Bugetul judeţului Ialomiţa, pe anul 2023, a fost aprobat

Consilierii judeţeni au aprobat, zilele acestea, bugetul judeţului Ialomiţa pentru anul 2023. Asta după ce, iniţial, a fost organizată o dezbatere publică, în data de 19 ianuarie. Conform proiectului de hotărâre, bugetul public al judeţului cuprinde la venituri suma de 547.179 mii lei, la capitolul cheltuieli – 636.830 mii lei, diferenţa de 89.651 mii lei fiind acoperită din excedentul bugetar al anului 2022. Aproximativ 72% din acest buget este alocat pentru secţiunea de dezvoltare şi 28% la funcţionare. Principalele programe ce vor fi finanţate în anul 2023 sunt: modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de transport rutier pe drumurile judeţene; dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate; Programul Judeţean de Dezvoltare Locală; Planuri strategice de dezvoltare durabilă; Reabilitarea patrimoniului public şi dezvoltarea capacităţii administrative; Susţinerea de programe pentru tineret şi organizaţii nonguvernamentale; Finanţarea Sportului de performanţă şi a Sportului de masă; Premierea olimpicilor ialomiţeni; Premierea Veteranilor ialomiţeni; Susţinerea de programe de stimulare a creşterii natalităţii. Bugetul include veniturile şi cheltuielile necesare funcţionării CJ, dar şi a instituţiilor subordonate.
Potrivit celor declarate de Adrian Ionescu (secretarul general al judeţului Ialomiţa), din excedentul anilor anteriori, va fi rezervată suma de 5.000 mii lei, pentru acoperirea temporară în anul 2023 a unor goluri de casă, provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare. Bugetul instituţiilor publice, finanţate parţial din venituri proprii,este fundamentat la un nivel de 24.895 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli. „Ca surse de finanţare, bugetul pe anul 2023 include venituri proprii în sumă de 499 mii lei, subvenţii de la local – 23.930 mii lei, subvenţii de la bugetul de stat – 34 mii lei şi sume primite de la Uniunea Europeană pentru finanţarea proiectelor europene – 432 mii lei. Ca destinaţie, acestea reprezintă alocări pentru servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor – 2.250 mii lei; învăţământ – 2.902 mii lei; sănătate – 3.757 mii lei; cultură – 15.986 mii lei…În Programul de investiţii, fundamentat la un nivel de 483.568 mii lei, sunt prevăzute obiectivele de investiţii pe tipuri de lucrări (investiţi noi, în continuare sau alte cheltuieli de investiţii), incluse în bugetul local în sumă de 442.149 mii lei, în bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii – 1.023 mii lei, în bugetul împrumutului intern – 40.000 mii lei şi în bugetul fondurilor externe nerambursabile – 396 mii lei”, a informat secretarul general al judeţului.

„Esenţa acestui buget ţine, până la urmă, de ceea ce înseamnă dezvoltarea judeţului nostru”

La rândul lui, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, Marian Pavel a scos în evidenţă faptul că, în comparaţie cu anii anteriori, s-a alocat un procent foarte mare pentru dezvoltare. „Esenţa acestui buget ţine, până la urmă, de ceea ce înseamnă dezvoltarea judeţului nostru. Dacă facem o analiză, putem observa că în jur de 73% din bugetul CJ înseamnă dezvoltare şi doar 27% – funcţionare. Este clar o schimbare de paradigmă. UAT Ialomiţa îşi analizează principala sursă de venituri pe ceea ce înseamnă dezvoltare, crearea de plus valoare pentru judeţul nostru. Ca şi termen de comparaţie, acum 7-8 ani discutam de un buget al CJ care însemna 90% funcţionare şi 10% dezvoltare. Lucrurile astăzi stau altfel. Bineînţeles, o mare parte din ceea ce înseamnă dezvoltare, undeva la 60-70% înseamnă fonduri europene şi până la 90% – fonduri guvernamentale. Deci, din tot ceea ce înseamnă proiecte pe care astăzi CJ le implementează, 90% sunt din alte surse de finanţare decât de la bugetul propriu. Cam asta este direcţia, în sensul acesta am construit bugetul”, a precizat preşedintele CJ Ialomiţa, invitându-i pe consilieri să intervină dacă au ceva de adăugat. Şi, ţinând cont că nimeni nu a avut nimic de spus, s-a trecut la vot, bugetul fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )