APM Ialomița informează asupra necesității eradicării Ambroziei pe teritoriul judeţului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomița informează cetăţenii şi autorităţile administraţiei publice locale despre necesitatea combaterii plantei invazive Ambrosia Artemisiifolia – iarba pârloagelor. În prag de primăvară, sunt posibile cele mai eficiente lucrări de îndepărtare/extragere a acestei plante puternic alergene.
De asemenea, AMP Ialomița le reamintește şi administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole că, în conformitate cu legislaţia actuală, au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia. Aceste acţiuni sunt necesare din cauza răspândirii tot mai mari a ambroziei, precum şi a sesizărilor din partea cetăţenilor care fac alergie la această plantă, lucru confirmat şi de statisticile medicale.
Actele normative care trebuie cunoscute de către proprietarii/deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri sunt: Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare.
Cei interesați pot găsi, pe site-urile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Sănătății, informații detaliate privind: Ce este ambrozia, cum poate fi recunoscută și unde crește; Când elimină polenul și devine periculoasă pentru sănătatea omului, cum devine o persoană sensibilă la polenul de ambrozia și cum se manifestă alergia la ambrozia, dar și cât de frecventă este și cum se poate trata aceasta; Cum poate fi combătută/distrusă buruiana ambrozia, cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia și când trebuie să fie distrusă; Care sunt instituțiile responsabile cu identificarea terenurilor infestate și a proprietarilor acestora; Cine trebuie să aplice sancțiunile pentru proprietarii/deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri care nu aplică măsurile necesare de combatere.

Cătălina GHEORGHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )