Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia a fost restaurată şi consolidată

Autorităţile judeţului au marcat la finalul săptămânii trecute un eveniment deosebit de important pentru comunitate. Este vorba de recepţia lucrărilor la Biserica de Lemn Sfântul Nicolae ce a fost restaurată şi de care se vor putea bucura de acum înainte enoriaşii.

Recepţia prilejuită de finalizarea lucrărilor pentru obiectivul „Restaurarea şi conservarea Bisericii de Lemn Sf. Nicolae” – un proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 – a avut loc, mai exact, vineri 24 martie 2023, cu o zi înainte de Buna Vestire. La aceasta au participat PreaSfinţitul Vincenţiu, episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Gheorghe Petre (directorul Muzeului Naţional al Agriculturii); Marian Pavel (preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa); Marin Constantin (prefectul judeţului Ialomiţa); Liviu Muşat (directorul executiv al Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia); vicepreşedinţii CJ – Alexandru Dinu şi Cătălin Grigore; Adrian Ionescu (secretarul general al judeţului Ialomiţa); Ştefan Muşoiu (deputat PSD Ialomiţa); angajaţi ai Muzeului Naţional al Agriculturii, ai CJ, preoţi, mas media locală şi alte persoane interesate de eveniment.
Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia reprezintă un monument istoric semnificativ prin valoare istorică, autenticitate şi arhitectură pentru patrimoniul cultural judeţean şi naţional (înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia IL-II-m-A-14075, categoria de interes naţional). Ea a fost ctitorită de boierul Răducan Târcă, familia sa şi moşnenii din satul Poiana de Jos în anul 1737, aşa cum reiese din inscripţia de pe lespedea de piatră din pridvorul bisericii. Aproape abandonată din cauza inundaţiilor în anii ’50, biserica a fost desfăcută şi mutată din satul Poiana de Jos şi reclădită pe un pinten de deal din Poiana de Sus, în anul 1979. Pentru ca, în anul 2000, ea să fie strămutată la Slobozia în spaţiul adiacent Muzeului Naţional al Agriculturii şi resfinţită la 17 decembrie 2000. Consiliul Judeţean Ialomiţa are monumentul istoric în proprietate publică din anul 2000 şi a accesat acest proiect pentru a conserva, proteja, promova şi valorifica patrimoniul cultural al judeţului. Acţiunile specifice au urmărit impulsionarea dezvoltării comunităţii locale, prin activităţi investiţionale şi creşterea atractivităţii turistice a zonei (realizarea de lucrări specifice de restaurare; promovarea elementelor dezvoltării locale durabile, prin efectuarea de lucrări de amenajare a teritoriului, amenajare peisagistică, iluminat arhitectural economic şi protecţia mediului în zona monumentului istoric Biserica de Lemn „Sf. Nicolae”; îmbunătăţirea şi creşterea accesului publicului la monumentul istoric Biserica de lemn Sf. Nicolae prin conştientizarea importanţei şi valorii de patrimoniu naţional a acestuia, cu ajutorul campaniilor de promovare şi transformarea lui într-un punct relevant de atracţie culturală şi turistică, prin introducerea acestuia în circuitul turistic al Judeţului Ialomiţa; creşterea numărului de vizitatori în procent de 5%, faţă de anul anterior depunerii cererii de finanţare, prin realizarea de campanii de marketing şi promovare a obiectivului de patrimoniu, crearea website-ului obiectivului şi diseminarea de materiale de promovare şi informare; creşterea participării locale la păstrarea şi promovarea patrimoniului cultural reprezentat de Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, crearea unei pieţe pentru meşteşuguri tradiţionale şi organizarea de manifestări culturale permanente sau ocazionale, care să pună în valoare şi să asigure prezervarea moştenirii culturale, identitatea şi specificul local; întărirea capacităţii instituţionale, atât la nivelul autorităţilor judeţene şi locale, cât şi la nivelul instituţiilor de cultură în vederea gestionării problematicii de restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia, prin asigurarea unei infrastructuri durabile şi accesibile. Perioada implementării proiectului a fost este de 82 de luni (în aceasta fiind cuprinsă şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).
Proiectul a demarat în data de 1 iunie 2016 şi se va finaliza la 31 martie 2023. Valoarea totală a proiectului este de 3.068.250,40 lei, din care 2.042 910,55 lei (fonduri eligibile); 1.736 473,98 lei (fonduri eligibile nerambursabile din FEDR); 265 578,36 lei (fonduri eligibile nerambursabile din bugetul naţional) şi 1.066 198,06 lei (partea de cofinanţare a beneficiarului). Lucrările de bază au vizat restaurarea, conservarea acoperişului şi a structurii de rezistenţă a acestuia; schimbarea şiţei realizate în anul 2000; restaurarea şi conservarea pereţilor şi a brâului median în torsadă; restaurare, conservare, întreţinere mobilier şi a celor 27 de icoane; etanşare, completare şi tratare împotriva atacului de carii a părţilor adăugate; reaşezarea soleii; lucrări iniţiale pentru amenajarea teritoriului; amenajare peisagistică; lucrări şi acţiuni de protecţia mediului; iluminat arhitectural (de punere în valoare a bisericii monument istoric).

„Este o mare bucurie că această bunicuţă a bisericilor din Ialomiţa s-a apropiat de chipul cel dintâi”

Înainte de tăierea panglicii obiectivului, autorităţile au ţinut, aşa cum era de aşteptat, alocuţiunile de rigoare. Primul care a intervenit a fost directorul Muzeului Naţional al Agriculturii, Gheorghe Petre. „Suntem bucuroşi că astăzi s-a reuşit să se finalizeze un proiect important pentru judeţul Ialomiţa şi Muzeul Naţional al Agriculturii. Este un proiect care, cu siguranţă, va pune în valoare un obiectiv religios şi cultural în acelaşi timp. Eu consider că finalizarea acestei lucrări este şi un început pentru ce va urma la Muzeul Naţional al Agriculturii care are deja un proiect de finanţare pentru consolidare, restaurare şi traseu muzeal. În felul acesta sunt convins că judeţul nostru va intra într-un circuit turistic important la nivel naţional şi internaţional. Vă mulţumim mult celor care aţi colaborat şi au sprijinit acest proiect. Sunt convins că vor urma şi altele”, a spus directorul Petre.
Cuvinte de mulţumire a avut şi PreaSfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu care şi-a manifestat bucuria că lăcaşul de cult a fost redat credincioşilor. „Este o mare bucurie că această bunicuţă a bisericilor din Ialomiţa s-a apropiat de chipul cel dintâi pe care l-a avut. Sigur, a fost foarte multă osteneală, dar întotdeauna atunci când faci un lucru bun sunt şi extraordinar de multe ispite. De aceea aş vrea, în mod special, să mulţumesc pentru răbdarea pe care preoţii şi credincioşii au avut-o. Bisericuţa aceasta are o comunitate impresionantă. Mulţumim, domnule preşedinte, domnule director, pentru osteneală şi sperăm din toată inima să fie în continuare o făclie aprinsă, să aducă multă bucurie preacinstiţilor părinţi şi celor care vor veni şi se vor închina aici…Mâine, de Buna Vestire, cucernici părinţi stropiţi cu aghiazmă mare, că ea va trebui sfinţită după Sfintele Paşti. Mâine să faceţi prima Liturghie de mulţumire pentru bucuria acestui moment. E foarte de important de ştiut că nu este un obiect de muzeu, ci o instituţie vie, cu comunitate, preoţi cu slujbe şi atunci ne adaptăm acestor cerinţe, respectând sigur frumuseţea şi integritatea acestui sfânt lăcaş”, a subliniat PreaSfinţitul Vincenţiu, episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.

„Obligaţia oricărui edil este aceea de a investi în tradiţie şi în viitor”

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, Marian Pavel a apreciat, la rândul lui, importanţa momentului. „Trăim astăzi un moment important pentru comunitatea noastră, pentru ceea ce înseamnă tradiţie, cultură, religie, ceea ce ne-a ţinut de fiecare dată pe noi românii uniţi în unitate şi demnitate. Obligaţia oricărui edil, fie că vorbim de primar sau preşedinte de Consiliul Judeţean, este aceea de a investi în tradiţie şi în viitor. Pe lângă investiţiile în ceea ce priveşte infrastructura importantă a judeţului, cea de transport şi medicală, avem datoria faţă de copiii noştri să investim în credinţă şi cultură care sunt până la urmă pilonii principali ai acestei naţiuni. Vă mulţumesc domnule director pentru efortul pe care l-aţi depus. Mulţumesc echipei de implementare, care a dovedit înţelepciune şi ne-a ajutat. A înţeles că această minunată bijuterie, dincolo de faptul că e o operă de artă, este, aşa cum spunea Preasfinţia Sa, plină de o comunitate de creştini şi aici trebuie să avem şi să existe activitate religioasă. Vă mulţumim tuturor care v-aţi implicat. Mulţumesc colegilor mei, a fost un drum lung frumos. Iar astăzi putem inaugura această minunată bijuterie şi, de ce nu, naţională, pentru că tutorele este Muzeul Naţional al Agriculturii”, a precizat preşedintele Marian Pavel. „Un popor care reuşeşte să-şi conserve religia şi cultura este un popor care va învinge orice obstacol în lumea şi în viaţa asta. Şi, trebuie să recunoaştem că viaţa popoarelor este plină de obstacole. Poporul român este un popor învingător. Bisericuţa, cum spunea PreaSfinţitul Vincenţiu, bunicuţa asta este unul din tezaurele acestui judeţ. Şi, judeţul acesta a reuşit să-şi salveze tezaurul, mai ales că ea este cel puţin la fel de mult cum este obiect de muzeu, lăcaş de cult. Adică, nu trebuie să devină obiect de muzeu, ci să rămână a oamenilor, a credincioşilor şi noi toţi să venim şi să ne regăsim în ea. Doamne ajută!”, a adăugat prefectul Marin Constantin.

„Este un proiect care, cu siguranţă, va avea reverberaţii importante”

O intervenţie a avut şi directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, finanţatorul principal al investiţiei. „Este un moment important şi pentru noi Agenţia pentru Dezvoltare Regională, să vedem aşa o bijuterie finalizată cu strădania tuturor actorilor de la nivelul judeţului Ialomiţa. Vreau să-i felicit pe toţi cei implicaţi în derularea acestui proiect. Mâine este marea sărbătoare a Bunei vestiri şi iată că în ajunul acestei minunate sărbători vine o minunată veste – cea a finalizării acestui proiect deosebit. Este un proiect care, cu siguranţă, va avea reverberaţii importante, atât în viaţa religioasă a judeţului, a Episcopiei, cât şi sub aspect cultural şi turistic. Fiindcă, trebuie să punem acest proiect şi într-un context mai larg. Cel puţin, în perspectiva noastră, un context în care judeţul Ialomiţa, Consiliul Judeţean, echipa de la această instituţie, în frunte cu preşedintele Marian Pavel, sunt preocupaţi de a dezvolta, de a realiza oportunităţi şi atracţii turistice deosebite pentru acest minunat judeţ care este Ialomiţa. Încă o dată: Felicitări! Şi, bunul Dumnezeu să dea acestei minunate bisericuţe, obştii de aici şi tuturor gânduri bune şi urări de sănătate”, a urat directorul executiv al ADR Sud Muntenia.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (3 )