APIA primeşte cereri de plată aferente anului 2023 pentru servicii de silvomediu, climatice şi conservarea pădurilor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că, până la data de 9 iunie inclusiv, la Centrele judeţene APIA şi al Municipiului Bucureşti, se depun Cereri de plată pentru anul 2023, aferente sesiunii 2/2019, anul 5 de angajament, sesiunii 3/2020, anul 4 de angajament şi sesiunii 4/2021, anul 3 de angajament pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15, Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
Conform celor precizate de Florin Stoia (directorul executiv al APIA Călăraşi), pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, solicitantul depune o cerere de plată – conform Anexei 1 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 94/10.03.2023, privind aprobarea formularului tip al cererii de plată şi a instrucţiunilor de completare (pentru anul 2023). Cererea de plată se depune online, în aplicaţia electronică M15, (pe site-ul APIA prin Google Chrome), se tipăreşte, se semnează şi se depune/transmite împreună cu documentele aferente, la CJ APIA sau Centrul Municipiului Bucureşti al APIA. În cazuri excepţionale, cererea de plată se poate depune doar pe suport de hârtie împreună cu documentele aferente.
Cererile de plată pot fi depuse şi după data de 9 iunie 2023, în termen de 25 zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul, daca cererea de plată ar fi fost depusă până la data de 9 iunie 2023. Modificările cererilor de plată se depun la APIA până la data de 26 iunie 2023 inclusiv, fără aplicarea de penalităţi. Beneficiarii pot depune modificări ale cererii de plată după data de 26 iunie 2023, până la data limită de depunere a cererilor de plată, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii de plată ar fi fost depusă până la data de 26 iunie 2023. Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar), proprietarilor (inclusiv Unităţilor Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul forestier naţional, în baza unui angajament pentru o perioadă de 5 ani şi vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar, ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat. Anume Pachetul 1 – Asigurarea de zone de linişte, pentru care beneficiarul primeşte 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafaţă inclusă în angajament; Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primeşte 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1).
Intensitatea sprijinului public, nerambursabil, acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%. Pentru suprafeţe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăţilor va fi ajustat.
Informaţiile detaliate pentru accesarea schemei de ajutor de stat pot fi consultate la Centrele APIA si pe site-ul APIA http://www.apia.org.ro (https://apia.org.ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr).

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )