A fost aprobată noua organigramă a aparatului de specialitate al CJ Ialomița

Consilierii județeni au aprobat, recent, un proiect foarte important. Este vorba despre modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 174 din 17 noiembrie 2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare.

Mai exact, postul de la poziția 52 din statul de funcții, de consilier, clasa I, grad profesional asistent se transformă in consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Compartiment pentru Informații și Relaţii Publice; postul de la poziția 57 din statul de funcții, de consilier, clasa I, grad profesional principal se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcţiei Achiziții şi Patrimoniu, Serviciul Achiziții Publice; postul de la poziţia 116 din statul de funcţii, de consilier, clasa I, grad profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Serviciul Management de Proiect.

De precizat că promovarea în grad profesional se face prin concurs sau examen, organizat de către autoritățile și instituțiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. După promovare, fișa postului funcționarului public care a promovat în grad profesional se completează cu noi atribuții şi responsabilități sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuțiilor exercitate. Pe 16 iulie s-a finalizat concursul de promovare în gradul profesional imediat superior, pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatalui de specialitate, care au îndeplinit condițiile de promovare.

De menționat că propunerile de mai sus nu modifică numărul maxim de posturi aprobat în baza prevederilor O.U.G nr. 6372010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare comunicat prin adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Ialomița nr. 8.116/17.05.2021 şi inregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr. 11.832/2021-X/18.05.2021.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )