A fost lansat proiectul „Reţea pescărească de călătorii”

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Prut Dunăre Galaţi, în calitate de lider, împreună cu partenerii Asociaţia Grup Local Pescăresc „Dunărea Dolj, Asociaţia Grupul Local de Pescuit Dunărea Călărăşeană şi Asociaţia Valea Mostiştei a lansat, zilele acestea, proiectul „Reţea pescărească de călătorii”, cod SMIS 136902. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, Măsura III.4 – Activităţi de cooperare. Obiectivul general al proiectului este valorizarea cooperării între FLAG Galaţi, FLAG Dunărea Călărăşeană, FLAG Valea Mostiştei şi FLAG „Dunărea Dolj” prin promovarea în comun a oportunităţilor turistice la nivelul celor 4 teritorii pescăreşti.

Evenimentul a avut loc, mai exact, miercuri, 17 februarie 2021, începând cu orele 11,00, online, pe platforma Zoom. Agenda evenimentului a cuprins: conectarea participanţilor, un

cuvânt de deschidere al managerului de proiect şi prezentarea proiectului de către Corina Sofrone; prezentarea aspectelor specifice fiecărei zone, prin raportare la obiectivul proiectului – manageri FLAG Dunărea Călărăşeană, FLAG Valea Mostiştei, FLAG Dunărea Dolj, FLAG Galaţi; închiderea evenimentului, întrebări şi răspunsuri, discuţii libere.

Valoarea totală a proiectului este de 927.218,89 lei, din care valoare nerambursabilă eligibilă : 927.218,89 lei (695.414,17 lei din FEPAM şi 231.804,72 lei din Bugetul Naţional). Durata proiectului este de 12 luni, respectiv noiembrie 2020 – noiembrie 2021.

Obiectivele specifice sunt consolidarea capacităţii celor patru FLAG-uri de a coopera în domeniul diversificării în sectorul  pescăresc, prin asigurarea de resurse materiale şi umane la nivelul celor 4 organizaţii; creşterea gradului de cunoaştere a zonelor pescăreşti în vederea valorizării în comun a potenţialului turistic; creşterea gradului de vizibilitate şi promovare a teritoriului FLAG, prin acţiuni de informare şi conştientizare asupra oportunităţilor turistice la nivelul celor patru teritorii. „Proiectul vizează dezvoltarea unei cooperări între 4 FLAG-uri, prin înfiinţarea unei reţele de informare cu scopul de a identifica oportunităţi turistice la nivelul zonelor pescăreşti pe care apoi să le promoveze prin instrumente specifice în comunităţile din zone dar şi în afara lor. Practic, abordarea propusă este una pro-activă, originală, prin crearea şi oferirea de oportunităţi pentru vizitatori de a învăţa (a deprinde diferite meşteşuguri sau arte tradiţionale din zona pescărească şi, deci, a se transforma şi dezvolta personal), de a face sau crea (a fi participanţi activi în cadrul activităţilor specifice şi nu doar simpli observatori, a fi conectaţi la adevărata esenţă a locului) de a trăi (de a deveni parte din comunităţi, a-i întâlni pe localnici – păstrători de tradiţii şi cunoscători de istorii, a le cunoaşte cultura tradiţională şi a trăi după ritmul, activităţile şi obiceiurile lor). Toate acestea, vor fi atinse prin proiectul «Reţea pescărească de călătorii» unde sunt vizate activităţi de identificare a oportunităţilor turistice la nivelul celor patru zone, selectarea celei mai bune oportunităţi turistice, din punct de vedere al vizibilităţii şi atractivităţii pentru potenţialii vizitatori şi promovarea lor la nivelul teritoriilor prin instrumente specifice de vizibilitate. Astfel, va fi realizat un film ce va reliefa aspecte materiale şi imateriale ale zonelor pescăreşti redate prin oameni, obiective, imagini, peisaje, interviuri, etc. De asemenea va fi realizată o hartă interactivă a celor 4 zone pescăreşti ce va reprezenta o experienţă vizuală de impact ce va transpune în diferite ipostaze activităţi, tradiţii, obiceiuri. Harta va reprezenta stilistic zona, va evidenţia prin icon-uri specifice punctele de interes, acestea se vor deschide şi vor evidenţia o bază de informaţii constituite din materiale video, fotografii, imagini panoramice”, a precizat managerul de proiect, Corina Sofrone, specificând că toate aceste materiale de promovare vor fi integrate într-o platformă web interactivă, ce va cuprinde informaţii despre cele 4 teritorii, despre cele 4 FLAG – uri, o colecţie de opţiuni turistice, diverse, consistente şi autentice. „Platforma va fi realizată într-o abordare integrată şi intuitivă, în raport cu aşteptările utilizatorilor, iar conţinutul va contura vizitatorilor oportunităţi de turism tematic, începând de la agrement şi până la gastronomia din fiecare zona pescărească. Platforma va fi optimizată şi va fi redată şi într-o aplicaţie de tip android listată în GOOGLE play pentru maximizarea impactului”, a mai adăugat managerul de proiect.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )