Accidentele şi bolile profesionale, o problemă îngrijorătoare la nivel mondial

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a sărbătorit, pe 28 aprilie, Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, pentru a promova prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale la nivel mondial.
În întreaga lume, bolile profesionale continuă să fie cauza principală a deceselor la locul de muncă. Prevenirea necorespunzătoare a bolilor profesionale are efecte negative semnificative nu numai asupra lucrătorilor afectaţi, ci şi a familiilor acestora. Aceasta are efecte, de asemenea, asupra întregii societăţii în ansamblul, ei din cauza costurilor enorme pe care le generează, în special, în ceea ce priveşte scăderea productivităţii muncii şi împovărarea sistemelor de asigurări sociale.
Conform prevederilor articolului 7, aliniat 3) din Legea nr. 319/2006 – actualizată, a securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia de a dezvolta o politică de prevenire coerentă care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă. Acest aspect poate fi realizat doar prin: o puternică angajare din partea conducerii fiecărei unităţi, acesta însemnând trecerea de la declaraţii la fapte; implicarea reală din partea lucrătorilor şi sindicatelor; un sistem de management al securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzător.
Angajatorii ar trebui să înţeleagă că este imperios necesar să se consulte cu angajaţii privind securitatea şi sănătatea în muncă, şi, nu doar pentru că acest lucru este cerut de lege. Ci, chiar reprezintă unul din fundamentele esenţiale ale sistemului de management în acest domeniu. Bineînţeles, că aceasta include furnizarea de informaţii, instrucţiuni şi formarea lucrătorilor şi reprezentanţilor acestora. Doar printr-o formare corespunzătoare, temeinică, se poate spune că, deja, este deschisă o cale pentru realizarea unei culturi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, implicit, o cultură a dialogului în acest sens.
Ce metode se pot aplica?
Trebuie să se intervină mult pe formarea prin cursuri la discuţii directe cu lucrătorii, implicarea directă a acestora și dezvoltarea propriilor abilităţi în domeniul siguranţei. Şi toate acestea, pentru ca angajaţii să treacă de la atitudinea de dependenţă, impusă prin control şi supraveghere, la o atitudine de interdependenţă dată de spiritul de echipă şi grijă privind siguranţa colegilor de muncă. Doar atunci, se poate spune că s-au pus bazele unei culturi de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (1 )