Bugetul judeţului Ialomiţa, pe anul 2023, a fost supus dezbaterii publice

Începutul de an reprezintă, ca de fiecare dată, momentul în care autorităţile supun atenţiei publice un nou buget. La fel ca anul trecut, bugetul alocat dezvoltării l-a depăşit superior pe cel dedicat funcţionării. În cuantum de 630.306 mii lei, bugetul pe anul 2023 acoperă o gamă largă din nevoile comunităţii, fiind alocaţi bani pentru infrastructura de drum, sănătate, cultură, sport şi alte segmente de interes.

Dezbaterea publică, a proiectului de buget, a avut loc, mai exact, joi, 19 ianuarie 2023, în Sala „Europa” a Consiliului Judeţean Ialomiţa. La eveniment au participat: Cătălin Grigore şi Alexandru Dinu (vicepreşedinţii CJ Ialomiţa); Adrian Ionescu (secretarul general al judeţului Ialomiţa); Mihaela Moroianu (director economic, în cadrul CJ Ialomiţa); Raluca Dumitrescu (deputat PSD Ialomiţa); Rodica Boancă (senator AUR Ialomiţa); şefii instituţiilor aflate în subordinea CJ; reprezentanţi ai organizaţiilor şi asociaţiilor; mas media locală şi alte persoane interesate de eveniment.
În debutul întâlnirii, vicepreşedintele Cătălin Grigore a făcut o scurtă prezentare a structurii bugetului judeţului Ialomiţa pe anul 2023. „De la bun început, pot spune că bugetul pentru anul 2023 este unul care consolidează munca depusă în anii anteriori. De asemenea, creează deschideri pentru proiecte noi în anul următor. Sunt 10 piloni principali pe care noi am construit acest buget şi îl propunem dezbaterii publice. Urmează ca în data de 31 ianuarie, consilierii judeţeni să îl aprobe prin votul lor, în şedinţa ordinară de Consiliu Judeţean. Aceste 10 programe esenţiale propuse pentru anul 2023 se referă la Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de transport rutier pe drumurile judeţene; dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate; Programul Judeţean de Dezvoltare Locală; Planuri strategice de dezvoltare durabilă; Reabilitarea patrimoniului public şi dezvoltarea capacităţii administrative; Susţinerea de programe pentru tineret şi organizaţii nonguvernamentale; Finanţarea Sportului de performanţă şi a Sportului de masă; Premierea olimpicilor ialomiţeni; Premierea Veteranilor ialomiţeni; Susţinerea de programe de stimulare a creşterii natalităţii. Acestea sunt cele 10 programe centrale care guvernează construcţia bugetului pe anul 2023”, a precizat vicepreşedintele Grigore, specificând că, în ceea ce priveşte sursele de finanţare, pentru anul 2023, acestea sunt reprezentate în procent de 31,59% din excedent, 6,7% din cote şi sume defalcate; 27,49% – sume primite de la Uniunea Europeană; 14,22% – subvenţii; venituri proprii – 3,06% şi sume defalcate din TVA – 16,93% .
Ca şi cifre, bugetul judeţului Ialomiţa pe anul 2023 este de 630.306 mii lei şi cuprinde la partea de funcţionare 173.236 mii lei (27,48%) şi 457.070 mii lei (72,52%) – pentru dezvoltare. „Trebuie subliniat că şi în acest an depăşim 70%, ca şi în anii anteriori, la ceea ce înseamnă secţiunea de dezvoltare. Anume 457.070 mii lei, adică 72,52% din totalul cheltuielilor care cuprind veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel judeţean, respectiv cofinanţarea proiectelor europene şi celorlalte investiţii care intră în atribuţiile legale ale Consiliului Judeţean Ialomiţa. În esenţă, secţiunea de dezvoltare include atât investiţiile noi, pe cele în derulare, alte cheltuieli şi transferuri aferente. Sursele de finanţare ale secţiunii de dezvoltare se completează şi cu creditul intern contractat de Consiliul Judeţean Ialomiţa, de data aceasta, în valoare de 40.000 mii lei propuşi pentru anul 2023”, a completat vicepreşedintele CJ Ialomiţa, Cătălin Grigore.

Finanţările pentru infrastructura rutieră

Misiunea de a prezenta Programul de dezvoltare, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de transport rutier (care reprezintă cea mai mare pondere în bugetul CJ) i-a revenit celuilalt vicepreşedinte, Alexandru Dinu. Acesta a informat că
în proiectul de buget sunt prinse, anul acesta, 19 obiective de investiţii, aflate în diverse stadii de implementare. Astfel, 34.520 mii lei vor fi alocaţi pentru modernizarea DJ 201, Bueşti – Ivăneşti – Ion Ghica – Ciulniţa – Cosâmbeşti – Mărculeşti, km 57+000 – 84+000 şi 6 mii lei – modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Coşereni – Axintele – Orezu, km 0+000 -35+400. Aceste două tronsoane de drum vor fi finalizate prin PNDL (Programul Naţional de Dezvoltare Locală). Un alt obiectiv de investiţii, derulat prin POR (Programul Operaţional Regional) este „Modernizare DJ 306 limită judeţ Călăraşi – Albeşti – Andrăşeşti – Gheorghe Doja – Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H- Cocora – limită judeţ Buzău”- cu alocare de 139.950 mii lei. Bugetul mai finanţează, prin POAT (Programul Operaţional Asistenţă Tehnică), modernizarea DJ 213 A: limită judeţ Călăraşi – intersecţie cu DJ 201 (Mărculeşti); intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scânteia – intersecţie cu DN 21 – cu 1.253 mii lei. De la bugetul local vor fi finanţate: modernizare DJ 201 intersecţie DJ 213 A (Mărculeşti) – intersecţie cu DJ212, DJ212 – intersecţie cu DJ 201-intersecţie cu DN2A (Ţăndărei) – cu 1.030 mii lei; Modernizare DJ201 tronson Orezu (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu (ieşire localitate) – cu 12.100 mii lei; cinci reabilitări de poduri, peste râul Ialomiţa, la Ţăndărei, Bucu, Fierbinţi, peste canal de irigaţii la Moviliţa şi peste râul Prahova, la Adâncata; modernizare DJ 101 B- limită judeţ Ilfov – Răduleşti – cu 31 mii lei pentru PT, lucrări, avize; Modernizare sau reabilitare drum modernizat din asfalt, comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni – cu 6.378 mii lei (pentru DALI, PT, lucrări, taxe, avize); Modernizare şi reabilitare DJ 212 limită judeţ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecţie DN2, intersecţie cu DJ201 – Lăcusteni – Platoneşti – Movila – Feteşti, cu 877 mii lei şi altele.

Ce se va finanţa pe infrastructura de sănătate şi cultură

Secretarul general al judeţului Ialomiţa, Adrian Ionescu a prezentat investiţiile care se vor derula în sănătate şi cultură. Programul de dezvoltare, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de sănătate cuprinde 13 obiective de investiţii care vizează Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia. Unul dintre obiective se referă la construirea Blocului operator, pentru care se va aloca anul acesta suma de 101.140 mii lei. Un alt obiectiv este modernizarea şi dotarea incintei clădirii SJU Slobozia, unde este prinsă suma de 50.779 mii lei. Ambele investiţii sunt derulate prin PNDL. Prin POR vor fi continuate alte două investiţii, respectiv modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe (cu o alocare de 8.669 mii lei) şi reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului (cu 8.776 mii lei). De la bugetul local vor fi continuate: construirea şi dotarea blocului alimentar şi a spălătoriei, cu heliport pe terasă (documentaţie tehnică, actualizare studiu topografic, cu o alocare de 70 mii lei); centru multifuncţional pentru îmbunătăţirea serviciilor medicale şi furnizarea de noi servicii medicale în vederea susţinerii activităţii SJU Slobozia ( cu 2.000 mii lei); actualizare Plan Urbanistic Zonal – reabilitare, modernizare şi extindere SJU Slobozia (cu 20 mii lei); demolarea unor clădiri din cadrul SJU (185 mii lei); centrală termică cu chilere pe terasă în cadrul SJU Slobozia (un obiectiv nou – SF, PT, avize – alocare de 440 mii lei); amenajarea curţii interioare a SJU (170 mii lei).
Programul pentru Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea patrimoniului cultural are prinse 4 obiective în buget. Este vorba de reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey (cu 13.308 mii lei); restaurare şi conservare Biserica de lemn „Sf. Nicolae” (cu 734 mii lei, proiectul este în fază finală şi într-o lună sau o lună jumătate va fi efectuată recepţia); reabilitarea şi punerea în valoarea a monumentului istoric Oraşul de Floci (16.777 mii lei). Toate aceste trei obiective vor fi gata în acest an. Totodată, mai este prinsă transformarea bibliotecilor din judeţul Ialomiţa în hub-uri de dezvoltare a componentelor digitale (30 mii lei).
Una peste alta, bugetul pe anul 2023, mai are prinse proiecte care vizează creşterea eficienţei energetice a mai multor clădiri de interes public, inclusiv a Sălii Europa a CJ Ialomiţa; intervenţii de lucrări la unele centre coordonate de DGASPC Ialomiţa; actualizarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Ialomiţa (128 mii lei); Paşi spre viitor: 2 case tip familial şi centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi (proiect DGASPC Ialomiţa – 6.000 mii lei); Venus – Împreună pentru o viaţă în siguranţă (proiect DGASPC Ialomiţa – 400 mii lei); Tineri educaţi – măsuri de sprijin pentru 411 tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi Ia SPO care se reîntorc în educaţie în programe de tip a doua şansă, inclusiv în programe de formare iniţială, pe raza judeţului Ialomiţa (proiect CJRAE Ialomiţa – 472 mii lei); parteneriate sau asocieri UAT pentru dezvoltare (programe dezvoltare – 2.000 mii lei); Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa (11.531 mii lei, prin PJDL); finanţare culte religioase (1.000 mii lei); susţinere programe „Sport de masă” şi Sport de performanţă (7.500 mii lei); susţinere programe tineret (200 mii lei); stimulare creştere natalitate (2.000 mii lei).

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )