Bugetul judeţului Ialomiţa, pe anul 2022, a fost supus dezbaterii publice

Ca de fiecare dată, începutul de an reprezintă momentul în care autorităţile supun atenţiei publice un nou buget. Faţă de anii trecuţi, bugetul alocat dezvoltării l-a depăşit superior pe cel dedicat funcţionării. În cuantum de 406.992 mii lei, bugetul pe anul 2022, acoperă o gamă largă din nevoile comunităţii, fiind alocaţi bani pentru infrastructura de drum, sănătate, cultură, sport şi alte segmente de interes.

Dezbaterea publică, a proiectului de buget, a avut loc, mai exact, miercuri, 2 februarie 2022, în Sala „Europa” a Consiliului Judeţean Ialomiţa. La eveniment au participat: Marian Pavel (preşedintele CJ Ialomiţa); Cătălin Grigore (vicepreşedintele CJ Ialomiţa); Alexandru Potor (administratorul public al judeţului Ialomiţa); Adrian Ionescu (secretarul general al judeţului Ialomiţa); Mihaela Moroianu (director economic, în cadrul CJ Ialomiţa); şefii instituţiilor aflate în subordinea CJ; reprezentanţi ai organizaţiilor şi asociaţiilor interesate; oameni de afaceri şi cetăţeni.

În debutul întâlnirii, preşedintele Marian Pavel a făcut o succintă prezentare a proiectului de buget. „Dincolo de faptul că e o cerinţă legală, de a avea o dezbatere publică pe bugetul Consiliului Judeţean, este până la urmă o consultare, iniţiativă pe care o dorim perpetuată, pentru a îmbunătăţi anumite activităţi ale instituţiei. Filozofia de dezvoltare aparţine de fiecare dată politicului şi aşa este normal să se întâmple. Dar, punerea în practică, a acestei filozofii, se face întotdeauna cu specialişti. Am spus, acum un an şi ceva, că dorinţa mea este să aduc lângă mine, în Consiliul Judeţean, specialişti foarte buni, pe fiecare domeniu în parte. Cine încearcă să afirme că se pricepe de unul singur la fonduri europene, infrastructură de drumuri, sănătate, cultură şi aşa mai departe, dă dovadă, din punctul meu de vedere, de blasfemie. Noi, ca autoritate, avem obligaţia să aducem specialişti care să pună în aplicare proiectele de dezvoltare ale judeţului”, a precizat Marian Pavel, specificând că primul lucru pe care, împreună cu echipa, a încercat să-l facă, a fost să consulte toate programele cu finanţare din alte surse decât ale Consiliului Judeţean. Totodată s-a urmărit să existe şi cofinanţarea necesară. „Ne interesează tot ce înseamnă infrastructura de transport, la care se lucrează şi se va lucra foarte mult în perioada următoare. S-a finalizat DJ 302, 203 F. În clipa de faţă, DJ 201 este în finanţare şi execuţie, cu un procent de peste 70%. Avem DJ 306, în procedură de licitaţie, s-a finalizat DJ 213 şi urmează să intre la finanţare, ca prioritatea unu, pe Programul Operaţional Regional. În principiu, cam toate drumurile judeţene sunt prinse, în momentul de faţă, pe o sursă de finanţare…Pe infrastructura de sănătate, avem cele patru proiecte la Spitalul Judeţean, în diverse stadii de implementare – modernizare Ambulatoriu, UPU, incintă spital şi construirea unui bloc operator. Fiecare are o altă sursă de finanţare. Pe infrastructura de cultură sunt fonduri europene şi nu voi stopa nicio implementare ce ţine de această zonă. Am încercat să continuăm ce s-a făcut bun, să aducem anumite modificări pe unele zone unde am considerat că treaba nu funcţionează aşa bine…Lucrurile se schimbă. Trebuie să ducem dezvoltarea în fiecare localitate din Ialomiţa, să avem apă, canal şi gestionarea deşeurilor, aşa cum prevede legislaţia în vigoare…Atât bugetul pe anul acesta, cât şi cel din 2021, are peste 60% pentru secţiunea de dezvoltarea, ceea ce ne bucură. Parte din noi suntem de-acum bătrâni în administraţie. Acum 22 de ani, când gestionam un UAT în Ialomiţa, bugetul comunei însemna 88% salarii, iar secţiunea de dezvoltare avea doar între 5-10%…Ca o analiză, salariile angajaţilor CJ, din bugetul total al judeţului, înseamnă 2,8%”, a completat preşedintele Marian Pavel.

Finanţările pentru infrastructura rutieră

Ca şi cifre, bugetul judeţului Ialomiţa pe anul 2022 este de 406.992 mii lei şi cuprinde la partea de funcţionare 145.391 mii lei (35,72%) şi 261.601 mii lei (64,28%) – pentru dezvoltare. Misiunea de a prezenta investiţiile pe infrastructura rutieră şi de sănătate, i-a revenit administratorului public, Alexandru Potor. Acesta a ţinut iniţial să puncteze că anul trecut nu a fost tocmai uşor, ci unul marcat de foarte multe probleme.
În ce priveşte secţiunea de dezvoltare, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de transport rutier, aceasta consumă cele mai multe fonduri din buget. În proiectul de buget sunt prinse, anul acesta, 19 obiective de investiţii, aflate în diverse stadii de implementare.
Astfel, 27.595 mii lei vor fi alocaţi pentru modernizarea DJ 201, Bueşti – Ivăneşti – Ion Ghica – Ciulniţa – Cosâmbeşti – Mărculeşti, km 57+000 – 84+000 şi 37.908 mii lei – modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Coşereni – Axintele – Orezu, km 0+000 -35+400. Aceste două tronsoane de drum vor fi finalizate pe parcursul anului 2022, prin PNDL (Programul Naţional de Dezvoltare Locală). În primăvară, imediat ce vremea va permite, se va intra în forţă cu lucrările. DJ 203 F, DN2C, Smirna – Iazu – Valea Ciorii a fost finalizat şi recepţionat. Obiectivul mai are prinsă doar suma de 59 mii lei, care reflectă, practic, închiderea financiar bugetară a acestui proiect, derulat tot prin PNDL.
Un alt obiectiv de investiţii este „Modernizare DJ 306 limită judeţ Călăraşi – Albeşti – Andrăşeşti – Gheorghe Doja – Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H- Cocora – limită judeţ Buzău”- cu alocare de 82.800 mii lei. Este cel mai mare proiect care se va derula în acest an şi se află în stare avansată de încheiere a procedurilor de atribuire. Bugetul mai finanţează modernizarea DJ 203 E Căzăneşti – Cocora, cu 3.790 mii lei; modernizare DJ 201 tronson Orezu (intersecţie DJ 201B) –Piersica – Borduşelu – cu 3.600 mii lei; cinci reabilitări de poduri, peste râul Ialomiţa, la Ţăndărei, Bucu, Fierbinţi, peste canal de irigaţii la Moviliţa şi peste râul Prahova, la Adâncata – finanţate prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”; modernizare DJ 101 B, limită judeţ Ilfov – Răduleşti, cu 4.961 mii lei; modernizare DJ 212, limită judeţ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu, intersecţie cu DJ 201 Lăcusteni – Platoneşti – Movila –Feteşti, (propus la finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, ce are o alocare doar de 400 mii lei, însă valoarea totală va fi mult mai mare, respectiv undeva la 1.000 miliarde lei vechi) şi altele.

Ce se va finanţa pe infrastructura de sănătate

Programul de dezvoltare, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de sănătate cuprinde 9 obiective de investiţii ce vizează Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia.
Unul dintre obiective se referă la construirea Blocului operator, pentru care se va aloca anul acesta suma de 31.096 mii lei. Până acum, s-a finalizat partea de demolare a vechii clădiri a blocului alimentar. Există autorizaţie de construcţie, s-a dat ordin de începere a lucrărilor şi se intervine aproape de fundaţie. Imediat ce vremea se va încălzi, lucrările vor fi accelerate. Alt obiectiv îl reprezintă modernizarea şi dotarea incintei clădirii SJU Slobozia (finanţat prin PNDL, etapa II) unde este prinsă suma de 24.869 mii lei. „Proiectul va încerca limitele de management ale SJU Slobozia, pentru că se presupune că vom avea şantiere deschise, în condiţiile în care spitalul se va menţine complet operaţional. Acesta este mandatul, pe care l-a transmis preşedintele Marian Pavel, ca prin toate investiţiile ce se fac în infrastructura de sănătate, să nu afectăm sau să reducem cumva capacităţile de răspuns pentru serviciile medicale ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia. Mai ales acum, când trecem prin această perioadă grea, generată de pandemie”, a subliniat Alexandru Potor.
Pe lista de investiţii mai sunt trecute modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe (cu 2.838 mii lei); reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului ( cu 10.157 mii lei); construirea şi dotarea blocului alimentar şi a spălătoriei, cu heliport pe terasă (70 mii lei); clădire multifuncţională pentru susţinerea activităţii SJU (180 mii lei); demolarea unor clădiri din cadrul SJU (230 mii lei); creşterea gradului de securitate la incendiu şi asigurarea utilităţilor pentru SJU (185 mii lei); actualizare Plan Urbanistic Zonal – reabilitare, modernizare şi extindere SJU Slobozia (70 mii lei).

Cultură, patrimoniu public şi alte investiţii

Obiectivele de investiţii pentru infrastructura de cultură şi patrimoniu public au fost expuse de vicepreşedintele Cătălin Grigore. La cultură, lista cuprinde cinci proiecte majore în derulare, anume – Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey, la care deja se lucrează ( cu o alocare de 18.909 mii lei); restaurarea şi conservarea Bisericii de lemn Sf. Nicolae (1.264 mii lei); reabilitarea şi punerea în valoarea a monumentului istoric Oraşul de Floci (7.126 mii lei); Casa tradiţională românească – Muzeul Naţional al Agriculturii (25 mii lei) şi un proiect prin Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică– Sprijin la nivelul Regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanţate în perioada de programare 2021-2027, pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură şi servicii publice de turism – Consolidarea, amenajarea şi reorganizarea Muzeului Naţional al Agriculturii (776 mii lei).
Referitor la dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea patrimoniului public, lista cuprinde 18 obiective de investiţii, printre care: proiecte ce vizează creşterea eficienţei energetice la Clădirea Administrativă din strada Răzoare nr.3, Centrul Militar Judeţean Ialomiţa, Şcoala Profesională „Ion Teodorescu” Slobozia, Sala de Spectacol „Europa” a CJ Ialomiţa, sediul Muzeului Judeţean Ialomiţa, Complexul de Servicii Sociale Slobozia şi Centrul Cultural „Ionel Perlea”; desfiinţarea, prin demolare a Centrului multifuncţional Amara (211 mii lei); Centrul pentru persoane vârstnice Movila (200 mii lei); compartimentări interioare şi montare lift exterior la Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi Târg, etapa a II-a recompartimentări interioare (90 mii lei); studiu de fezabilitate, centru multifuncţional pentru tineret, în cadrul Centrului Cultural „Ionel Perlea” – 100 mii lei.
Pe lista de investiţii mai figurează şi alte proiecte sau programe, respectiv construirea unei baze sportive de interes judeţean în Slobozia (fiind prevăzuţi 235 mii lei pentru SF, avize, verificări documentaţii); ecosistem digital instituţional pentru eficientizarea activităţii administraţiei publice la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa (40 mii lei); investiţii prevăzute prin PJGD – Extindere colectare separată a deşeurilor reciclabile, Modernizare staţii transfer (Feteşti, Urziceni), construire staţii noi de transfer, Staţie de sortare pentru deşeurile reciclabile colectate separat, Reabilitarea staţiei de sortare Ţăndărei, Staţie compostare închisă pentru biodeşeuri colectate separat (SF, documentaţii, analiză mediu, avizare – 3.655 mii lei); Paşi spre viitor: 2 case tip familial şi centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi (proiect DGASPC Ialomiţa– 3.000 mii lei); Venus – Împreună pentru o viaţă în siguranţă (proiect DGASPC Ialomiţa–350 mii lei); Împreună pentru bunici – reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Traian, Ialomiţa, prin furnizarea de servicii sociale (proiect DGASPC Ialomiţa– 40 mii lei);
Eurobunicii – reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Valea Ciorii, Ialomiţa, prin furnizarea de servicii sociale (proiect DGASPC Ialomiţa – 40 mii lei); Tineri educaţi – măsuri de sprijin pentru 411 tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi Ia SPO care se reîntorc în educaţie în programe de tip a doua şansă, inclusiv în programe de formare iniţială, pe raza judeţului Ialomiţa (proiect CJRAE Ialomiţa – 364 mii lei); parteneriate sau asocieri UAT pentru dezvoltare (programe dezvoltare – 1.500 mii lei); Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa (2020/2021 – 13.100 mii lei); finanţare culte religioase (1.000 mii lei); susţinere programe „Sport de masă” şi Sport de performanţă (6.000 mii lei); susţinere programe tineret (50 mii lei); stimulare creştere natalitate (2.000 mii lei).

Diana ARON

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )