controalele anterioare efectuate în aceste domenii de activitate au evidenţiat o serie de situaţii. Anume înţelegerea tacită între angajatori şi lucrători, în urma căreia angajaţii prestează muncă în lipsa unui contract individual de muncă, profitând de avantajul că activitatea se desfăşoară departe de aşezămintele umane, în condiţii de izolare socială, fiind mai greu de identificat şi de controlat; agenţii economici care au licitat masa lemnoasă, de cele mai multe ori nu o şi exploatează, subcontractând parchetele forestiere altor firme neatestate, neabilitate şi fără dotări tehnologice corespunzătoare pentru această activitate; din cauza desfăşurării activităţii în condiţii de izolare, identificarea şi controlul angajaţilor se face de cele mai multe ori cu ocazia producerii şi cercetării accidentelor grave, activitatea de prevenire fiind redusă şi foarte greu de realizat; folosirea unor echipamente de muncă necorespunzătoare, precum şi aplicarea unor tehnologii de exploatare care nu respectă normele de securitate a muncii; nepurtarea, neacordarea şi lipsa echipamentului individual de protecţie; consumul de alcool la locurile de muncă sau prezenţa lucrătorilor în condiţii psiho­ sociale necorespunzătoare. „Prin această campanie, ITM Călăraşi urmăreşte creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă. Aceste acţiuni se vor desfăşura la nivel naţional, făcând parte din Planul Cadru de Acţiuni, anual, la nivelul Inspecţiei Muncii”, a precizat Nicolae Dumitru, inspectorul şef al ITM Călăraşi.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )