Bugetul judeţului Ialomiţa a fost, încă o dată, rectificat!

Consilierii judeţeni au aprobat recent, o nouă rectificare de buget pentru anul în curs. Astfel, bugetul pe 2021 a fost rectificat la venituri cu 327.943,40 mii lei şi la cheltuieli – 417.371,40 mii lei. Deficitul se situează la 89.428 mii lei, suma urmând a fi acoperită din excedentul anului precedent.
Conform celor informate de Adrian Ionescu (secretarul general al judeţului Ialomiţa), cei 89.428 mii lei vor fi folosiţi ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local. Tot din excedentul anului precedent, în limita sumei de 500 mii lei, se vor aloca fonduri pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2021. De asemenea, a fost aprobată rectificarea bugetului instituţiilor publice, subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2021, la venituri în sumă de 18.926,50 mii lei, la cheltuieli în sumă de 18.949,50 mii lei, cu un deficit de 23 mii lei, ce va fi acoperit din excedentul anului precedent.
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Ialomiţa, Marian Pavel a precizat că rectificarea a fost necesară pentru acoperirea unor cheltuieli de final de an. Mai exact, proiectul de hotărâre vizează includerea în bugetul judeţului Ialomiţa, pentru anul 2021, a sumelor alocate pentru acordarea stimulentului de risc personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Ialomiţa, personal izolat preventiv la locul de muncă în anul 2020, respectiv a sumei de 720 mii lei, reprezentând subvenţii de la bugetul de stat alocate pentru stimulentul de risc; majorarea veniturilor din donaţii şi sponsorizări cu suma de 0,50 mii lei, pe seama încasărilor realizate până la această dată de DGASPC Ialomiţa; majorarea vărsămintelor din secţiunea de funcţionare în secţiunea de dezvoltare, cu suma de 1.670 mii lei pentru finanţarea obiectivelor incluse în programul de investiţii;
includerea, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, a prevederilor bugetare necesare derulării proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Judeţean Ialomiţa)”- în sumă de 142 mii lei; diminuarea creditelor bugetare alocate cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii şi alte acţiuni ale aparatului de specialitate din Consiliul Judeţean Ialomiţa – cu suma de 1.145,00 mii lei (această sumă se disponibilizează din economiile realizate până la această dată, în urma analizei efectuate asupra execuţiei bugetare, precum şi ca urmare a reconsiderării cheltuielilor estimate până la sfârşitul anului); diminuarea creditelor bugetare alocate programului de susţinere a excelenţei în şcoli, respectiv pentru acordarea unor premii de excelenţă pentru olimpicii ialomiţeni din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2020-2021, cu suma de 125 mii lei, după definitivarea verificării eligibilităţii beneficiarilor; diminuarea cu suma de 400 mii lei a alocaţiilor bugetare, destinate unor servicii în domeniul reducerii şi controlului poluării; suplimentarea cu suma de 3.000 lei a creditelor bugetare alocate Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al Judeţului Ialomiţa pentru achiziţionarea unui detector de metale necesar activităţii de protecţie civilă; includerea în programul de investiţii a unui nou obiectiv cu denumirea „Clădire multifuncţională pentru susţinerea activităţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,, pentru care se alocă suma de 160 mii lei, această sumă fiind destinată realizării studiului de fezabilitate şi a unor taxe şi avize aferente; alocarea sumei de 19 mii lei Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa pentru achiziţionarea unui server necesar dezvoltării procesului de informatizare şi automatizare a serviciilor oferite de bibliotecă; alocarea sumei de 175 mii lei obiectivului de investiţii „Construire bază sportivă de interes judeţean în Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa”, respectiv pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor conexe; diminuarea creditelor bugetare alocate Programului Judeţean de Dezvoltare Locală cu suma de 230 mii lei, sumă aferentă programelor derulate pentru anii 2018 şi 2019, programe finalizate; redimensionarea prevederilor bugetare alocate în acest an pentru susţinerea proiectului „Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Coşereni – Axintele – Orezu, km 0+000 – 35+400”, prin suplimentarea alocaţiilor din surse proprii cu suma de 4.100 mii lei, având ca fundament decontarea de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu mari întârzieri a facturilor aferente situaţiilor de lucrări depuse, creându-se astfel dezechilibre în fluxul financiar necesar derulării obiectivului, ajustările de preţ, precum şi graficele de execuţie actualizate; diminuarea sau majorarea prevederilor bugetare la partea de venituri şi la partea de cheltuieli a bugetului aparatului de specialitate, precum şi a bugetelor unor instituţii din subordine, conform justificărilor şi fundamentărilor acestora, respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, Şcoala Profesională Specială „Ion Teodorescu” Slobozia şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa.

Marius BĂDRĂGAN

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )