Campania naţională pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi riscurilor de explozie sau incendiu

Pe parcursul anului 2022, la nivelul ITM Călăraşi, s-a desfăşurat Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră şi în spitale
Obiectivele acţiunii au viza diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, păstrare şi valorificare a produselor agricole, fabricare a băuturilor alcoolice, rafinare a ţiţeiului, exploatare minieră şi îngrijire spitalicească; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale din domeniile de activitate sus-menţionate; eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniile de activitate vizate de acţiune. „Riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activităţile în care sunt implicate substanţe inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele finale, deşeuri, etc.), fiind afectate practic toate ramurile economiei. De asemenea, trebuie menţionată prezenţa la unele locuri de muncă a substanţelor comburante, cum ar fi oxigenul tehnic. Întrucât exploziile şi incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale şi au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie şi incendiu şi stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanţă deosebită pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor”, a precizat inspectorul şef, Nicolae Dumitru.
Inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi au efectuat vizite de inspecţie la unităţile selectate, din domeniile de activitate menţionate, 23 societăţi comerciale, în vederea controlării modului cum sunt respectate cerinţele legale de SSM impuse la locurile de muncă. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri de remediere, astfel încât să se realizeze un mediu de muncă sigur şi sănătos tuturor lucrătorilor, mai ales prin asigurarea unor condiţii de muncă sigure şi sănătoase şi prin promovarea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale.

Marius BĂDRĂGAN

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )