451,21 mii lei sume stabilite suplimentar, în urma inspecţiilor fiscale efectuate în luna decembrie 2022

Inspectorii cu atribuţiuni de control, din cadrul Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomiţa au efectuat, în luna decembrie 2022, controale la contribuabili persoane fizice şi juridice, înregistrând o serie de rezultate.
Astfel, inspectorii au efectuat 19 inspecţii fiscale (finalizate), din care 13 la contribuabili persoane juridice şi 6 la contribuabili persoane fizice; 10 controale (controale inopinate), din care 7 la contribuabili persoane juridice şi 3 la contribuabili persoane fizice; 19 verificări documentare efectuate din care: 17 la contribuabili persoane juridice şi 2 la contribuabili persoane fizice.
În urma inspecţiilor fiscale, a fost stabilită suma de 451,21 mii lei, obligaţii suplimentare stabilite, din care 436,77 mii lei la contribuabili persoane juridice şi 14,44 mii lei la contribuabili persoane fizice; 31,66 mii lei obligaţii suplimentare stabilite în urma verificărilor documentare, din care: 30,10 mii lei la contribuabili persoane juridice şi 1,56 mii lei la contribuabili persoane fizice. Din punct de vedere al ponderii impozitelor, în totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, sumele din TVA deţin o pondere de 73,58%, iar alte impozite şi taxe – o pondere de 26,42%( impozitul pe venit din alte surse, impozit venit din dividende, impozit profit, impozit microîntreprinderi).
Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în luna noiembrie 2022 au fost: controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat; verificări documentare efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice pentru stabilirea corecta a situaţiei fiscale a contribuabilului conform OPANAF nr.3632/2020.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )