Alertă InfoCons! Fii informat! Lista adăposturilor de protecție civilă din zona ta!

InfoCons informează! Pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional de efectele atacurilor din aer se realizează sistemul naţional de adăpostire, care cuprinde: adăposturi pentru puncte de comandă destinate Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, adăposturi publice de protecţie civilă aflate în administrarea consiliilor locale şi fondul privat de adăpostire realizat de operatorii economici şi proprietarii de imobile.
Autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice, operatorii economici şi proprietarii de imobile au obligaţia să prevadă în planurile de investiţii şi să realizeze adăposturi de protecţie civilă.
Adăposturile publice de protecţie civilă se inspectează periodic de către personalul de specialitate al serviciilor de urgenţă profesioniste. Deţinătorii şi utilizatorii acestor adăposturi sunt obligaţi să îndeplinească normele şi măsurile stabilite pentru menţinerea adăposturilor şi a instalaţiilor utilitare ale acestora în stare de funcţionare.
Ce obligații au cetăţenii în privința protecției civile
Cetăţenii trebuie să respecte şi să aplice normele şi regulile de protecţie civilă stabilite de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de conducătorii instituţiilor publice, ai agenţilor economici ori ai organizaţiilor neguvernamentale, după caz; să ducă la îndeplinire măsurile de protecție civilă dispuse, în condiţiile legii, de autorităţile competente sau de personalul învestit cu exerciţiul autorităţii publice din cadrul serviciilor publice de urgenţă; să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminenţa producerii sau producerea oricărei situaţii de urgenţă despre care iau cunoştinţă; să informeze serviciile de urgenţă profesioniste sau poliţia, după caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre descoperirea de muniţie sau elemente de muniție rămase neexplodate; să participe la pregătirea de protecție civilă la locul unde îşi desfăşoară activitatea; să participe la întreţinerea adăposturilor din clădirile proprietate personală şi, în caz de necesitate, la amenajarea spaţiilor de adăpostire din teren; să-şi asigure mijloacele individuale de protecţie, trusa sanitară, rezerva de alimente şi apă, precum şi alte materiale de primă necesitate pentru protecţia familiilor lor; să permită, în situaţii de protecţie civilă, accesul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în incinte sau pe terenuri proprietate privată; să permită instalarea mijloacelor de alarmare pe clădirile proprietate privată sau aparţinând asociaţiilor de locatari sau proprietari, după caz, fără plată, precum și accesul persoanelor autorizate, în vederea întreținerii acestora; să accepte şi să efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit măsurilor dispuse şi aduse la cunoştinţă de către autoritățile abilitate; să solicite avizele şi autorizaţiile privind protecţia civilă, în cazurile prevăzute de lege.
Informaţiile privind protectia civilă sunt reglementate de LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (republicată) privind protecţia civilă. Pe teritoriul României se regăsesc 4538 de adăposturi de protecție civilă care sunt distribuite în toate judeţele ţării .
„Prevenţia şi informarea ţin de fiecare dintre noi! InfoCons este alături de tine pentru a te ajuta să fii mai informat, să prevenim şi să avem grijă să ai acces la informaţie clară, sigură şi independentă. În caz de dezastre, e important să ştii ce, când şi cum să poţi face tu pentru tine, pentru familia ta şi prietenii tăi! InfoCons este alături de tine! Ia atitudine! Descarcă Aplicaţia gratuită InfoCons cu secțiunea SOS, având toate numerele de telefon de urgenţă!’’, transmite Sorin Mierlea, preşedinte InfoCons.

Cătălina GHEORGHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )