AJFP Ialomița: modalităţi de depunere a formularului 230

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomița aduce la cunoştinţa contribuabililor că în Monitorul Oficial Partea I nr. 96/2022 a fost publicat Ordinul nr. 80/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat privind susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi acordarea de burse private conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
Conform prevederilor actului normativ menţionat, formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se completează de către contribuabilii persoane fizice şi se depune până la data de 25 mai, inclusiv, sub sancțiunea decăderii, astfel: prin poştă cu o confirmare de primire; direct la registratura organului fiscal; prin portalul e-guvernare; prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, secţiunea Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF accesând link-ul: https://formularespv-pf.anaf.ro/; sau se poate opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiara sumei.
Entitatea nonprofit/unitatea de cult care primeşte cereri de la contribuabili are obligaţia de a transmite la organul fiscal competent doar prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, formularul „Situaţie centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”.
În această situaţie, originalul cererilor 230, în format hârtie, se păstrează de către entităţile nonprofit/unităţile de cult şi sunt puse la dispoziţia organului fiscal la solicitarea acestuia. Formularul 230 pdf inteligent poate fi descărcat de pe site-ul www.anaf.ro accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )