AMR a lansat o serie de solicitări pentru partidele politice parlamentare din România

Având în vedere actuala situație politică, reprezentată de conturarea unei noi majorități parlamentare și constituirea unui nou Guvern, Asociația Municipiilor din România (AMR)  solicită partidelor politice parlamentare și, în special, celor care vor asigura guvernarea în următorii ani, includerea în programul de guvernare a unor teme de interes major. Este vorba despre reorganizarea administrativ-teritorială, continuarea și accelerarea procesului de descentralizare, reforma administrației publice centrale și locale și legea zonelor metropolitane.

Membrii AMR solicită, de asemenea, consultarea structurilor asociative în procesul de revizuire a Constituției României în vederea îmbunătățirii inclusiv a cadrului constituțional care reglementează funcționarea autorităților publice locale și asigurarea stabilității legislative, inclusiv prin continuarea procesului de codificare: codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor – definitivare; codul finanțelor publice locale – finalizare redactare; codul de procedură administrativă – redactare; codul serviciilor publice – redactare și codul fondurilor europene – redactare.

Iar pe termen scurt, Asociația Municipiilor din România solicită viitorului Guvern înaintarea spre dezbatere-consultare a Legii Bugetului de Stat pe anul 2022 cu respectarea angajamentelor privind finanțarea de la Bugetul de Stat a măsurilor care au fost asumate doar prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2021 (cheltuielile cu educația: finanțare burse și transport elevi; cheltuielile cu asistența socială) și implicarea structurilor asociative în procesul de elaborare a cadrului general de implementare a PNRR; descentralizarea cadrului de implementare a programelor operaționale în exercițiul financiar 2021-2027.

Tot pe lista Asociației Municipiilor din România este și solicitarea, pe termen mediu, ca Guvernul să facă o revizuire ,,Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților”. Acesta trebuie modificat astfel cum este reglementat prin Ordonanța de urgență nr. 53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și sprijinirea autorităților publice locale pentru modernizarea actualelor sisteme de încălzire centralizată.

Cătălina GHEORGHE

 

 

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )