76 de elevi, ai Şcolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” din Slobozia, vor primi burse de ajutor social

În cadrul ultimei şedinţe de Consiliu Judeţean, pe ordinea de zi a figurat şi un proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social, elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” din Slobozia,
pentru anul şcolar 2022 – 2023. Consilierii au aprobat, mai exact, ca, începând cu luna octombrie 2022, 76 de elevi să primească burse de ajutor social, asta cu condiţia să frecventeze şcoala. Din totalul de beneficiari, 17 elevi sunt din mediu rural sau altă localitate de domiciliu; 50 elevi din motive medicale; 6 elevi în plasament; 2 elevi în întreţinerea unui singur părinte şi 1 elev orfan.
Cuantumul unei burse de ajutor social este de 250 lei pentru elev, lunar, fireşte dacă îndeplineşte criteriile generale de acordare a acestei forme de sprijin. Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor – ce atestă îndeplinirea condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social şi stabilirea listei beneficiarilor – aparţine în integralitate comisiei de acordare a burselor, constituită la nivelul unităţii de învăţământ. Lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social poate fi revizuită lunar la cererea beneficiarilor. Astfel, se adaugă listei beneficiarilor de burse de ajutor social elevii care fac dovada încadrării în condiţiile prevăzute. Elevii care acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate (într-o lună) nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă. Bursele de ajutor social vor fi acordate de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate în bugetul judeţului Ialomiţa cu această destinaţie şi din bugetul propriu al Judeţului Ialomiţa, prin bugetul unităţii de învăţământ. „Potrivit prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.138 din 14.09.2022, în anul şcolar 2022-2023, cuantumul minim al bursei de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, este de 200 lei. Dar, în semestrul II al anului şcolar 2021- 2022, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 28.02.2022 s-a aprobat cuantumul unei burse de ajutor social la suma de 250 lei de elev, pe lună. Una dintre priorităţile importante ale Consiliului Judeţean este să sprijine educaţia şi copii cu probleme financiare”, a precizat Marian Pavel, preşedintele CJ Ialomiţa, specificând că, bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite lunar, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete ale familiei, starea de sănătate a elevilor sau în cazul transferării elevilor.

Criteriile de acordare a burselor de ajutor social şi împrejurările în care elevii beneficiari pot rămâne fără ele

Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la cursurile cu frecvenţă, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala de spital, ce se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii: elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii; elevi orfani, elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte (copil pentru care instanţa de tutelă a hotărât exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligaţiei de întreţinere a celuilalt părinte – pensie de întreţinere; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) şi elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul sau plasamentul de urgenţă, acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei; elevi care au deficienţe ori afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1306/1883/2016 , pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare. Anume boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale; boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale; boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale; boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale; boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale; boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale; boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin; boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică (IRC), indiferent de cauză; boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării; boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului; boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele); boli genetice; transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările post-transplant; orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică sau genetică, ce necesită tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare pentru cel puţin 6 luni sau îngrijiri paliative. De burse sociale pot beneficia, de asemenea, elevii din învăţământul primar şi gimnazial din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei (prin localitate de domiciliu se înţelege comuna sau oraşul cu subdiviziunile sale administrative).
Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie sau medicul de la cabinetul şcolar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei.
Elevii care acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă. Nu primesc bursa de ajutor social, pe perioada vacanţei de vară, elevii ce nu au promovat anul şcolar; elevii care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la mai mult de o disciplină şi au acumulat mai mult 20 de absenţe nemotivate într-un an; absolvenţii învăţământului gimnazial care nu au fost admişi în liceu sau învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat; elevii care repetă anul şcolar din alte motive decât medicale.

Marius BĂDRĂGAN

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )