APIA primește Cereri de plată aferente anului 2022 pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că primește Cereri de Plată pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
În conformitate cu prevederile OMADR nr. 50/28.02.2022, Cererile de plată se depun la Centrele judeţene APIA, până la data de 17 iunie, de către beneficiarii care au depus Cereri de sprijin în cadrul sesiunilor 1/2016, 2/2017, 3/2018, 4/2019, 5/2020 sau/și 6/2021.
„În contextul global al schimbărilor climatice, este vital să implementăm măsuri care să asigure accesul copiilor noștri la un mediu curat și viabil. Prin această schemă acordăm sprijin financiar, reprezentând costuri standard pe hectarul împădurit. De asemenea, compensăm pierderile de venit agricol pe care deținătorii terenurilor agricole le suportă dacă decid să intre într-un angajament pentru o perioadă de 12 ani, ce să vizeze crearea de păduri sau perdele forestiere de protecție”, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu.
Cererile de plată pot fi depuse și după data de 17 iunie, respectiv până pe 11 iulie inclusiv. Se va face, însă, o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la data de 17 iunie 2022 inclusiv.
Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse, fără aplicarea de penalități, până la data de 4 iulie 2022 inclusiv. În perioada 5 – 11 iulie inclusiv se pot depune cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor aferente anului de angajament pentru utilizarea efectivă a suprafeței în cauză. În funcţie de tipul plăţii solicitate, dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele doveditoare privind efectuarea lucrărilor de înființare, împrejmuire și întreținere, specificate în capitolul V din Formularul – tip de cerere de plată pentru anul 2022. În contextul actual privind epidemia de Coronavirus pe teritoriul României, conform legislației, pe perioada stării de alertă, depunerea cererii de plată se poate realiza la Centrele APIA, fără prezența fizică a beneficiarilor, prin mijloace electronice.
Informaţii detaliate pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” se regăsesc postate pe site-ul APIA www.apia.org.ro, la adresa http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )