Atenţie, persoane care solicită sume de bani în numele ANAF

La sesizarea unui contribuabil, ANAF, a identificat, recent, că o persoană folosea, fără drept, calitatea oficială de inspector superior ANAF, solicitând sume de bani în numele instituţiei. Solicitarea frauduloasă a fost transmisă de pe o adresă de email care nu aparţine instituţiei, anafro@europe.com. Prin email s-au transmis: un termen limită pentru depunerea banilor, suma solicitată (2.178 USD) precum şi metoda de plată: crypto monede. Aceste elemente, nespecifice unei instituţii de stat, au dat de gândit contribuabilului, care a contactat administraţia fiscală din raza domiciliului, singura acţiune recomandabilă în situaţia în care orice contribuabil are suspiciuni cu privire la situaţia fiscală proprie.
Purtătorul de cuvânt al Agenţiei Judeţene de Finanţe Publice (AJFP) Ialomiţa, Liliana Ciomîrtan subliniază că orice persoană fizică, ce urmează a fi supusă verificării situaţiei fiscale personale, va primi un aviz de verificare, care cuprinde temeiul juridic al verificării,  data de începere a verificării, perioada ce urmează a fi supusă verificării, posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării (amânarea se poate solicita o singură dată, pentru motive justificate), solicitarea de informaţii şi înscrisuri pentru verificare, solicitarea de depunere a declaraţiei de patrimoniu şi de venituri. În plus, faţă de elementele de mai sus, avizul conţine: rubrica „persoana de contact” care se completează cu numele, prenumele unuia dintre membrii echipei de inspectori fiscali şi numărul de telefon la care acesta poate fi contactat;  menţiunea că la data începerii verificării situaţiei fiscale personale, persoana fizică este invitată să se prezinte la sediul (locul unde se va desfăşura verificarea situaţiei fiscale personale) organului fiscal emitent al avizului, cu precizarea adresei acestuia. Avizul de verificare este comunicat persoanei fizice cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării situaţiei fiscal personale, prin modalităţile stabilite la art. 47 din Codul de procedură fiscală. Odată cu avizul de verificare, persoana fizică este înştiinţată asupra drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege ce-i revin în desfăşurarea procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale. La data începerii verificării situaţiei fiscale personale sau cu ocazia primei întâlniri, organul fiscal va prezenta persoanei fizice verificate legitimaţia şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului fiscal. Eventualele sume de plată (creanţe fiscale) pot rezulta doar ca urmare a derulării unei verificări a situaţiei fiscale personale, acestea fiind evidenţiate în actul administrativ fiscal (decizie de impunere) emis de organul de verificare şi comunicat persoanei fizice verificate.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (1 )